• Činnosť ŠDP v šk. r. 2017/2018

     • ???

     • Už viac ako desať rokov získavajú žiaci našej školy špeciálne zručnosti vďaka pôsobení v detskom parlamente. Sú spolutvorcami i iniciátormi rôznych aktivít týkajúcich sa výchovy i vzdelávania. Aby sa ich predstavy stali skutočnosťou, učia sa vhodne argumentovať, verejne vystupovať, organizovať i niesť zodpovednosť. Detský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy. 

       

      Členovia školského detského  parlamentu v roku 2017/18

      Predseda ŠDP:  Artur Vydarený

      Zástupcovia tried:

      4.A:  Karolína Eliška Kováčiková

               Tomáš Gašparík

      4.B:  Martin Brezina

               Kristína Leibnerová

      5.A:  Marek Harcek

               Tomáš Tóth

      5.B:  Sofia Kittnerová

               Martin Zemánek

      6.C:  Artur Vydarený

               Matej Mikuláš

      7.A:  Michal Pavlík

               Jakub Kalamen

      7.B:  Michaela Kiszelyová

               Dominik Jančať

      8.A:  Marek Kéry

               René Martinský

      8.B:  Adriana Motúzová

               Klára Hoskinsová

      9.C:  Dominika Čermáková

               Karolína Babarcaiová

       

      Plán činností školského detského parlamentu

      Október:  

      Inštalácia informačných tabúl

      Rozdelenie činností

      November:

      Hodnotenie čistoty tried

      Výstava k 17. novembru

      December:

      Mikuláš - tradičná akcia

      Zbierka sladkostí

      Február:

      Valentínska pošta

      Týždeň s knihou

      Marec:

      Deň učiteľov

       

      Apríl:

      Deň Zeme

      Máj:

      Noc v škole