Hlavné menu

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Zvýšenie stravného v Školskej jedálni

Výška stravného v Školskej jedálni sa od 1. marca 2023 zvyšuje podľa VZN 4/2023 schváleného 14. 2. 2023 poslancami mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nasledovne:

            1. stupeň 1,90 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

            2. stupeň  2,10 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

Celé všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 4/2023 je uverejnené na stránke školy.


Nový stravník – žiak 1. ročníka

Rodič / zákonný zástupca zaregistruje stravníka v kancelárii vedúceho ŠJ. Budeme tu pre Vás v dňoch:

Streda 31. 08. 2022 8,30 - 13,30

Štvrtok 01. 09. 2022 11,30 - 16,00

Piatok 02. 09. 2022 8,30 - 13,00

    Vchod do kancelárie vedúceho ŠJ je zo Sekulskej ulice (biele plastové dvere s nápisom REGISTRÁCIA).

Všetky potrebné informácie dostanete pri registrácii. Prineste si so sebou prosím  2,- € ako zálohu za elektronický čip.

Ak nebudete môcť prísť zaregistrovať stravníka vo vyššie uvedených termínoch, prosím pošlite mi emailom na odhlasky@zskarlova61.sk krátku žiadosť o prihlásenie stravníka, do predmetu napíšte PREDREGISTRÁCIA. Na základe tejto žiadosti urobím predregistráciu a v deň nástupu stravníka do školy si osobne vyzdvihnete čip.

 

Existujúci stravník – žiak alebo zamestnanec, ktorý sa v predchádzajúcom školskom roku už stravoval

Nie je potrebná osobná návšteva.

Emailom na odhlasky@zskarlova61.sk  stačí poslať žiadosť jednou vetou (Žiadam o prihlásenie na stravovanie v ŠJ v novom školskom roku 2022/2023 Lucia Prihlásená  III.A).  V odpovedi  dostanete všetky údaje potrebné na platbu. Číslo účtu IBAN (SK57 5600 0000 0086 1850 9008) aj variabilný symbol ostáva ten istý ako v predchádzajúcom  školskom roku.

Elektronický čip aj prihlasovacie údaje na http://eskoly.sk  budú fungovať aj v novom školskom roku 2022/2023.

 

Marek Ravasz

Vedúci Školskej jedálne

ZŠ Karloveská 61

841 04  Bratislava

jedalen@zskarlova61.sk

0903/255 011l

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria