Hlavné menu

Zoznam učiteľov

 

Trieda  Meno a priezvisko Vyučuje Kontakt
I.A Mgr. Lucia Olšavská 1. - 4. roč. lucia.olsavska@zskarlova61.sk
I.B Mgr. Marcela Puškárová 1. - 4. roč. marcela.puskarova@zskarlova61.sk
I.C Mgr. Mária Demeková 1. - 4. roč. maria.demekova@zskarlova61.sk
I.D Ing.  Mgr. Eva Sabolíková 1. - 4. roč. eva.sabolikova@zskarlova61.sk
II.A Natália Andrisová 1. - 4. roč. natalia.andrisova@zskarlova61.sk
II.B Mgr. Martina Sedlaková 1. - 4. roč. martina.sedlakova@zskarlova61.sk
II.C Mgr. Andrea Moravčíková 1. - 4. roč. andrea.moravcikova@zskarlova61.sk
III.A

Mgr. Jana Čerňanská

1. - 4. roč.

jana.cernanska@zskarlova61.sk

III.B

Mgr. Iveta Harceková

1. - 4. roč.

iveta.harcekova@zskarlova61.sk

III.C Bc. Paulína Mojtová 1. - 4. roč.

paulina.mojtova@zskarlova61.sk

IV.A

Mgr. Katarína Nemčovská

1. - 4. roč. katarina.nemcovska@zskarlova61.sk
IV.B

Mgr. Monika Kolinská

1. - 4. roč.

monika.kolinska@zskarlova61.sk

IV.C

Mgr. Andrea Bachratá (koordinátorka pre prácu s nadanými žiakmi)

1. - 4. roč.

andrea.bachrata@zskarlova61.sk

V.A

Mgr. art. Zlatica Šomorjai

SJL zlatica.somorjai@zskarlova61.sk
V.B

Mgr. Lenka Hlubíková

NEJ

lenka.hlubikova@zskarlova61.sk

V.C Mgr. Zuzana Kubovčíková MAT zuzana.kubovcikova@zskarlova61.sk
VI.A Mgr. Miroslava Rzounková MAT - TSV miroslava.rzounkova@zskarlova61.sk
VI.B Mgr. Zuzana Bublová SJL zuzana.bublova@zskarlova61.sk
VII.A

PaedDr.Zuzana Veľasová

MAT - TSV

zuzana.velasova@zskarlova61.sk

VII.B Mgr. Dominika Dolnická ANJ dominika.dolnicka@zskarlova61.sk
VIII.A Mgr. Alena Žureková GEO - TSV alena.zurekova@zskarlova61.sk
VIII.B Ing. Júlia Kuchtová ANJ julia.kuchtova@zskarlova61.sk
IX.A Mgr. Alica Šimová BIO - ENV alica.simova@zskarlova61.sk
IX.B PhDr. Danica Hudobová ANJ

danica.hudobova@zskarlova61.sk

  Mgr. Miloš Kmeť PhD. VV milos.kmet@zskarlova61.sk
  Mgr. Noemi Mészárosová TV noemi.meszarosova@zskarlova61.sk
  Bc. Juraj Miškovič HUV juraj.miskovic@zskarlova61.sk
  Mgr. Patrik Páterek NAV patrik.paterek@zskarlova61.sk
  Ing. Alena Pribišová INF alena.pribisova@zskarlova61.sk
  B. A. Alison Jayne Rybánska ANJ jayne.rybanska@zskarlova61.sk
  Lívia Sobinovská FYZ livia.sobinovska@zskarlova61.sk
  Mgr. Nina Šlauková NJ

nina.slaukova@zskarlova61.sk

  Mgr. Gabriela Vilčeková DEJ - OBN - ETV gabriela.vilcekova@zskarlova61.sk
  Mgr. Martina Šestková pedagogický asistent martina.sestkova@zskarlova61.sk
  Mgr. Jaroslava Hajašová pedagogický asistent jaroslava.hajasova@zskarlova61.sk
  Mgr. Jana Grznárová pedagogický asistent jana.grznarova@zskarlova61.sk
  Mgr. Filip Kopányi pedagogický asistent filip.kopanyi@zskarlova61.sk
  Mgr. Andrej Pinkalský pedagogický asistent andrej.pinkalsky@zskarlova61.sk
  Mgr. Andrea Šoltésová školský špeciálny pedagóg andrea.soltesova@zskarlova61.sk
 

Mgr. Adam Škopp

školský špeciálny pedagóg 

adam.skopp@zskarlova61.sk

  Mgr. Katarína Zemková školská psychologička katarina.zemkova@zskarlova61.sk
  Mgr. Simona Braciníková sociálna pedagogička simona.bracinikova@zskarlova61.sk

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Mgr. Simona Matuská - vedúca ŠKD - simona.matuska@zskarlova61.sk
Mgr. Katarína Hajašová - katarina.hajasova@zskarlova61.sk
Mgr. art. Marianna Kassayová - marianna.kassayova@zskarlova61.sk
Mgr. Monika Kovácsová - monika.kovacsova@zskarlova61.sk
Helena Kekelyová -  helena.kekelyova@zskarlova61.sk
Lea Lošonská -  lea.losonska@zskarlova61.sk
Mgr. Lýdia Matejová - lydia.matejova@zskarlova61.sk
Andrea Navarová - andrea.navarova@zskarlova61.sk
Mgr. Zuzana Štefanková - zuzana.stefankova@zskarlova61.sk

Bc. Ľubomíra Wuketichová - lubomira.wuketichova@zskarlova61.sk

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria