Hlavné menu

Vedenie školy

 

riaditeľka školy: 

Mgr. Eva Horníková

eva.hornikova@zskarlova61.sk
 

 

 

zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie: 

RNDr. Gabriela Tomášová

 

gabriela.tomasova@zskarlova61.sk

 

 

zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie: 

Mgr. Martina Lošonská

 

 

martina.losonska@zskarlova61.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie: 

Mgr. Adam Škopp

 
adam.skopp@zskarlova61.sk
 

 

 

vedúca vychovávateľka ŠKD:

Mgr. Simona Matuská

 

 

simona.matuska@zskarlova61.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria