Hlavné menu

Zoznam všetkých zamestnancov školy

Školský rok 2022/2023

VEDENIE ŠKOLY:

 

Riaditeľka škola - Mgr. Eva Horníková              

Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň ZŠ - RNDr. Gabriela Tomášová    

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň ZŠ - Mgr. Martina Lošonská         

Zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie - Mgr. Adam Škopp                  

Vedúca Školského klubu detí - Mgr. Simona Matuská            

 

 

TRIEDNI UČITELIA:

 

1.A - Mgr. Lucia Olšavská                     

1.B - Mgr. Marcela Puškárová               

1.C - Mgr. Mária Demeková                   

1.D - Mgr. Ing. Eva Sabolíková              

2.A - Natália Andrisová                          

2.B - Mgr. Martina Sedláková                

2.C - Mgr. Andrea Moravčíková             

3.A - Mgr. Jana Čerňanská                    

3.B - Mgr. Iveta Harceková                    

3.C - Bc. Paulína Mojtová                         

4.A - Mgr. Katarína Nemčovská             

4.B - Mgr. Monika Kolinská                    

4.C - Mgr. Andrea Bachratá                    

 

5.A - Mgr. art. Zlatica Šomorjai                          

5.B - Mgr. Lenka Hlubíková                      

5.C - Mgr. Zuzana Kubovčíková                  

6.A - Mgr. Miroslava Rzounková            

6.B - Mgr. Zuzana Bublová                    

7.A - PaedDr. Zuzana Veľasová           

7.B - Mgr. Dominika Dolnická                 

8.A - Mgr. Alena Žureková                    

8.B - Ing. Júlia Kuchtová                               

9.A - Mgr. Alica Šimová                          

9.B - PhDr. Danica Hudobová                  

 

 

NETRIEDNI UČITELIA:

 

VV - Mgr. Miloš Kmeť PhD.

TSV - Mgr. Noemi Mészárosová

HUV - Bc. Juraj Miškovič                         

NAV/INF/ŠPJ - Mgr. Patrik Páterek                         

INF - Ing. Alena Pribišová                     

ANJ - B.A. Alison Jayne Rybánska   

FYZ - Lívia Sobinovská      

NEJ - Mgr. Nina Šlauková  

DEJ - Mgr. Gabriela Vilčeková 

                   

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

I. oddelenie - Bc. Ľubomíra Wuketichová          

II. oddelenie - Mgr. Zuzana Štefanková                  

III. oddelenie - Mgr. Katarína Hajašová                 

IV. oddelenie - p. Helena Kekelyová                     

V. oddelenie - Mgr. Lýdia Matejová      

VI. oddelenie - Mgr. Monika Kovácsová                            

VII. oddelenie - Mgr.art. Marianna Kassayová       

VIII. oddelenie - p. Andrea Navarová

IX. oddelenie - Zuzana Moravanská                 

X. oddelenie - Mgr. Simona Matuská

XI. oddelenie - Mária Bajnarová                 

XII. oddelenie - Lea Lošonská

 

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

 

Školský psychológ - Mgr. Katarína Zemková

Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Andrea Ševčíková, Mgr. Adam Škopp

Sociálny pedagóg, výchovný a kariérový poradca - Mgr. Simona Braciníková

Pedagogický asistent - Mgr. Jana Grznárová, Mgr. Jaroslava Hajašová, Mgr. Filip Kopányi, Mgr. Andrej Pinkalský, Mgr. Martina Šestková

 

SPRÁVNI ZAMESTNANCI

 

Tajomníčka, personálna referentka -

Recepčná - Lenka Kovácsová

Ekonómka, vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku - PhDr. Zuzana Bakošová

Mzdová účtovníčka - Mgr. Adriana Višváderová, Ing. Branislav Brondoš

Správca počítačových sietí - firma FIXIS

Školník - p. Andrej Biro, p. Peter Billý

Upratovačky - p. Emília Čomorová, p. Andrea Kisová, p. Alžbeta Radványiová, p. Ingrid Kukučová, p. Silvia Zapalová, p. Alena Ballová, p. Anton Hájek

 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 

Vedúci školskej jedálne - p. Marek Ravasz

Ostatní zamestnanci - p. Rudolf Kurbel, p. Iveta Oláhová, p. Mária Švantnerová, p. Melinda Bertóková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria