• Metodické združenia

     • Nadpis

     • Školský rok 2022/2023

      MZ 1. - 4. ročník:
      vedúca: Mgr. Monika Kolinská

      členovia:

      Mgr. Martina Lošonská - ZRŠ, Mgr. Andrea Bachratá, Mgr. Jana Čerňanská, Paulína Mojtová, Mgr. Iveta Harceková, Mgr. Mária Demeková, Mgr. Katarína Nemčovská, Mgr. Marcela Puškárová, Ing. Mgr. Eva Sabolíková, Mgr. Lucia Olšavská, Mgr. Martina Sedláková, Mgr. Andrea Moravčíková, Natália Andrisová

      MZ - ŠKOLSKÉHO KLUBU:
      vedúca: Mgr. Lýdia Matejová

      členovia:

      Mgr. Simona Matuská - vedúca ŠKD, p. Helena Kekelyová, p. Andrea Navarová, Mgr. art. Marianna Kassayová, Mgr. Lýdia Matejová, Bc. Ľubomíra Wuketichová, Mgr. Katarína Hajašová, Zuzana Moravanská, Mária Bajnarová, Lea Lošonská, Mgr. Zuzana Štefanková

      MZ - ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU:
      vedúca: Mgr. Simona Braciníková

      členovia:

      Mgr. Adam Škopp - ZRŠ, Mgr. Eva Hlistová, Mgr. Andrea Ševčíková, Mgr. Jaroslava Hajašová, Mgr. Jana Grznárová, Mgr. Filip Kopányi, Mgr. Andrej Pinkalský, Mgr. Martina Hamarová