Hlavné menu

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Roundcube webmail

 

 

 

Vážení rodičia, klienti Detského centra pre vzdelávanie a výskum (DCVV),

v tejto náročnej situácii v ktorej ste sa vy a vaše deti ocitli, vám naši odborníci (psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálna poradkyňa, logopédka, fyzioterapeutka) ponúkajú možnosť e-mailovej komunikácie. E-mailové kontakty na odborných zamestnancov DCVV nájdete TU.

Partneri
 • 14. 3. 2023

  Vážení rodičia,

  zápis do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

  za prítomností detí a ich zákonných zástupcov

  v piatok 21. apríla 2023 v čase od 15.00 do 18.00 h a

  v sobotu 22. apríla 2023 v čase od 8.00 do 12.00 h

  v hlavnej budove ZŠ Karloveská 61, Bratislava.


  Zápisu sa zúčastnia deti a ich zákonní zástupcovia

  Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasledujem po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

 • 29. 3. 2023
 • 27. 3. 2023

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  pred 431 rokmi sa v moravskej Nivnici narodil Jan Amos Komenský, jazykovedec, filozof a pedagóg, nazývaný aj „učiteľ národov“. Pri svojom putovaní Európou zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je nadané alebo menej bystré, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“. Pre mnohých z nás je vzorom, osobnosťou, ktorú obdivujeme a chceme sa jej podobať. A možno si pri tom ani neuvedomujeme, že takým istým vzorom sme pre svojich žiakov aj my sami... My, s našimi schopnosťami, vedomosťami, ale i nedostatkami a náladami... Sme to predsa my, učitelia, s kým je dieťa v každodennom kontakte, naviac v období, keď bytostne potrebuje ukázať smer svojho života... Životy detí ovplyvňujú smerovanie spoločnosti, ktorá nám prostredníctvom rodičov zveruje do rúk to najcennejšie čo má – deti, zároveň však kladie na našu prácu aj maximálne nároky.

 • 23. 3. 2023

  Vážení rodičia,

  dávame Vám do pozornosti aktuálne telefónne kontakty do školy:

  RECEPCIA ŠKOLY: 0903 624 822

  SEKRETARIÁT ŠKOLY: 0911 108 804

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 0903 646 738

  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ: 0903 255 011

 • 20. 3. 2023

  O kultúrny zážitok sa našim žiakom 1. stupňa postaralo divadlo Oskar. Zahrali nám predstavenie Škaredé káčatko. Prekrásne kulisy a umenie hercov nás vtiahlo do deja. Deti si predstavenie užili a čerpali z neho námety aj na ďalších hodinách.

 • 20. 3. 2023

  V dňoch 13. – 15. 3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl počas troch dní prezentovali svoje recitátorské umenie.

  Naša škola mala úspešné zastúpenie v každej z troch kategórií.

  V I. kategórii v prednese poézie, získal 1. miesto Pavol Vršanský, žiak 3.A, v II. kategórii v prednese prózy sa na 3. mieste umiestnil Matej Marton zo 6.B. Žiačka 8.A, Karolína Martinková, získala v III. kategórii v prednese prózy 3. miesto.

  Oceneným srdečne blahoželáme a Paľkovi držíme palce v krajskom kole!

 • 20. 3. 2023

  Dňa 3.3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín pre žiakov druhého stupňa. Súťaže sa zúčastnilo 19 recitátorov.

  Výsledky

  II. kategória – próza

  1. Matej Marton – 6. B
  2. Elena Slížiková – 5. C, Adela Hajašová – 5. B
  3. Karin Vršanská – 5. B

  II. kategória – poézie

  1. Nela Kolinská – 6. A
  2. Natália Šuplatová – 6.A
  3. Eliška Kákošová – 5. C

  Výsledky – III. kategória – próza

  1. Karolína Martinková – 8. A
  2. Matej Anda – 8. A
  3. Adela Pulišová – 8. A

  III. kategória – poézie

 • 20. 3. 2023

  Dňa 25. 1. 2023 sa konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Ivana Ehnová a Júlia Mikulášová. V silnej konkurencii sa Júlia Mikulášová, žiačka 7.B triedy, umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

 • 16. 3. 2023

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dovoľujeme si Vám pripomenúť registráciu do 12. ročníka súťaže IQ olympiáda. Súťaž je celoslovenská, pre všetkých žiakov ZADARMO a môžu získať skvelé hodnotné ceny.

  Zapojiť sa môže každý žiak 5. - 9. ročníka ZŠ alebo prímy až kvarty osemročných gymnázií. Minulý rok sa do súťaže zapojilo 9 858 žiakov z celého Slovenska

  Registrácia prebieha do 31.03.2023 na www.iqolympiada.sk. Po tomto termíne už nebude možné žiakov registrovať.

  Školské kolo bude spustené v termíne 13.04.2023 - 21.04.2023. Test trvá 30 minút a bude možné ho robiť zo školy aj z domu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Karloveská 61

Fotogaléria