• Činnosť ŠDP v r. 2006-2014

     • Nadpis

     • Členovia školského detského parlamentu

      ( šk. rok 2013/14 )

      1.   Michal Eliáš, IV.A

      2.   Veronika Labárová, IV.A

      3.   Filip Marušák, IV.B

      4.   Janko Brutenič, IV.B

      5.   Emka Ježeková, IV.C

      5.   Julka Pabst, V.A

      6.   Alexander Tuider, V.B

      7.   Karolína Babarcaiová, V.B

      8.   Pavol Majdák, VI.A

      9.   Barbora Kmeťková, VI.A

      10. Laura Kubincová, VI.B

      11. Martin Brutenič, VI.B

      12. Tamara Ábelová, VII.A

      13. Peter Vlček, VII.A

      14. Jakub Ševčík, VII.B

      15. Peter Hergott, VII.B

      16. Juliana Potoczká, VIII.A

      17. Paula Čermáková, VIII.A

      18. Barbora Illithová, VIII.B

      19. Paula Karelová, VIII.B

      20. Dominika Mihelová, IX.A

      21. Zuzana Tóthová, IX.A

       

       

       

      Činnosť ŠDP v školskom roku 2013/2014

      1. Svetový deň behu ( 5. novembra )- Keďže je naša škola zaradená do siete škôl podporujúcich   zdravie, chceli by sme venovať pozornosť aj svojej fyzickej kondícii. Preto si pôjdeme zabehať a urobiť niečo prospešné pre naše zdravie.

      2. Podeľ sa s tým, čoho máš veľa - Aj tento rok by sme chceli urobiť radosť deťom z detského domova. Budeme preto opäť organizovať zbierku sladkostí, ktorá sa uskutoční na druhý deň po Mikulášovi.

      3. Svetový deň ľudských práv - V rámci tohto dňa, ktorý pripadá na 10.decembra, si do školy pozveme odborníkov z Národného centra pre ľudské práva na krátke posedenie so žiakmi.

      4. Vianočná pošta - Nebolo by pekné, keby každý z nás dostal pred sviatkami pár hrejivých riadkov? Sme presvedčené, že áno. Vianočná pošta dozaista navodí tú správnu vianočnú atmosféru...

      5. Predaj pohľadníc UNICEF má v našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. Finančný výťažok bude venovaný deťom v núdzi.

      6. Hodnotenie čistoty a úpravy tried - Nebudeme nevšímaví ani k estetickému vzhľadu našich tried a občas ich dôkladne skontrolujeme a ohodnotíme.

      7. Pomoc s organizáciou športových turnajov - Budeme radi, ak nás vyučujúce telesnej výchovy neodmietnu a budeme im môcť pomôcť so športovými akciami.

      8. Valentínska pošta - Keďže táto akcia patrí k tým s najväčším ohlasom, rozhodli sme sa ju organizovať aj tento školský rok.

      9. Hodina tichého čítania - V našej škole sa už stala tradíciou. Každý z nás sa na 45 minút zahĺbi do čítania svojej obľúbenej knihy, no a my starší uvítame možnosť čítať svojim mladším spolužiakom. A ak by sa nám podarilo, usporiadali by sme si aj besedu so spisovateľom.

      10. Rubbish Fashion – Zhruba pred 3 rokmi sme organizovali túto akciu a mala množstvo pozitívnych ohlasov. Potešilo by nás, ak by sme v spolupráci s pani učiteľkou Nemčovskou mohli podujatie podobného druhu uskutočniť aj tento školský rok. 

       

       

       

      Zloženie detského parlamentu na školský rok 2012/2013

      Predsedníčka : Paulína Karelová,  VII.B
      Podpredsedníčka : Barbora Illithová,  VII.B

      Členovia:

      1.    Matúš Borsuk,  V.A

      2.    Kristína Martinkovičová,  V.A

      3.    Martin Brutenič,  V.B

      4.    Lukáš Hamala,  VI.A

      5.    Tamara Ábelová,  VI.A

      6.    Jakub Ševčík,  VI.B

      7.    Karin Kozlová,  VI.B

      8.    Paula Čermáková,  VII.A

      9.    Juliana Potoczká,  VII.A

      10. Matúš Gajarský,  VIII.A

      11. Roman Dugovič,  VIII.A

      12. Milan Vrba,  VIII.B

      13. Natália Orokocká,  VIII.B

      14. Denis Fačkovec,  IX.A

      15. Samo Bachratý,  IX.A

       

      Program činnosti školského detského parlamentu na školský rok 2012/2013
       

      1. Podeľ sa s tým čoho máš veľa - Aj tento školský rok sme sa rozhodli pokračovať v zbierke sladkostí, ktorá sa uskutoční na druhý deň po Mikulášovi.

      2. Predaj vianočných pohľadníc  UNICEF - Finančný výťažok bude venovaný deťom v núdzi.

      3. Valentínska pošta - Patrí k akciám s najväčším ohlasom, preto ju organizujeme aj tento rok.

      4. Hodina tichého čítania - V našej škole sa už stala tradíciou. Každý z nás sa na 45 minút zahĺbi do čítania knihy, no a my starší uvítame možnosť čítať svojim mladším spolužiakom.

      5. Organizácia športových podujatí - Chceli by sme pomôcť vyučujúcim telesnej výchovy s organizáciou niektorých športových zápasov.

      6. Hodnotenie tried - Aby naše triedy boli vždy v tom najlepšom stave, rozhodli sme sa preto párkrát do roka po vyučovaní skontrolovať čistotu a úpravu tried.

      7. Zbierka šatstva - Ak to bude možné, chceli by sme tiež zorganizovať zbierku oblečenia pre deti z Afriky.

       

      Zloženie detského parlamentu na školský rok 2011/2012

       

      Predsedníčka :  Martina Mešárová, IX.B

      Podpredsedníčka :  Veronika Petríková, IX.B

       

      Členovia :

      1. Laura Dvorčáková, IV.A
      2. Alexander Jandl, IV.A
      3. Martin Brutenič, IV.B
      4. Matej Sládek, IV.B
      5. Alexander Tóth, V.A
      6. Katarína Žitňanová, V.A
      7. Katarína Ťažká, V.B
      8. Barbora Dúbravová, V.B
      9. Paula Čermáková, VI.A
      10. Juliana Potoczká, VI.A
      11. Marek Bobáľ, VI.B
      12. Paulína Karelová, VI.B
      13. Peter Holub, VII.A
      14. Zuzana Tóthová, VII.A
      15. Zuzana Šebáková, VII.B
      16. Milan Vrba, VII.B
      17. Katarína Juhásová, VIII.A
      18. Nora Jordanová, VIII.A
      19. Patrik Samohýl, IX.A
      20. Simon Štěpánek, IX.A

       

      Zloženie detského parlamentu na školský rok 2010/2011

      Predsedníčka: Martina Mešárová, VIII.B

      Podpredsedníčka: Karin Spustová, VIII.B

      Členovia :

      1. Lenka Marková,  IV.A

      2. Šimon Kubranský,  IV.A

      3. Barbora Brúbarová,  IV.B

      4. Jakub Ševčík,  IV.B

      5. Adam Drábek,  V.A

      6. Diana Ristová,  V.A

      7. Lenka Hroncová,  V.B

      8. Gregor Karetka,  V.B

      9. Zuzana Tóthová,  VI.A

      10. Roman Dugovič,  VI.A

      11. Vadim Ramacsay,  VI.B

      12. Katarína Juhasová VII.A

      13. Nora Jordanová VII.A

      14. Patrik Samohýl,  VIII.A

      15. Natália Volentová,  VIII.A

      16. Natália Novotná,  IX.A

      17. Ľubomír Grejták,  IX.A

      18. Lukáš Novák,  IX.B

      19. Erik Rybár,  IX.B

      Zbierka sladkostí

      Akcia ŠDP Podeľ sa s tým, čoho máš veľa, má v našej škole už veľmi mnoho priaznivcov. Každoročne sa ochotne podelia o svoju mikulášsku nádielku s kamarátmi z Detského domova na Učiteľskej ulici v Bratislave. Nie inak tomu bolo aj tento rok. Od včasného rána stáli v rade, aby prispeli do zbierky sladkostí či už adventným kalendárom, čokoládovým Mikulášom, alebo inou sladkou dobrotou. Teší nás ich úprimná snaha priniesť aspoň trochu radosti tým, ktorí to naozaj potrebujú.

       Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

       

       

      Zloženie detského parlamentu na školský rok 2009/2010

                             Predseda: Martina Mešárová

                         Podpredseda: Karin Spustová

      Členovia :

      IV.A   - Michaela Kováčová,Ján Drahňovský

      IV.B   - Gregor Karetka,Paulína Karelová

      V.A    - Markus Veselý,Patrícia Hanáková

      V.B    - Vadim Ramacsay,Zuzana Šebáková

      VI.A   - Norika Jordanová,Katarína Juhásová

      VII. A - Simon Štěpánek,Slavomír Katkin

      VIII.A - Natália Hačundová,Adam Karpinský

      VIII.B - Matúš Jenča,Michaela Fajnorová

      IX.A   - Michaela Kertiová,Nicole Miškeriková

      IX.B   - Martina Zábranská,Miroslava Svrčková

      Školský detský parlament je združenie zástupcov tried  4. - 9.ročníka, ktorí boli zvolení vo svojich triedach. Momentálne nás je v školskom parlamente 22 a pomáha nám p. zástupkyňa Elena Savčáková. Čo je úlohou ŠDP?

      1. Prichádzať s návrhmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii.
      2. Podávať návrhy na skrášlenie školy a jej okolia.
      3. Reprezentovať školu na zasadaniach Detského parlamentu základných škôl a gymnázií Bratislava IV.

      Zloženie detského parlamentu na školský rok 2008/2009

      Predseda : Katarína Osrmanová  VII.B

      1.Podpredseda : Paulína Svatoňová  VII.B

      2.Podpredseda : Lucia Fabiánová   VII.B

       

      Členovia školsého detského parlamentu :

      IV.B       Tomo Ivovič, Dominika Mihelová

      V.A        Samo Bachratý, Dominika Kovácsová

      V.B         Nora Jordanová, Katarína Juhásová

      VI.A       Slavomír Katkin, Patrik Samohýl

      VI.B       Karin Spustová, Dominika Szabová

      VII.A      Monika Cimrová, Silvia Wisplová

      VIII.A    Nina Horvátová, Patrícia Štefucová

      VIII.B     Tomáš Vilček, Viktória Salbová

      IX.A       Nikola Sidorová, Dominika Brtáňová

      IX.B        Juraj Lelkes, Nina Mikulíková

      BURZA  KNÍH A ČASOPISOV 

      Mnohí z nás radi čítajú a majú doma veľa zaujímavých kníh. Uvedomili sme si, že by tieto knihy mohli spraviť radosť aj niekomu inému.  Preto výbor školského detského parlamentu zorganizoval 27. októbra - v deň, keď si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc,  BURZU KNÍH A ČASOPISOV. Akcia vyvolala medzi žiakmi našej školy veľký záujem. Pevne veríme, že aj táto zábavná forma pomohla upevniť ich vzťah ku knihe, k školskej knižnici a čítaniu vôbec. Pozri fotografie

       

      MIKULÁŠSKA ZBIERKA SLADKOSTÍ_2008

      Minulý rok dostalo vedenie školského detského parlamentu skvelý nápad - zorganizovať na Mikuláša zbierku sladkostí pre detský domov. Keďže sa táto akcia stretla v škole s mimoriadnym ohlasom, rozhodli sme sa ju zopakovať. Boli sme príjemne prekvapené, koľko sladkých darčekov naši spolužiaci priniesli! A tak sme mohli deťom z detského domova  aspoň trochu spríjemniť predvianočné chvíle.
      Pozri fotografie


      Zloženie detského parlamentu na školský rok 2007/2008

       

      Predseda: Gabriela Čepičanová VIII.B
      Podpredseda: Silvia Krihová VIII.B

      Členovia  parlamentu:  

      IV.A - Denis Fačkovec, Dominika Kovačová
      IV.B - Karolína Osrmanová
      V.A - Deniz Oidasik,Kristna Puškárová
      V.B - Martin Chlebovec
      VI.A - Vanessa Országová, Patrick Zahlbruckner
      VI.B - Petra Nagyová, Lucia Fabiánová
      VII.A - Diana Gucká, Patrícia Štefucová
      VII.B - Júlia Račková, Viktória Gavajová
      VIII.A - Daniel Méri, Karin Stančiaková
      VIII.B - Dominika Šimončičová
      IX.A - Adam Balog,Veronika Šimčíková
      IX.B - Diana Kuznecovová, Ján Julényi

       Návrhy parlamentu na školský rok 2007/2008

      A. Súťaže

       Čistota v triedach - V náhodne vybrané dni budú zástupcovia ŠDP s p. zástupkyňou Savčákovou bodovať čistotu tried. Všímať si budú celkový vzhľad triedy, čistotu tabule a podlahy, usporiadanie lavíc a stoličiek, okolie smetného koša atď. ako aj originalitu a aktuálnosť násteniek. Súťaž sa bude vyhodnocovať raz za 2 mesiace a na konci šk.roka trieda , ktorá získala najviac bodov, dostane odmenu od p. riaditeľky.

      Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried spojená so súťažou o najkrajší medovník - v decembri zástupcovia ŠDP a niektorá z p. učiteliek VV vyberie triedu s najkrajšou a najoriginálnejšou vianočnou výzdobou a tiež najzaujímavejší alebo najvtipnejší medovník, ktorý deti prinesú  z domu.

       B. Akcie

      Podeľ sa s tým, čoho máš veľa! - Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z detského domova- december.

      Vydávanie školského časopisu.

      C. Návrhy na zlepšenie

      Graffity- Školský múr kedysi zdobili obrázky, ktoré nakreslili naši spolužiaci. Ich prácu však znehodnotili vandali a neprajníci. Radi by sme dali múr opäť do poriadku. Príležitosť na jeho obnovu dostanú žiaci, ktorí prinesú najlepšie návrhy na graffity.

      Osadenie zrkadiel na dievčenské toalety

      Hodnotenie činnosti ŠDP

      za I. polrok šk. roku 2006/2007
         
       1. Hodnotenie čistoty tried       
      Členky  vedenia  ŠDP spolu s p. zástupkyňou Savčákovou kontrolovali čistotu tried v náhodne vybrané dni. Výsledky kontroly zverejňovali prostredníctvom šk. rozhlasu. Za prvý polrok najlepšie výsledky dosiahli triedy : VII. A ( dvojnásobný víťaz súťaže za predchádzajúce šk. roky ) VIII. B a IX. B. Na poslednom mieste je zatiaľ VI. B. No i v tejto triede nastalo v poslednom období zlepšenie.   

      2.  Zbierka zimného ošatenia pre azylový dom
      Prvá veľká akcia, ktorú sme v tomto školskom roku pripravili. Nemali sme žiadne skúsenosti, preto sme sa trochu obávali, či sa nám podarí osloviť všetkých, ktorým nie je osud azylantov ľahostajní. Veľmi nás potešilo, keď sme zistili, koľko užitočných vecí sa nám podarilo zozbierať.

      3.   Podeľ sa s tým, čo máš  
      Povzbudení úspechom prvej zbierky sme sa pustili do zbierky sladkostí pre deti z azylového domu. Každý z nás bol na Mikuláša bohato obdarovaný, a preto sme chceli urobiť radosť tým, ktorí také šťastie nemali. Zistili sme, že v našej škole je mnoho detí s veľkým srdcom. Toľko sladkostí, ktoré priniesli do školy, nikto z nás nečakal.

      4.    Deň otvorených dverí       
      7. februára 2007 sa v naše škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Členky parlamentu zhotovili panel o činnosti ŠDP a samy aktívne prispeli k úspechu tejto akcie, lebo plnili úlohu hostesiek a sprevádzali hostí pri prehliadke priestorov školy. Gabika Čepičanová, predsedníčka ŠDP, asistovala p. starostke pri prestrihovaní pásky do novootvorenej učebne prírodopisu.     

      5.  Školský časopis     
      Chceli sme nájsť spôsob, ako zaktivizovať ostatných, aby sa zaujímali o dianie v škole a boli ochotní podeliť sa so svojimi postrehmi. Tak sa zrodil nápad vydávať školský časopis. Oslovili sme p. učiteľku Mihálkovú, vyučujúcu SJ, a p. učiteľku Rothensteinovú, či by nám nepomohli s jeho prípravou. Obe nám vyšli v ústrety a ochotne nás odborne usmernili. Tak sa nám podarilo vydať prvé číslo našej 61-tky ako sme časopis nazvali.         

      Ako vidieť, naša činnosť v prvom polroku bola pestrá. Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. Našim spolužiakom, ale samozrejme aj p. učiteľkám, ktoré nám vždy ochotne pomohli.

      február 2007       Čepičanová  predsedníčka ŠDP 


       
      Návrhy parlamentu na tento rok

      A. Súťaže

      Čistota v triedach - 2-3 krát do týždňa zástupcovia ŠDP a p. zástupkyňa Savčáková v jednotlivých triedach bodujú poriadok v laviciach, okolo smetného koša, čistotu tabule, usporiadanie lavíc, uloženie stoličiek a originalitu nástenky. Súťaž sa vyhodnocuje raz za dva mesiace. Odmenou pre najporiadkumilovnejšiu  triedu bude  500,-SKK.

      Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried spojená so súťažou o najkrajší medovník – v decembri zástupcovia ŠDP a niektorá z p. učiteliek VV vyberie triedu s najkrajšou a najoriginálnejšou vianočnou výzdobou a tiež najzaujímavejší alebo najvtipnejší medovník, ktorý deti prinesú  z domu.

      Súťaž o najkrajšiu nástenku s tematikou Zdravá škola – v apríli zástupcovia ŠDP a p.učiteľka Bachratá vyberie triedu s najoriginálnejšou nástenkou.

      B. Akcie

      • Zbierka zimného oblečenia pre deti utečencov z azylového centra v Gabčíkove – október
      • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti utečencov z azylového centra v Gabčíkove – november
      • Vydávanie školského časopisu - v spolupráci s p. učiteľkou Mihálkovou, 2x do roka.

      C. Návrhy na zlepšenie

      • Osadenie zrkadiel na stenách dievčenských toaliet.
      • Zriadenie schránky, do ktorej budú žiaci vhadzovať svoje nápady a pripomienky pre ŠDP.
      • Osadenie telefónnej búdky v priestoroch školy.
      • Umiestnenie nástenných hodín do každej tried