• Koordinátor pre prácu s nadanými žiakmi

     • Základné informácie

      • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
       • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
        • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
       • Kontakt: Mgr. Andrea Bachratá (andrea.bachrata@zskarlova61.sk)             

        Konzultačné hodiny: V čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

        Základné informácie o činnosti koordinátora pre prácu s nadanými žiakmi:

        • FENOMÉNY SVETA - skupinová práca so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním
        • LOGICKÁ OLYMPIÁDA - celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
        • IQ OLYMPIÁDA - určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií

        Spolupráca s http://www.rozumiemenadanym.sk/