Hlavné menu

Činnosť ŠDP v šk. r. 2014/2015

1. októbra t. r. začal oficiálne svoju činnosť ŠKOLSKÝ DETSKÝ PARLAMENT. Na svojom prvom zasadnutí si volení zástupcovia jednotlivých tried ročníkov 4 – 9 jednomyseľným hlasovaním zvolili za svojho predsedu Martina Bruteniča, žiaka VII. B. Zároveň sa dohodli, že aj v tomto školskom roku budú organizovať akcie, ktoré majú už v našej škole niekoľkoročnú tradíciu ( ZBIERKA SLADKOSTÍ PRE DETI Z DETSKÉHO DOMOVA, VALENTÍNSKA POŠTA, STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM a iné ). Sľúbili však porozmýšľať aj nad tým, ako by svoju prácu  spestrili ďalšími aktivitami.  Radi by si, napríklad,  zaujímavou formou pripomenuli 45. výročie založenia školy. Nechajme sa teda prekvapiť...

Členovia školského detského parlamentu

( šk. rok 2014/15 )

Predseda :     Martin Brutenič, VII.B

Členovia :

IV.A                Miroslava Foltínová,  Lívia Pulišová,  Nela Gossányi

IV.B                Daniel Bartoš, Soňa Roblová

V.A                 Terezka Bezáková, Veronika Labárová

V.B                 Ján Brutenič, Filip Marušák

VI.A                Natália Sobihardová, Matúš Illith

VI.B                Erik Bernhauer, Sebastián Molnár

VII.A               Martin Loffay, Sandra Masárová

VII.B               Martin Porázik

VIII.A              Tamara Ábelová, Alex Earl 

VIII.B              Peter Hergott, Jakub Ševčík

IX.C                Alexandra Hoferová, Natália Vnuková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatút ŠDP (formát .pdf)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria