• Činnosť ŠKD v šk. r. 2016/2017

     • ŠDP

     • Detský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole. Cieľom zriadenia detského parlamentu  je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať, obhajovať svoje názory i názory rovesníkov v triede, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu. Detský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. 

      Členovia školského detského  parlamentu v roku 2016/17

      Predseda ŠDP:  Martin Brutenič

      Zástupcovia tried:

      4.A:  Lýdia Kobydová

               Tomáš Tóth

      4.B:  Liam Gieci

               Karolína Vajdová

      5.A:  Lila Ivovič

               Lujza Blažková

      5.B:  Martina Paracková

               Nikol Tománková

      6.A:  Silvia Malinovská

               Jakub Idrizi

      6.B:  Soňa Roblová

               Noemi Paracká

      7.A:  René Martinský

               Barbora Antalová

      7.B:  Ján Brutenič

               Adriana Motúzová

      8.A:  Ketrin Skuráková

               Rebecca Sáriová

      8.B:  Pavel Detvan

               Erik Benhauer

      9.C:  Tomáš Kele

               Petra Bohunická

       

      Plán činností školského detského parlamentu

      Október:  

      • Inštalizácia informačných tabúl
      • Schránky na odkazy
      • Mesiac úcty k starším
      • Haloween -noc v škole

      November:

      • Nadviazať spoluprácu so združením rodičov
      • Svetový deň dobročinnosti
      • Svetový deň slobody

      December:

      • Mikuláš - tradičná akcia
      • Zbierka sladkostí

      Január:

      • Svetový deň obetí holokaustu

      Február:

      • Valentínska pošta

      Marec:

      • Starší čítajú mladším
      • Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
      • Rubbish fashion show

      Apríl:

      • Hodina tichého čítania
      • Burza kníh
      • Deň zeme

      Máj:

      • Deň matiek

      Jún:

      • Deň otcov