Hlavné menu

Správcovstvo učební a kabinetov

SPRÁVCOVIA ODBORNÝCH UČEBNÍ 2022/2023

Správcovstvo kabinetov:

1. – 4. ročník 1 – prízemie: Mgr. Marcela Puškárová
1. – 4. ročník 2 – 1. poschodie:  Mgr. Iveta Harceková
1. – 4. ročník 3 – Mgr. Lucia Olšavská

SJL – Mgr. Zuzana Bublová

CJ - Mgr. Danica Hudobová
CHEM a BIO - Mgr. Alica Šimová
FYZ -  Mgr. Zuzana Kubovčíková
MAT - PaedDr. Zuzana Veľasová
HUV - Mgr. Juraj Miškovič
TSV -  Mgr. Noemi Mészárosová
DEJ a GEO - Mgr. Alena Žureková
TCHV - Mgr. Alena Žureková

Školská kuchynka - Mgr. Filip Kopányi
Terapeutická miestnosť a kabinet školskej psychologičky: Mgr. Eva Hlistová

Kabinet školského inkluzívneho tímu: Mgr. Andrea Ševčíková
Kabinet ŠKD: A. Navarová, Mgr.art. M. Kassayová

Správcovstvo učebnicového fondu:

  1. stupeň - Mgr. Lucia Olšavská
  2. stupeň -  Mgr. Miroslava Rzounková

 

Správcovstvo odborných učební:

NEJ -  Mgr. Lenka Hlubíková
ANJ 1 - Mgr. Dominika Dolnická

ANJ 2 - Mgr. Danica Hudobová
DEJ - GEO - Mgr. Alena Žureková

FYZ -  Mgr. Zuzana Kubovčíková
TCHV -  Mgr. Alena Žureková

BIO a CHEM (INF 1) -  Mgr. Alica Šimová a za INF Mgr. Alena Pribišová
HUV - Mgr. Juraj Miškovič

INF 2 - Mgr. Patrik Páterek

EKO trieda v areáli školy - Mgr. Alena Žureková

Knižnica žiacka a Knižnica učiteľská - Mgr. Marcela Puškárová

Zážitková miestnosť -  Mgr. Jayne Rybánska

Kronika školy -  Mgr. Mária Demeková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria