Hlavné menu

Školský psychológ

Kontakt: Mgr. Katarína Zemková (katarina.zemkova@zskarlova61.sk)

Konzultačné hodiny: streda až piatok 07.30 h. - 15.30 h. a v čase rodičovských združení.

Psychologické poradenstvo v oblasti :

 • výchovných problémov pre rodičov a učiteľov
 • zvládania stresových situácií v škole a rodine
 • pri výbere strednej školy
 • riešenie šikanovania, zneužívania
 • školskej neúspešnosti
 • problematického začlenenia do kolektívu

 

Preventívne programy:

 • komunikácia a riešenie konfliktov
 • odstráňme šikanovanie
 • sebahodnotenie a sebapoznávanie
 • deti a rodičia: www.ovce.sk
                      www.zodpovedne.sk

 

Diagnostika:

 • školská zrelosť
 • profesijná orientácia
 • osobnosť
 • znaky porúch učenia  

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Karloveská 61

Fotogaléria