• Správcovstvo učební

     • Nadpis

     • SPRÁVCOVIA ODBORNÝCH UČEBNÍ 2022/2023

      Správcovstvo kabinetov:

      1. – 4. ročník 1 – prízemie: Mgr. Marcela Puškárová
      1. – 4. ročník 2 – 1. poschodie:  Mgr. Iveta Harceková
      1. – 4. ročník 3 – Mgr. Lucia Olšavská

      SJL – Mgr. Zuzana Bublová

      CJ - Mgr. Danica Hudobová
      CHEM a BIO - Mgr. Alica Šimová
      FYZ -  Mgr. Zuzana Kubovčíková
      MAT - PaedDr. Zuzana Veľasová
      HUV - Mgr. Juraj Miškovič
      TSV -  Mgr. Noemi Mészárosová
      DEJ a GEO - Mgr. Alena Žureková
      TCHV - Mgr. Alena Žureková

      Školská kuchynka - Mgr. Filip Kopányi
      Terapeutická miestnosť a kabinet školskej psychologičky: Mgr. Eva Hlistová

      Kabinet školského inkluzívneho tímu: Mgr. Andrea Ševčíková
      Kabinet ŠKD: A. Navarová, Mgr.art. M. Kassayová

      Správcovstvo učebnicového fondu:

      1. stupeň - Mgr. Lucia Olšavská
      2. stupeň -  Mgr. Miroslava Rzounková

       

      Správcovstvo odborných učební:

      NEJ -  Mgr. Lenka Hlubíková
      ANJ 1 - Mgr. Dominika Dolnická

      ANJ 2 - Mgr. Danica Hudobová
      DEJ - GEO - Mgr. Alena Žureková

      FYZ -  Mgr. Zuzana Kubovčíková
      TCHV -  Mgr. Alena Žureková

      BIO a CHEM (INF 1) -  Mgr. Alica Šimová a za INF Mgr. Alena Pribišová
      HUV - Mgr. Juraj Miškovič

      INF 2 - Mgr. Patrik Páterek

      EKO trieda v areáli školy - Mgr. Alena Žureková

      Knižnica žiacka a Knižnica učiteľská - Mgr. Marcela Puškárová

      Zážitková miestnosť -  Mgr. Jayne Rybánska

      Kronika školy -  Mgr. Mária Demeková