• Predmetové komisie

     • Nadpis

     • Školský rok 2022/2023

      PK SJL - D:
      vedúca: Mgr.
      Zlatica Šomorjai
      členovia:
      Mgr. Lucia Olšavská, Mgr.
      Gabriela Vilčeková, Mgr. Zuzana Bublová

       

      PK - CJ:
      vedúca: Mgr. Danica Hudobová
      členovia:

      Mgr. Dominika Dolnická
      , Mgr. Zuzana Veľasová, Ing Júlia Kuchtová, Alison Jayne Rybánská, Mgr. Lenka Hlubíková, Mgr. Nina Šlauková

       

      PK M - F - I:

      vedúca: Mgr. Zuzana Veľasová
      členovia:
      RNDr. Gabriela Tomášová, Mgr. Zuzana Kubovčíková, Mgr. Miroslava Rzounková, Ing. Alena Pribišová, Lívia Sobinovská, Mgr. Patrik Páterek      PK BIO - CH - GEO:
      vedúca: Mgr. Alica Šimová
      členovia:         
      Mgr. Alena Žureková, RNDr. Gabriela Tomášová, Mgr. Martina Šestková

       

      PK - výchovy:
      Vedúca: Mgr. Alena Žureková
      členovia:
      Mgr. Gabriela Vilčeková
      , Mgr. Zuzana Veľasová, Mgr. Zlatica Šomorjai, Mgr. Alica Šimová, Mgr. Danica Hudobová, RNDr. Gabriela Tomášová, Mgr. Miroslava Rzounková, Mgr. Patrik Páterek, Bc. Juraj Miškovič, Mgr. Miloš Kmeť, PhD., Mgr. Noemi Mészárosová