Hlavné menu

Metodické združenia

Školský rok 2022/2023

MZ 1. - 4. ročník:
vedúca: Mgr. Monika Kolinská

členovia:

Mgr. Martina Lošonská - ZRŠ, Mgr. Andrea Bachratá, Mgr. Jana Čerňanská, Paulína Mojtová, Mgr. Iveta Harceková, Mgr. Mária Demeková, Mgr. Katarína Nemčovská, Mgr. Marcela Puškárová, Ing. Mgr. Eva Sabolíková, Mgr. Lucia Olšavská, Mgr. Martina Sedláková, Mgr. Andrea Moravčíková, Natália Andrisová

MZ - ŠKOLSKÉHO KLUBU:
vedúca: Mgr. Lýdia Matejová

členovia:

Mgr. Simona Matuská - vedúca ŠKD, p. Helena Kekelyová, p. Andrea Navarová, Mgr. art. Marianna Kassayová, Mgr. Lýdia Matejová, Bc. Ľubomíra Wuketichová, Mgr. Katarína Hajašová, Zuzana Moravanská, Mária Bajnarová, Lea Lošonská, Mgr. Zuzana Štefanková

MZ - ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU:
vedúca: Mgr. Simona Braciníková

členovia:

Mgr. Adam Škopp - ZRŠ, Mgr. Eva Hlistová, Mgr. Andrea Ševčíková, Mgr. Jaroslava Hajašová, Mgr. Jana Grznárová, Mgr. Filip Kopányi, Mgr. Andrej Pinkalský, Mgr. Martina Hamarová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria