• Zoznam triednych dôverníkov

     • Nadpis

     •  

      TRIEDA

      TRIEDNY UČITEĽ

      MENO A PRIEZVISKO

      KONTAKT

      I.A

      Mgr. Lucia Olšavská

      Mirka Sobolovská

      mirka82banasova@gmail.com

      I.B

      Mgr. Marcela Puškárová

      Simona Petrík

      petriksimi@gmail.com

      I.C

      Mgr. Mária Demeková

       

       

      I.D

      Mgr. Ing. Eva Sabolíková

      Mária Pauliaková

      maria.pauliakova@gmail.com

      II.A

      Natália Andrisová

      Zuzana Šišková

      siskova.zuz@gmail.com

      II.B

      Mgr. Martina Sedlaková

      Eva Gabrižová

      egabrizova@gmail.com

      II.C

      Mgr. Andrea Moravčíková

      Zuzana Linikešová

      zuzana.ruzonova@gmail.com

      III.A

      Mgr. Jana Čerňanská

      Zuzana Hanková

      zuzana.hankova1@gmail.com

      III.B

      Mgr. Iveta Harceková

       

       

      III.C

      Ing. Lenka Fidrichová

      Michala Bošániová

      michala.bosaniova@gmail.com

      IV.A

      Mgr. Katarína Nemčovská

      Ivana Raslavská

      ivana.raslavska@gmail.com

      IV.B

      Mgr. Monika Kolinská

      Karolína Pajtášová

      karolina.pajtasova@gmail.com

      IV.C

      Mgr. Andrea Bachratá

       

       

      V.A

      Mgr. art. Zlatica Šomorjai

      Naďa Čičáková

      ncicakova@yahoo.com

      V.B

      Mgr. Lenka Hlubíková

      Dáša Kostrhunová

      dasa.kostrhunova@gmail.com

      V.C

      Mgr. Zuzana Kubovčíková

      Marianna Polanská

      marianna.polanska@gmail.com

      VI.A

      Mgr. Miroslava Rzounková

       

       

      VI.B

      Mgr. Zuzana Bublová

      Miša Drgoňová

      misadrgonova@hotmail.com

      VII.A

      PaedDr. Zuzana Veľasová

      Jaroslava Hajašová

      jaroslava.hajasova@zskarlova61.sk

      VII.B

      Mgr. Dominiak Dolnická

      Zuzana Hanková

      zuzana.hankova1@gmail.com

      VIII.A

      Mgr. Alena Žureková

      Barbora Ružičková

      basa.ruzickova@gmail.com

      VIII.B

      Ing. Júlia Kuchtová

      Lucia Fottová

      fottova.lucia@gmail.com

      IX.A

      Mgr. Alica Šimová

      Alžbeta Korčeková

      alzbeta.korcekova@gmail.com

      IX.B

      PhDr. Danica Hudobová

      Ivana Adamcová

      ivkam@hotmail.com