• Vedenie školy

     • Vedenie školy

     •  

      riaditeľka školy: 

      Mgr. Eva Horníková

      eva.hornikova@zskarlova61.sk

      zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie: 

      RNDr. Gabriela Tomášová

      gabriela.tomasova@zskarlova61.sk

       

       

      zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie: 

      Mgr. Martina Lošonská

       

       

      martina.losonska@zskarlova61.sk

      zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie: 

      Mgr. Adam Škopp

          adam.skopp@zskarlova61.sk
       

       

       

      vedúca vychovávateľka ŠKD:

      Mgr. Simona Matuská

       

       

      simona.matuska@zskarlova61.sk