• Novinky

      • Arteterapeutické kurzy pre teenagerov

      • Dobrý deň,

       radi by sme Vás oslovili so zaujímavou ponukou Arteterapeutických kurzov pre teenagerov od 11-18 rokov v spolupráci so Súkromným psychologickým centrom Nervuška – ARTE v Karlovej Vsi.

       Naše Arte skupiny sú miestom, kde teenageri objavujú sami seba a svoju kreativitu. Bez ohľadu na svoje umelecké schopnosti, naši účastníci nájdu priestor na vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov prostredníctvom rôznych výtvarných techník. U nás majú jedinečnú príležitosť experimentovať, rásť a získavať podporu rovesníkov.

       Začíname prvý októbrový týždeň.

       Naše kurzy sú šité na mieru mládeži vo veku od 11 do 18 rokov.

       Na čo sa zameriavame?

       🔴 Sebapoznanie, poznanie svojich možností a podpora sebavyjadrenia

       🟡 Prevenciu a zvládanie depresie či úzkosti

       🟠 Zlepšenie koncentrácie a pozornosti

       🟢 Posilnenie sebaúcty a zažívanie pocitu úspechu

       🔵 Zvládanie stresu alebo traumy

       🔴 Zvyšovanie emocionálnej inteligencie

       🟡 Pomoc zlepšovať schopnosti riešiť problémy 

       🟣 Sebareflexiu a reflexiu vlastného fungovania v skupine

       🟠 Zlepšenie komunikačných schopností

       🟢 Aktívne zapojenie do skupiny a kooperáciu, spoločné (kreatívne) riešenie problémov

       🔵 Prežitie skúsenosti, že ostatní majú podobné zážitky ako ja

       🟡 Podporu pocitu sebarealizácie a celkového rozvoja osobnosti

       Naše kurzy sú otvorené pre všetkých, ktorí chcú objaviť svoju vnútornú kreativitu a získať cenné nástroje na zvládanie životných výziev.

       Viac info na stránke: https://www.umaumeniearteterapie.sk/kurzy/

      • Nedaj sa, hovor o tom!

      • Dňa 18.9.2023 sa v našej škole uskutočnilo divadelno-výchovné predstavenie Nedaj sa, hovor o tom!, pre žiakov 3.- 8. ročníka.

       Predstavenie bolo zamerané na prevenciu šikany. Žiaci diskutovali o tom, čo to šikana je, ako na ňu reagovať, čo si všímať a podobne.

       Veríme, že predstavenie bolo pre deti užitočné a opäť im pripomenulo dôležitosť rozprávať o veciach, ktoré ich ťažia.

      • Biela pastelka

      • Oči sú najdôležitejším zmyslom, až 80 % informácií z vonkajšieho prostredia získavame zrakom. Následkom poškodenia jednotlivých častí oka môže byť zníženie zrakovej ostrosti alebo obmedzenie zorného poľa, ktoré vedie k zhoršeniu videnia alebo k strate zraku. Bez jeho dokonalého fungovania môže byť život človeka obmedzený, nie však nemožný.

       22.9. - v piatok sa uskutoční verejná zbierka – Biela pastelka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

       Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Popis: Logo Únie nevidiacich a slabozrakých SlovenskaOrganizátorom  je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

       Je to občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.  Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska.       Bola založená 7. apríla 1990.

       Kto je človek so zrakovým postihnutím?

       Ľudí so zrakovým postihnutím môžeme členiť na:

       • nevidiacich – sú to ľudia s úplnou stratou zrakového vnímania a tí, ktorí sú schopní vnímať zrakom maximálne svetlo
       • prakticky nevidiacich - majú zachované zvyšky zraku, vďaka čomu vnímajú svetlo, obrysy a tvary predmetov
       • slabozrakých - majú problémy s vykonávaním zrakovej práce; majú vážne poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť

        

       Tieto ťažkosti často sprevádzajú aj psychické problémy - psychická záťaž v období po strate zraku,  či pocity menejcennosti.

        

       Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby viac ako 3 000 klientom vo všetkých krajoch SR. 60 %  klientov tvoria ženy a 40 % muži. Najväčšiu skupinu predstavujú seniori nad 60 rokov (65,61 %). Sú to tieto konkrétne tieto služby:

       • Pomoc pri výbere optických pomôcok, pri získaní alebo udržaní si zamestnania
       • Adaptácia v sociálnom prostredí
       • Bezpečná chôdza s bielou palicou – samostatný pohyb, čítanie a písanie Braillovho písma, sebaobslužné činnosti – varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti
       • Úprava fyzického prostredia
       • Obhajoba práv
       • Kurzy práce s počítačom
       • Odstraňovanie architektonických bariér      a mnohé iné...

       Tieto aktivíty umožňujú nevidiacim sa začleniť do bežného života.

       Ako im môžeme pomôcť aj my?

       Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžeme:

        

       • príspevkom do pokladničky v piatok 22. septembra v uliciach miest a obcí na celom Slovensku
       • zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sieti všetkých operátorov

       Aj naša škola sa každoročne zapája do tohto spôsobu pomoci, a to priamo vykonávaním verejnej zbierky v uliciach Karlovej Vsi a Dúbravky. Vďaka žiakom deviatych ročníkov sa môžete aj vy zapojiť do našej zbierky.

       Keďže v piatok máme riaditeľské voľno, naši žiaci vás navštívia s pokladničkou už zajtra vo vašej triede počas prvých 2 vyučovacích hodín, a vy môžete prispieť akoukoľvek sumou.. Malou odmenou pre vás bude symbol tejto zbierky – biela pastelka.

       Pripomínam - je to dobrovoľné!!!

       Všetkým dobrovoľným darcom vopred naša škola a Únia nevidiacich ďakuje!

      • Krúžková činnosť v školskom roku 2023/2024

      • Vážení rodičia,

       aktuálne priebežne zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti na našej škole. Konkrétny zoznam krúžkov nájdete TU.

       Pokiaľ ste ešte nevyužili vzdelávací poukaz, máte možnosť ho použiť na vybraný krúžok v školskom roku 2023/2024 do 20.09.2023.

       Ohľadom bližších informácií k realizácii konkrétneho krúžku kontaktuje vedúceho krúžkovej činnosti.

       Aktualizácia termínov neustále prebieha!!!

      • Príspevok do OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61

      • Vážení rodičia,

       príspevok do OZ Rodičovského združenia, ktorý bol jednohlasne prijatý, dňa 6.9.2023 na Rozšírenom výbore RZ, je potrebné zaslať do 31.12.2023, na číslo účtu: SK91 0900 0000 0001 7021 0473.

       VS je prvé číslo ročník ( 1, 2, 3...) a druhé číslo príslušné písmeno (A -1, B - 2, C - 3, D - 4).

       Ročný príspevok do OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61 je:

       1. dieťa - 40,- €

       2. dieťa - 30,- €

       3. dieťa -10,- €

       Ďakujem veľmi pekne.

       S pozdravom Tatiana Andová, hospodárka OZ RZ pri ZŠ Karloveská 61

        

      • Krúžok Mladí programátori

      • Milí rodičia a žiaci,

       s radosťou Vám oznamujeme, že tento školský rok bude na našej základnej škole prebiehať nový krúžok programovania s názvom "Mladí programátori", ktorý bude prebiehať počas celého školského polroka! 

       Tento krúžok je navrhnutý pre všetkých zvedavých žiakov 2. až 9. ročníka, ktorí sa chcú naučiť programovať a objaviť zázraky digitálneho sveta už v rannom veku. Budeme sa učiť v populárnych programovacích jazykoch ako sú Scratch, Roblox, Python, ktoré sú vedené zábavnou a hravou formou a budeme vytvárať zábavné a interaktívne projekty.

        

       Prečo sa prihlásiť na krúžok "Mladí programátori"? 

        Rozvíjate svoje analytické a logické myslenie. 

        Objavujete svet programovania a digitálnej tvorby. 

        Spolupracujete v tíme a zdieľate nápady s ostatnými žiakmi. 

        Vytvárate vlastné projekty a hry. 

        

       Kedy bude krúžok?

       Scratch (2. - 4. ročník) pondelok od 14:00 (60 min)

       Python  (5. - 9. ročník) streda od 14:30 (60 min)

        

       Kde bude prebiehať?

       Priamo na našej základnej škole v miestnosti informatiky.

        

       Kde sa môžem prihlásiť?

       Vyplnením formuláru alebo na našej stránke mladiprogramatori.sk v záložke predbežný záujem. Na základe tohto záujmu Vás budeme kontaktovať s konkrétnym postupom na prihlásenie.

        

       Krúžok je spoplatnený a platba sa vykonáva buď 1x do mesiaca alebo jednorazovou platbou za celý krúžok. Cena krúžku je stanovená na 9 eur na hodinu (36 eur na mesiac), v prípade jednorazovej platby za celý krúžok je dostupná zľava 10% ( cca 8.2 eur na hodinu). 

       Poznámka: V prípade, že sa Vaše dieťa nemôže zúčastniť krúžku z dôvodu choroby, za daný týždeň neplatíte. Ponúkame aj možnosť predčasného a bezplatného odhlásenia sa z krúžku. Všetky bližšie informácie a podmienky o platbách nájdete na našej webovej stránke mladiprogramatori.sk  v záložke Všeobecné obchodné podmienky.

        

       Krúžok programovania sa koná jedenkrát do týždňa s trvaním 60 minút a prebieha počas celého školského polroka.

        

       Ak chcete zabezpečiť miesto pre vaše dieťa v tomto zaujímavom krúžku, tak sa jednoducho zaregistrujte na našej webovej stránke www.mladiprogramatori.sk. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností nás, prosím, kontaktujte na mladiprogramatori.info@gmail.com alebo na tel. číslo 0940 014 553 . Máme len obmedzený počet miest, takže neváhajte a prihláste sa už dnes!

      • Krúžok programovania a informatiky pre 2. - 9. ročník

      • Milí rodičia,

       na našej základnej škole sa v tomto školskom roku bude organizovať krúžok programovania a informatiky pre žiakov 1. a 2. stupňa (oddelene). K dispozícii je niekoľko termínov (fyzicky v priestoroch školy).  Náplňou kurzov budú základy programovania + základy tvorby hier + internetová bezpečnosť.

       Krúžok sa bude konať raz do týždňa po vyučovaní. Žiaci v cene krúžku dostanú učebnicu (teória + príklady) a potvrdenie o absolvovaní kurzu. Krúžky začínajú na začiatku októbra. Maximálna kapacita krúžku je 15 žiakov. Cena za mesiac je 40 eur.

       V prípade záujmu o viac informácii, prosím kontaktujte kozusko@programko.sk, 0917394051. Ján Kožuško je organizátorom krúžkov a zakladateľom iniciatívy Programko, ktorá sa žiakom základných škôl v oblasti vzdelávania venuje už od roku 2019. Zároveň pôsobí ako IT konzultant. Programko sa organizácii krúžkov venuje už 5 rokov a pôsobí na viac ako 40 školách po celom Slovensku.

       Na krúžok môžete zaregistrovať na (v reg. formulári nájdete dostupné termíny):

       https://forms.gle/PwsEbJBHAbpg2XfR9

       Viac info TU

      • Rozšírený výbor RZ pri ZŠ Karloveská 61 a Triedne aktívy RZ

      • Vážení rodičia, 

       dňa 06.09.2023 sa o 15,30 h v zborovni školy uskutoční Rozšírený výbor RZ pri ZŠ Karloveská 61.

       Zároveň budú prebiehať Triedne aktívy RZ pre I. stupeň v čase od 16,30 h a pre II. stupeň v čase od 17,30 h. do 19,00 h.

      • Majte svoj K Park na skok!

      • Do tretieho ročníka projektu K Park sa prihlásilo 31 miest a mestských častí, ktoré budú súťažiť o 7 originálnych K Parkov.

       Podporte našu mestskú časť vyplnením hlasovacieho formulára a majte svoj K Park na skok!

       Hlasovanie prebieha od 17. 8. do 20. 9. 2023 a zoznam víťazných miest zverejníme 21. 9. 2023.

       Viac info TU

      • Slávnostný príhovor riaditeľky školy k otvoreniu školského roka 2023/2024

      • Vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci.

       Hymna Slovenskej republiky otvorila 54 školský rok  v Základnej škole, Karloveská 61.

       602 žiakov netrpezlivo očakáva, čo nové, tvorivé a hravé pripravilo 56 pedagogických a odborných zamestnancov školy. V 24 kmeňových triedach na Vás čaká podnetné a čisté prostredie. Príjemnú klímu v škole vytvárajú kvalitní, empatickí učitelia a dobrí ľudia na všetkých školských úsekoch.

       Aj bez 3 povinnej hodiny telesnej výchovy sa zameriavame na kvalitnú pohybovú kultúru a športy. No tento školský rok to bude o niečo náročnejšie. V júni tohto roka sme získali finančný grant z Fondu na podporu športu, z programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na projekt „Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Karloveská".
       Dnes odovzdávam na 20 týždňov priestory tejto budovy ako stavenisko. Naše veľké ďakujeme patrí zamestnancom miestneho úradu Bratislava – Karlova Ves, ktorí projekt pripravili a predkladali do komisie na schválenie.

       Vážená pani starostka Dana Čahojová, vážený pán vicestarosta Branislav Záhradník, vitajte a vedzte, že sme vďační za túto príležitosť byť modernejší a krajší.

       Jedným z dôvodov, prečo ste si vybrali našu školu a prečo ste stále jej súčasťou je aj:

       • Vyučovanie anglického jazyka od 1. triedy a druhého cudzieho jazyka, nemeckého alebo španielskeho, od 6. triedy.
       • Efektívne využívame informačno-komunikačnú techniku a kamarátime sa s umelou inteligenciou.
       • Environmentálna výchova nie je pre nás len prierezová téma v školskom vzdelávacom programe „ŠKOLA, ktorej to myslí“. Vedieme žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov.
       • Inkluzívnym vzdelávaním rešpektujeme individuálne osobitosti človeka, vedieme žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom.

       Bezpečnosť, kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, voľnočasové aktivity i kvalitné školské stravovanie budú zabezpečovať moje kolegyne  a kolegovia vo vedení školy, a to:

       Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň a primárne vzdelávanie – Martina Lošonská

       Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a nižšie stredné vzdelávanie – Gabriela Tomášová

       Zástupca RŠ pre inkluzívne vzdelávanie – Adam Škopp

       Vedúca ŠKD – Simona Matuská

       Vedúci školskej jedálne – Marek Ravasz

       Základnými piliermi výchovno-vzdelávacieho procesu sú Partnerstvo – Tradície  a Nové Trendy. Pevné hodnoty vychádzajú z tradícií a naši pedagógovia  i odborný tím ich dokážu spájať so súčasnými modernými trendami. Sme partnermi žiakov a rodičov. Snažíme sa vytvárať priateľské prostredie a pokojnú klímu, no nezabúdame na dodržiavanie pravidiel slušného správania a vzájomného rešpektu. Sme škola s nulovou toleranciou šikany, či iného druhu ubližovania. Odborný tím zamestnancov sa venuje vo zvýšenej miere inkluzívnemu vzdelávaniu a  vytvára priestor pre zohľadňovanie inakosti.

       Školský areál ponúka priestor na relax i outdoorové vyučovanie nielen v altánku v eko učebni. Máme k dispozícii basketbalové a zároveň multifunkčné ihrisko, dopravné ihrisko , na ktorom sa práve nachádzate. Súčasťou areálu školy je aj kvalitná bežecká dráha a rozbehová dráha k doskočisku.  Našou pýchou sú moderne vybavené odborné učebne, kmeňové triedy s kvalitným internetovým pokrytím a hardverovým vybavením.

       V tomto školskom roku budeme priestorovo obmedzení v budove školy aj v areáli, kde sa volejbalové ihrisko čoskoro premení na stavebný dvor. Šatne na prízemí školy sme museli čiastočne využiť na sladovanie vecí z telocvične skladov. Z tohto dôvodu bude jedna šatňa slúžiť dvom triedam.

       Preto, Vás prosím o trpezlivosť, porozumenie a najmä bezpečnosť. Bezpečné správanie Vám budeme často pripomínať.

       Žiakom ponúkame pestrú mimoškolskú činnosť. Online prihlasovanie do Krúžkov v škole je už spustené aj na našom webovom sídle. Vybrať si môžete z pestrej ponuky 13 krúžkov. Ponuku budeme ešte priebežne aktualizovať.
       FS Dolina a Mládežnícky basketbalový klub Karlovka musia počkať na nové priestory telocvične do budúceho roka.
       Pre malých futbalistov tu máme pripravený tréningový proces pod vedením pána Gálika. Pokiaľ nám to počasie dovolí, športovať budeme v okolí školy. Veríme, že mnohých z Vás obohatí aj krúžok anglického jazyka s vyučovacou metódou Helen Doren.

       Nezastupiteľnú úlohu v edukačnom procese má výučba ľudských práv, ktoré sa začínajú právami dieťaťa. Umožňujú mu využívať svoje schopnosti, vedomosti a talent na uspokojovanie potrieb a túžob. Ľudské práva umožňujú jednotlivcovi žiť plnohodnotne.

       V koncepcii rozvoja školy ponúkame aktivity, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi a neformálnymi činnosťami budujú kritické myslenie žiakov, ich argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, budujeme mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu. Taktiež podnecujeme záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, a tým pozitívne prispievame k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

       Milí žiaci, čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj spoznávanie miest i  človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka.  Veď nie nadarmo sa náš školský vzdelávací program volá „ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ“ Už teraz sa tešíme na zaujímavé ročníkové projekty, v ktorých preukážete svoje vedomosti a kreativitu.

       V závere si úprimne želám, aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Taktiež si úprimne prajem, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu a otvorené srdce.

       Triedne pani učiteľky a pani vychovávateľky Vám v triedach odovzdajú základné informácie k organizácii prvých školských dní.

       Dovoľte mi, aby som Vám predstavila pedagogický zbor pri ZŠ Karloveská 61:

       TRIEDNE PANI UČITEĽKY:

        

       1.A -  Katarína Nemčovská                     

       1.B - Iveta Harceková               

       1.C - Marcela Puškárová                                 

       2.A - Lucia Olšavská                          

       2.B - Nikola Paštrnáková                

       2.C - Mária Demeková

       2.D - Eva Sabolíková             

       3.A - Natália Andrisová                    

       3.B - Martina Sedláková                     

       3.C - Andrea Zigo Moravčíková                         

       4.A - Jana Čerňanská             

       4.B - Noemi Mészárosová                    

       4.C - Andrea Bachratá                    

        

       5.A - Alica Šimová                          

       5.B - Zlatica Šomorjai                      

       5.C - Danica Hudobová                  

       6.A - Zuzana Kubovčíková            

       6.B - Lenka Hlubíková                    

       7.A - Miroslava Rzounková           

       7.B - Zuzana Bublová                 

       8.A - Zuzana Veľasová                    

       8.B - Zuzana Lučeničová                               

       9.A - Alena Žureková                          

       9.B - Júlia Kuchtová                

       NETRIEDNI UČITELIA:

        

       ŠPJ - Simona Bošková

       HUV - Juraj Miškovič                         

       ANJ/VYV - Vira Petková                         

       INF - Alena Pribišová  

       I. STUPEŇ - Viera Puchorová                                         

       ANJ - Alison Jayne Rybánska 

       NAB - Pavol Sekáč

       FYZ - Lívia Sobinovská

       ANJ - Mária Solárová      

       NEJ - Nina Šlauková  

       DEJ - Gabriela Vilčeková 

                          

       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

        

       I. oddelenie - Monika Kovácsová          

       II. oddelenie - Marianna Kassayová                  

       III. oddelenie - Zuzana Štefanková                 

       IV. oddelenie - Ľubomíra Wuketichová                     

       V. oddelenie -  Simona Matuská      

       VI. oddelenie - Katarína Hajašová                            

       VII. oddelenie - Andrea Navarová       

       VIII. oddelenie - Lýdia Matejová

       IX. oddelenie - Zuzana Moravanská                 

       X. oddelenie - Lea Lošonská

        

       ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

        

       Školské psychologičky - Katarína Zemková, Eva Hlistová

       Školskí špeciálni pedagógovia - Nikola Paštrnáková, Andrea Ševčíková, Adam Škopp

       Sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa - Simona Braciníková

       Pedagogickí asistenti - Simona Achbergerová, Jaroslava Hajašová, Martina Hamarová, Filip Kopányi, Jana Mišľanová, Andrej Pinkalský.

        

       Želám Vám všetkým príjemný zvyšok  slávnostného dňa.
       ĎAKUJEM za pozornosť, Eva Horníková, riaditeľka školy.

      • Príhovor riaditeľky školy k prvákom v školskom roku 2023/2024

      • Vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milé deti,
       o malú chvíľočku naši žiaci, prváci.

       Hymna Slovenskej republiky otvorila 54 školský rok  v Základnej škole, Karloveská 61.


       602 žiakov, z toho 77 prvákov, netrpezlivo očakáva, čo nové, tvorivé a hravé pripravilo 56 pedagogických a odborných zamestnancov školy. V 24 triedach, z toho v 3 prváckych, na Vás čaká príjemné a čisté prostredie.
       Ďakujeme Vám za dôveru, milí rodičia, ktorú ste nám prejavili zápisom detí do našej školy.

       Viem, že ju nesklameme, pretože dobrú klímu v škole robia kvalitní, empatickí učitelia a dobrí ľudia, a tých tu veru máme.

       Aj bez 3 povinnej hodiny telesnej výchovy sa zameriavame na kvalitnú pohybovú kultúru a športy. No tento školský rok to bude o niečo náročnejšie. V júni tohto roka sme získali finančný grant z Fondu na podporu športu, z programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na projekt „Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Karloveská".
       Dnes odovzdávam na 20 týždňov priestory tejto budovy ako stavenisko. Naše veľké ďakujeme patrí zamestnancom miestneho úradu Bratislava – Karlova Ves, ktorí projekt pripravili a predkladali do komisie na schválenie.

       Vážená pani starostka Dana Čahojová, vážený pán vicestarosta Branislav Záhradník, vitajte a vedzte, že sme vďační za túto príležitosť byť modernejší a krajší.

       Jedným z dôvodov, vážení rodičia, prečo ste si vybrali našu školu bolo možno aj:

       • Vyučovanie anglického jazyka od 1. triedy a druhého cudzieho jazyka, nemeckého alebo španielskeho, od 6. triedy.
       • Efektívne využívame informačno-komunikačnú techniku a kamarátime sa s umelou inteligenciou.
       • Environmentálna výchova nie je pre nás len prierezová téma v školskom vzdelávacom programe „ŠKOLA, ktorej to myslí“. Vedieme žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov.
       • Inkluzívnym vzdelávaním rešpektujeme individuálne osobitosti človeka, vedieme žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom.

       Vaše deti, milí rodičia sa dnes prvý krát posadia do školských lavíc. Dostanú svoje prvé učebnice, zoznámia sa so spolužiakmi a s ich prvými pani učiteľkami a pani vychovávateľkami.

       Dovoľte mi, aby som Vám ich predstavila:

       Triedna pani učiteľka / Vychovávateľka

       I.A – Katarína Nemčovská / Monika Kovácsová

       I.B – Iveta Harceková / Marianna Kassayová

       I.C – Marcela Puškárová / Zuzana Štefanková

       Bezpečnosť, kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, voľnočasové aktivity i kvalitné školské stravovanie budú zabezpečovať moje kolegyne  a kolegovia vo vedení školy, a to:

       Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň a primárne vzdelávanie – Martina Lošonská

       Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a nižšie stredné vzdelávanie – Gabriela Tomášová

       Zástupca RŠ pre inkluzívne vzdelávanie – Adam Škopp

       Vedúca ŠKD – Simona Matuská

       Vedúci školskej jedálne – Marek Ravasz

       Základnými piliermi výchovno-vzdelávacieho procesu sú Partnerstvo – Tradície  a Nové Trendy. Pevné hodnoty vychádzajú z tradícií a naši pedagógovia  i odborný tím ich dokážu spájať so súčasnými modernými trendami. Sme partnermi žiakov a rodičov. Snažíme sa vytvárať priateľské prostredie a pokojnú klímu, no nezabúdame na dodržiavanie pravidiel slušného správania a vzájomného rešpektu. Sme škola s nulovou toleranciou šikany, či iného druhu ubližovania. Odborný tím zamestnancov sa venuje vo zvýšenej miere inkluzívnemu vzdelávaniu a  vytvára priestor pre zohľadňovanie inakosti.

       Školský areál ponúka priestor na relax i outdoorové vyučovanie nielen v altánku v eko učebni. Basketbalové a zároveň multifunkčné ihrisko, dopravné ihrisko , na ktorom sa práve nachádzate. Súčasťou areálu školy je aj kvalitná bežecká dráha a rozbehová dráha k doskočisku.  Našou pýchou sú moderne vybavené odborné učebne, kmeňové triedy s kvalitným internetovým pokrytím a hardverovým vybavením.

       V tomto školskom roku budeme priestorovo obmedzení v budove školy aj v areáli, kde sa volejbalové ihrisko čoskoro premení na stavebný dvor. Preto, Vás prosím, milí rodičia o trpezlivosť, porozumenie a najmä bezpečnosť.

       Bezpečné správanie budeme žiakom často pripomínať.

       Žiakom ponúkame pestrú mimoškolskú činnosť v rámci pobytu v školskom klube detí. Online prihlasovanie do Krúžkov v škole je už spustené aj na našom webovom sídle. Vybrať si môžete z pestrej ponuky 13 krúžkov. 
       FS Dolina a Mládežnícky basketbalový klub Karlovka musia počkať na nové priestory telocvične do budúceho roka.
       Pre malých futbalistov tu máme pripravený tréningový proces pod vedením pána Gálika. Pokiaľ nám to počasie dovolí, športovať budeme v okolí školy. Veríme, že mnohých z Vás obohatí aj krúžok anglického jazyka s vyučovacou metódou Helen Doren.

       V závere si úprimne želám, aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Taktiež si úprimne prajem, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu a otvorené srdce.

       Triedne pani učiteľky a pani vychovávateľky Vám v triedach odovzdajú základné informácie k organizácii prvých školských dní. Budete mať čas pripraviť si otázky a v stredu 6. septembra sa opäť stretneme na triednych aktívoch rodičovského združenia.

       Želám Vám príjemný, slávnostný prvý školský deň.
       ĎAKUJEM za pozornosť, Eva Horníková, riaditeľka školy.

      • Organizácia prvého týždňa školského roka 2023/2024

      • 04.09.2023 o 08,00 h, v škole – 8,00 h – 9,30 h

       Privítanie a príhovor riaditeľky školy na DOPRAVNOM ihrisku  – 1. ročník

       04.09.2023 o 09,00 h, v škole – 9,00 h – 11,00 h

       Privítanie a príhovor riaditeľky školy na DOPRAVNOM ihrisku 2. – 9. ročník

        

       Organizácia prvého týždňa školského roka 2023/2024

        

       ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA JE POVINNÝ pri nástupe dieťaťa do školy elektronicky cez Edupage podať:

       1.      Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

       2.      Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

       3.      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

       4.      Žiadosť o uvoľnenie žiaka (v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní v priebehu školského roka 2023/2304)

        

       Uvedené  oznámenia  sú dostupné po prihlásení do RODIČOVSKÉHO konta, v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA, pridať žiadosť v pravom dolnom rohu.

       Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na plánované rekonštrukčné práce na budove školy (budova telocvične a školského klubu detí) so začiatkom od 04.09.2023, ktoré budú trvať 20 týždňov. Preto Vás chceme veľmi pekne poprosiť o zhovievavosť a dodržiavanie bezpečného správania sa v škole:

       • dodržiavať školský poriadok školy, ďalšie vnútorné predpisy školy a predovšetkým bezpečnostné označenia /ohraničenia/ zákazy a príkazy,
       • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo stavebnej firmy, ktoré sú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
       • do budovy školy žiaci vchádzajú hlavným vchodom, pokiaľ nie je stanovené inak, vtedy sú povinní rešpektovať vyznačenú cestu.

       Ďalšie informácie dostanete na triednych aktívoch od triednych vyučujúcich.

       Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na úspešný začiatok školského roka 2023/2024.

       Vedenie školy ZŠ Karloveská 61

      • Organizácia ŠKD prvý týždeň školského roka 2023/2024

      • 4.9. /pondelok/ - prevádzka ŠKD pre prvákov začína od 9.30 h
       - 2. – 4. ročník od 11.00 h

       Orientačný časový harmonogram činnosti v školskom klube:
       - Ostávajúci prváci od 9.30 h v 1.C triede, od cca 13.00 v 2.A triede
       - 2. a 3. ročník od 11.00 h vo svojich oddeleniach/triedach
       - 4. ročník – delené deti – zoznam prečítaný deťom v kmeňových triedach /povinne sa musia po skončení otvorenia hlásiť u svojej pani vychovávateľky v pridelenom oddelení/

       - Od 11.00 h obed pre celú školu a zamestnancov v školskej jedálni podľa harmonogramu
       - 13.30 h – 15.00 h – pobyt vonku v školskom areáli
       - 15.00 h – 16.00 h – činnosť v triedach
       - 16. 00 h – 17.30 h – pobyt vonku v školskom areáli

       Odchody detí domov:

       V prvý deň, t.j. pondelok 4.9. deti môžu odchádzať domov bez časového obmedzenia, teda počas celej prevádzky ŠKD nepretržite.
       1. Vyzdvihuje rodič – osobne/prváci/
       2. Čip BELLhop
       3. Písomný oznam o samostatnom odchode dieťaťa s presným uvedením času
       Prvé dva týždne bude zabezpečená pri hlavnom vchode aj služba detí, ktoré Vám pomôžu oznámiť pani vychovávateľke odchod dieťaťa z klubu v prípade, že nemáte pri sebe čip BELLhop. Po tomto čase bude služba zrušená a rodičia musia používať zakúpený čip BELLhop. Prípadne sú písomne nahlásené samostatné odchody.

       Na všetky Vaše prípadné otázky Vám odpovie Vaša pani vychovávateľka cez komunikačný kanál edupage/správy/, osobne na najbližšom ZRŠ v stredu 6.9.2023


       Platby ŠKD:

       Vo svojich mailových schránkach si nájdete nový predpis na čiastočnú úhradu nákladov na prevádzku ŠKD na školský rok 2023/2024.
       Predpisy dostali všetci rodičia detí, ktoré boli do klubu prihlásené v júni 2023 /predbežný záujem v nasledujúcom šk. r./ a tiež všetci prváci a noví žiaci v rovnakej výške 35 eur/mesiac/dieťa.


       Ak si chcete uplatniť zľavu na 2. a prípadne 3. dieťa navštevujúce náš klub, vyplňte prosím čím skôr žiadosť /webstránka školy, sekcia pre rodičov, dokumenty na stiahnutie/ a odovzdajte ju Vašej pani vychovávateľke.
        

       V prípade nejasností ohľadom platieb, kontaktujte prosím vedúcu školského klubu – S. Matuská

      • Helen Doron English

      • Helen Doron English je výučba angličtiny hravou a prirodzenou formou pre deti a mládež do 19 rokov. Na ZŠ Karloveská 61 ju ponúkame už piaty rok pre žiakov od 1. po 9. ročník. Začíname od 18. septembra.

       Prihlasovanie TU

      • Krúžky v škole

      • S OZ KRÚŽKY V ŠKOLE spolupracujeme už ďalší rok. Spokojnosť vás rodičov a hlavne vašich detí nás ubezpečuje, že sme si vybrali dobre. Aj tento školský rok už máme pre vás pripravenú bohatú ponuku krúžkovej činnosti.

       Prihlasovanie je už spustené on-line na: http://www.kruzkyvskole.sk/