• Prečo si zvoliť nás?

    • Empatickí učitelia
    • Máme radi našich žiakov a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na športy
    • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
    • Vyučovanie druhého cudzieho jazyka
    • Vyučovanie nemeckého jazyka alebo španielskeho jazyka
    • Informačno-komunikačné technológie a umelá inteligencia
    • Efektívne využívanie informačno-komunikačnej techniky a umelej inteligencie
    • Enviromentálna výchova
    • Vedieme žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov
    • Inkluzívne vzdelávanie
    • Rešpektujeme individuálne osobitosti človeka, vedieme žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Arteterapeutické kurzy pre teenagerov

    • 21. 9. 2023
    • Dobrý deň,

     radi by sme Vás oslovili so zaujímavou ponukou Arteterapeutických kurzov pre teenagerov od 11-18 rokov v spolupráci so Súkromným psychologickým centrom Nervuška – ARTE v Karlovej Vsi.

     Naše Arte skupiny sú miestom, kde teenageri objavujú sami seba a svoju kreativitu. Bez ohľadu na svoje umelecké schopnosti, naši účastníci nájdu priestor na vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov prostredníctvom rôznych výtvarných techník. U nás majú jedinečnú príležitosť experimentovať, rásť a získavať podporu rovesníkov.

    • Arteterapeutické kurzy pre teenagerov: Čítať viac
    • Nedaj sa, hovor o tom!

    • 21. 9. 2023
    • Dňa 18.9.2023 sa v našej škole uskutočnilo divadelno-výchovné predstavenie Nedaj sa, hovor o tom!, pre žiakov 3.- 8. ročníka.

     Predstavenie bolo zamerané na prevenciu šikany. Žiaci diskutovali o tom, čo to šikana je, ako na ňu reagovať, čo si všímať a podobne.

     Veríme, že predstavenie bolo pre deti užitočné a opäť im pripomenulo dôležitosť rozprávať o veciach, ktoré ich ťažia.

    • Nedaj sa, hovor o tom!: Čítať viac
    • Biela pastelka

    • 21. 9. 2023
    • Oči sú najdôležitejším zmyslom, až 80 % informácií z vonkajšieho prostredia získavame zrakom. Následkom poškodenia jednotlivých častí oka môže byť zníženie zrakovej ostrosti alebo obmedzenie zorného poľa, ktoré vedie k zhoršeniu videnia alebo k strate zraku. Bez jeho dokonalého fungovania môže byť život človeka obmedzený, nie však nemožný.

    • Biela pastelka: Čítať viac
    • Krúžková činnosť v školskom roku 2023/2024

    • 19. 9. 2023
    • Vážení rodičia,

     aktuálne priebežne zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti na našej škole. Konkrétny zoznam krúžkov nájdete TU.

     Pokiaľ ste ešte nevyužili vzdelávací poukaz, máte možnosť ho použiť na vybraný krúžok v školskom roku 2023/2024 do 20.09.2023.

     Ohľadom bližších informácií k realizácii konkrétneho krúžku kontaktuje vedúceho krúžkovej činnosti.

    • Krúžková činnosť v školskom roku 2023/2024: Čítať viac
    • Príspevok do OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61

    • 19. 9. 2023
    • Vážení rodičia,

     príspevok do OZ Rodičovského združenia, ktorý bol jednohlasne prijatý, dňa 6.9.2023 na Rozšírenom výbore RZ, je potrebné zaslať do 31.12.2023, na číslo účtu: SK91 0900 0000 0001 7021 0473.

     VS je prvé číslo ročník ( 1, 2, 3...) a druhé číslo príslušné písmeno (A -1, B - 2, C - 3, D - 4).

    • Príspevok do OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61: Čítať viac
    • Krúžok Mladí programátori

    • 19. 9. 2023
    • Milí rodičia a žiaci,

     s radosťou Vám oznamujeme, že tento školský rok bude na našej základnej škole prebiehať nový krúžok programovania s názvom "Mladí programátori", ktorý bude prebiehať počas celého školského polroka!

     Tento krúžok je navrhnutý pre všetkých zvedavých žiakov 2. až 9. ročníka, ktorí sa chcú naučiť programovať a objaviť zázraky digitálneho sveta už v rannom veku. Budeme sa učiť v populárnych programovacích jazykoch ako sú Scratch, Roblox, Python, ktoré sú vedené zábavnou a hravou formou a budeme vytvárať zábavné a interaktívne projekty.

    • Krúžok Mladí programátori: Čítať viac
  • Pre rodičov a žiakov

  • O škole

   Prečo si vybrať našu školu?
  • Zvonenia

   Utorok 3. 10. 2023
  • Staňte sa naším fanúšikom