• Činnosť Školského parlamentu v šk. r. 2021/2022

     • Školský rok 2021/2022

     • Už viac ako desať rokov získavajú žiaci našej školy špeciálne zručnosti vďaka pôsobeniu v Žiackej školskej rade. Sú spolutvorcami aj iniciátormi rôznych aktivít týkajúcich sa výchovy a vzdelávania. Aby sa ich predstavy stali skutočnosťou, učia sa vhodne argumentovať, verejne vystupovať, organizovať i niesť zodpovednosť.

      Žiacka školská rada tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Predstavuje iniciatívny a pomocný orgán riaditeľky školy. 

      Zápisnica k Voľbám Žiackej školskej rady

      Štatút školského parlamentu

       

      Členovia Školského parlamentu v roku 2021/2022

      Predseda Školského parlamentu:  Hanka Kureková, 7.A

      Podpredseda Školského parlamentu: Eva Lea Durecová, 8.B

       

      Ostatní členovia zvolení vo voľbách:

      Cyril Greškovič, 5.A

      Martin Kulík, 5.B

      Kristína Rezníková, 6.A

      Júlia Mikulášová, 6.B

      Richard Vydarený, 6.B

      Peter Gossányi, 8.A

      Bianka Bartunková, 9.A

       

       

      Plán činností Školského parlamentu 2021/2022

      September:

      Voľby ŽŠR

      Október:  

      Úvodné zasadnutie – voľba predsedu, podpredsedu

      Plán činností na školský rok 2021/2022

      Štatút ŽŠR

      Hodnotenie čistoty tried

      Inštalácia komunikačnej schránky vo vestibule školy

      November:

      Hodnotenie čistoty tried

      Burza „Dajme veciam druhú šancu“

      December:

      Hodnotenie čistoty tried

      Mikuláš – Mikulášska mandarínka

      Zbierka sladkostí „Podeľ sa s tým, čoho máš veľa“

      Vianočná pošta

      Január:

      Hodnotenie čistoty tried

      Farebný týždeň

      Február:

      Hodnotenie čistoty tried

      Valentínska pošta

      Marec:

      Hodnotenie čistoty tried

      Starší čítajú mladším, Tiché čítanie

      Knižný karneval

      Deň učiteľov

      Apríl:

      Hodnotenie čistoty tried

      Deň odmien

      Máj:

      Hodnotenie čistoty tried

      Športový deň, Deň školy

      Jún:

      Hodnotenie čistoty tried

      Vyhodnotenie čistoty tried

       

      Predpokladaný plán činností Školského parlamentu na rok 2021/2022 je len orientačný. Počas školského roka sa môže podľa potreby upravovať.