• Podporné programy školského podporného tímu

     • Kontakt: Mgr. Adam Škopp (adam.skopp@zskarlova61.sk)

                      Mgr. Simona Braciníková (simona.braciníkova@zskarlova61.sk)

                      Mgr. Jana Grznárová (jana.grznarova@zskarlova61.sk)

       

      • Artefiletika pre rodičov
      • Artefiletika pre triedne skupiny a rodičov s triednym učiteľom
      • Artefiletika pre pedagogických a odborných zamestnancov

       

      „ARTEFILETIKA VYCHÁDZA Z JEDNODUCHÉHO KONCEPTU, KTORÝ V SEBE SPÁJA DVE HLAVNÉ
      ČASTI: ZÁŽITOK Z VÝTVARNEJ TVORBY A NÁSLEDNÝ REFLEKTÍVNY DIALÓG MEDZI ŽIAKMI.“