• Kontakt

     • Nadpis

     • Základná škola

      Karloveská 61

      841 04 Bratislava

      Kontaktné osoby:

      Riaditeľka školy:

      Mgr. Eva Horníková          

      e-mail: eva.hornikova@zskarlova61.sk

         
         

      Sekretariát školy  

      Tajomníčka, personálna referentka:

       

      e-mail: sekretariat@zskarlova61.sk

      mobil: 0911 108 804

       

       

      Recepcia školy:

       

       

      Lenka Kovácsová

      e-mail: recepcia@zskarlova61.sk

       

      mobil: 0903 624 822

      Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku, ekonómka školy:

      PhDr. Zuzana Bakošová

       

      e-mail:ekonomka@zskarlova61.sk

      0910 139 837

       

      Zamestnanci školy:

      Vedenie školy

      Pedagogickí zamestnanci

       

       

       

         
       

      Správni zamestnanci

       

      MHD linky: zastávka električiek Borská alebo zastávka električiek Karlova Ves: 4, 5, 6, 9
         
        Mapa