Hlavné menu

Rozvrh krúžkov

Školský rok 2022/2023

KRÚŽOK VEDÚCI KRÚŽKU MIESTO DEŇ ČAS
Príprava na T9 - SJL Mgr. Zuzana Bublová Trieda

Streda

Štvrtok

06,55 h - 07,55 h

14,15 h - 15,15 h

Príprava na T9 - MAT Mgr. Zuzana Kubovčíková Trieda    
Doučovanie zo SJL pre 8. ročník Mgr. art. Zlatica Šomorjai Trieda Utorok 07,00 h - 07,45 h
Školský časopis - Krúžok redakčnej rady Mgr. Jana Grznárová Školská knižnica Utorok 14,15 h - 15,15 h
Španielčina, taliančina Mgr. Patrik Páterek Trieda 9.B Štvrtok 14,15 h - 15,15 h
Storytelling Mgr. Dominika Dolnická Zážitková miestnosť Pondelok 14,00 h - 15,00 h
Streľba zo vzduchovky PaedDr. Zuzana Veľasová Telocvičňa Pondelok 07,00 h - 07,45 h
Klub slovenských hier Mgr. Andrej Pinkalský   Pondelok 14,00 h - 15,00 h
Divadelný klub Mgr. Adam Škopp Zážitková miestnosť Utorok 14,00 h - 15,00 h
Divadelný klub Mgr. Jana Grznárová Zážitková miestnosť Utorok 14,00 h - 15,00 h
Divadelný klub Mgr. Simona Braciníková Zážitková miestnosť Utorok 14,00 h - 15,00 h
Divadelný klub Mgr. Andrej Pinkalský Zážitková miestnosť Utorok 14,00 h - 15,00 h
Divadelný klub Mgr. Filip Kopányi Zážitková miestnosť Utorok 14,00 h - 15,00 h
EXTERNÉ KRÚŽKY        
Basketbal Mgr. Peter Ivanovič - MKB Telocvična Streda 16,15 h - 17,15 h
Futbal Mgr. Ľubomír Gálik Telocvična Štvrtok 15,05 h - 16,25 h
Helen Doron English Helen Doron

Učebňa HUV

Trieda 3.C

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

12,50 h - 15,15 h
 

Folklórny súbor Dolina FS Dolina Telocvična Streda 17,15 h - 18,00 h
Atletika pre deti Krúžky v škole Telocvična Pondelok 15,30 h - 16,30 h
Krúžovatka Krúžky v škole Dielne Štvrtok 15,00 h - 16,00 h
Florbal Krúžky v škole Telocvičňa Utorok 15,30 h - 16,30 h
Hip-hop a moderný tanec Krúžky v škole Zážitková miestnosť Piatok 14,00 h - 15,00 h
Hra na flautu Krúžky v škole Trieda 4.C Utorok 14,00 h - 15,00 h
Hravá angličtina pre 1. a 2. ročník Krúžky v škole Trieda 4.B Pondelok 13,15 h - 14,00 h
Konverzácia v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník Krúžky v škole Trieda 4.B Pondelok 14,00 h - 15,00 h
Divadelná hviezda Krúžky v škole   Štvrtok 15,00 h - 16,00 h
Keramika Krúžky v škole Dielne Štvrtok 14,00 h - 15,00 h
Logické hry a šach Krúžky v škole Kuchynka Štvrtok 14,00 h - 15,00 h
Naprogramuj si robota Krúžky v škole Učebňa INF 2 (2. poschodie) Štvrtok 15,00 h - 16,00 h
S výtvarnou okolo sveta Krúžky v škole Kuchynka Utorok 14,00 h - 15,00 h
Zdravé varenie Krúžky v škole Kuchynka Pondelok 15,00 h - 16,30 h

Vedecké pokusy 1. - 2. ročník,

                          3. - 4. ročník

Krúžky v škole Dielne Pondelok

14,00 h - 15,00 h

15,00 h - 16,00 h

Šport MIX Krúžky v škole Telocvičňa Piatok 15,30 h - 16,30 h
Turistický krúžok Krúžky v škole Exteriér Štvrtok 14,00 h - 17,00 h

 

STÁLE PREBIEHA AKTUALIZÁCIA TERMÍNOV!!!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria