• Bankový účet

     • Nadpis

     • Občianske združenie Rodičovské združenie pri Základnej škole Karloveská 61 má účet

      v Slovenskej sporiteľni, č.ú. 0170210473 / 0900, IBAN SK9109000000000170210473