• Právne informácie

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola
    • Hlavné telefónne číslo
    • 0911 108 804
    • Adresa školy
    • Karloveská 61
     84104 Bratislava
     Slovakia
    • Recepcia školy
    • Lenka Kovácsová
     0903 624 822
     recepcia@zskarlova61.sk
    • Sekretariát školy
    • Mgr. Mária Melichová
     0911 108 804
     sekretariat@zskarlova61.sk
    • Riaditeľka školy
    • Mgr. Eva Horníková
     eva.hornikova@zskarlova61.sk
    • Zástkupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Martina Lošonská
     martina.losonska@zskarlova61.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie
    • RNDr. Gabriela Tomášová
     gabriela.tomasova@zskarlova61.sk
    • Zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie
    • Mgr. Adam Škopp
     adam.skopp@zskarlova61.sk
    • Školský klub detí
    • Mgr. Simona Matuská - vedúca Školského klubu detí
     0903 646 738
     simona.matuska@zskarlova61.sk
    • Školská jedáleň
    • Marek Ravasz
     0903 255 011
     jedalen@zskarlova61.sk