Hlavné menu

Kontakt

 

tel. kontakt:                         0903 646 738  (v čase od 12:00 do 17:30)

 

 

                           

 Školský klub detí

Vedúca ŠKD

Mgr. Simona Matuská

simona.matuska@zskarlova61.sk

 

 

 

 

 

Andrea Navarová

andrea.navarova@zskarlova61.sk

 

Bc. Ľubomíra Wuketichová

lubomira.wuketichova@zskarlova61.sk

  Mgr. Zuzana Štefanková zuzana.stefankova@zskarlova61.sk

 

Helena Kekelyová

helena.kekelyova@zskarlova61.sk

  Monika Kovácsová monika.kovacsova@zskarlova61.sk

 

Mgr. Katarína Hajašová

katarina.hajasova@zskarlova61.sk

 

Mgr. art. Marianna Kassayová

marianna.kassayova@zskarlova61.sk

 

Mgr. Lýdia Matejová 

lydia.matejova@zskarlova61.sk

  Lea Lošonská

lea.losonska@zskarlova61.sk

  Mária Bajnárová maria.bajnarova@zskarlova61.sk
  Zuzana Moravanská zuzana.moravanska@zskarlova61.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria