Hlavné menu

Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri ZŠ Karloveská 61 pre volebné obdobie 2020 - 2024

 

Priezvisko a meno titul Zvolený Funkcia E-mailová adresa
Ružičková Barbora Mgr. za rodičov predseda rady školy barbora.ruzickova@leaseplan.com
Matejová Lýdia Mgr. za pedagogických zamestnancov podpredseda rady školy lydia.matejova@zskarlova61.sk
Olšavská Lucia Mgr. za pedagogických zamestnancov tajomník rady školy lucia.olsavska@zskarlova61.sk
Hlistová Eva Mgr. za nepedagogických zamestnancov člen rady školy eva.hlistova@zskarlova61.sk
Dubravská Monika Ing. za rodičov člen rady školy stankovamonika@hotmail.com
Bieliková Barbora   za rodičov člen rady školy
bielikova.barbora@yahoo.com
Bošániová Michaela   za rodičov člen rady školy michala.bosaniova@gmail.com
Ganz Martin Ing. delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy

martin.ganz.karlovaves@gmail.com

Lenč Peter Ing. delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy peter.lenc@gmail.com
Záhradník Branislav JUDr. PhDr. delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy branislav.zahradnik@karlovaves.sk
Medviďová  Iliana Mgr. delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy iliana.medvidova@karlovaves.sk
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 13.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 26.08.2022

Výročná správa RŠ za obdobie r. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 14.10.2021

Krátka správa Rady školy zo dňa 14.06.2021

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.10.2019

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady školy zo dňa 12.11.2018

Zápisnica zo  zasadnutia Rady školy zo dňa 10.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 12.10.2017

Výročná správa RŠ za obdobie r. 2016

Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia Rady školy zo dňa 5.10.2016

ŠTATÚT Rady školy  pri ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

ŠTATÚT Rady školy pri ZŠ Karloveská 61 v Bratislave - dodatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria