• Činnosť ŠDP v šk. r. 2015/2016

     • ???

     • Predseda :     Martin Brutenič, VIII.B

       

      Členovia :

       

      IV.A                Michaela Sofia Paulínyová, Adam Ostatník

      IV.B                Martina Paracková, Emma Mária Valentová

      V.A                 Simona Malinovská, Michal Brodňan

      V.B                 Daniel Bartoš, Richard Ďurači,

      VI.A                Hana Ježeková, Matúš Fukas

      VI.B                Patrícia Lehká, Ján Brutenič

      VII.A               Katrin Skuráková, Samuel Foltín

      VII.B               Elena Kolláriková, Pavel Detvan

      VIII.A              Nina Grajcarová, Matúš Borsuk   

      VIII.B              Tomáš Kele

      IX.A                 Lenka Marková, Lukáš Čermák

      IX.B                Zuzana Kodajová, Radoslav Kodaj

       

       

      PLÁNOVANÉ AKTIVITY

      ( šk. rok 2015/2016 )

       

       

      • Športové turnaje ( v spolupráci s p. učiteľkami telesnej výchovy )
      • Rubbish Fashion Show ( za pomoci p. učiteliek výtvarnej výchovy )
      • Školský časopis ( pod odborným vedením p. učiteľky Petríkovej )
      • Zber papiera ( pomoc p. asistentke Miláčkovej )
      • Burza kníh ( s vedením školskej knižnice  )
      • CHIPS  (  patronátne skupiny )
      • Zbierka hračiek pre deti v Afrike
      • Vytvorenie stravovacej komisie
      • Tradičné akcie ( Valentínska pošta, Starší čítajú mladším, Hodina tichého čítania a iné )