Hlavné menu

Činnosť Školského parlamentu v šk. r. 2021/2022

Školský rok 2021/2022

Už viac ako desať rokov získavajú žiaci našej školy špeciálne zručnosti vďaka pôsobeniu v Žiackej školskej rade. Sú spolutvorcami aj iniciátormi rôznych aktivít týkajúcich sa výchovy a vzdelávania. Aby sa ich predstavy stali skutočnosťou, učia sa vhodne argumentovať, verejne vystupovať, organizovať i niesť zodpovednosť.

Žiacka školská rada tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Predstavuje iniciatívny a pomocný orgán riaditeľky školy. 

Zápisnica k Voľbám Žiackej školskej rady

Štatút školského parlamentu

 

Členovia Školského parlamentu v roku 2021/2022

Predseda Školského parlamentu:  Hanka Kureková, 7.A

Podpredseda Školského parlamentu: Eva Lea Durecová, 8.B

 

Ostatní členovia zvolení vo voľbách:

Cyril Greškovič, 5.A

Martin Kulík, 5.B

Kristína Rezníková, 6.A

Júlia Mikulášová, 6.B

Richard Vydarený, 6.B

Peter Gossányi, 8.A

Bianka Bartunková, 9.A

 

 

Plán činností Školského parlamentu 2021/2022

September:

Voľby ŽŠR

Október:  

Úvodné zasadnutie – voľba predsedu, podpredsedu

Plán činností na školský rok 2021/2022

Štatút ŽŠR

Hodnotenie čistoty tried

Inštalácia komunikačnej schránky vo vestibule školy

November:

Hodnotenie čistoty tried

Burza „Dajme veciam druhú šancu“

December:

Hodnotenie čistoty tried

Mikuláš – Mikulášska mandarínka

Zbierka sladkostí „Podeľ sa s tým, čoho máš veľa“

Vianočná pošta

Január:

Hodnotenie čistoty tried

Farebný týždeň

Február:

Hodnotenie čistoty tried

Valentínska pošta

Marec:

Hodnotenie čistoty tried

Starší čítajú mladším, Tiché čítanie

Knižný karneval

Deň učiteľov

Apríl:

Hodnotenie čistoty tried

Deň odmien

Máj:

Hodnotenie čistoty tried

Športový deň, Deň školy

Jún:

Hodnotenie čistoty tried

Vyhodnotenie čistoty tried

 

Predpokladaný plán činností Školského parlamentu na rok 2021/2022 je len orientačný. Počas školského roka sa môže podľa potreby upravovať.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria