Hlavné menu

Zoznam triednych dôverníkov

 

TRIEDA

TRIEDNY UČITEĽ

MENO A PRIEZVISKO

KONTAKT

I.A

Mgr. Lucia Olšavská

Mirka Sobolovská

mirka82banasova@gmail.com

I.B

Mgr. Marcela Puškárová

Simona Petrík

petriksimi@gmail.com

I.C

Mgr. Mária Demeková

 

 

I.D

Mgr. Ing. Eva Sabolíková

Mária Pauliaková

maria.pauliakova@gmail.com

II.A

Natália Andrisová

Zuzana Šišková

siskova.zuz@gmail.com

II.B

Mgr. Martina Sedlaková

Eva Gabrižová

egabrizova@gmail.com

II.C

Mgr. Andrea Moravčíková

Zuzana Linikešová

zuzana.ruzonova@gmail.com

III.A

Mgr. Jana Čerňanská

Zuzana Hanková

zuzana.hankova1@gmail.com

III.B

Mgr. Iveta Harceková

 

 

III.C

Ing. Lenka Fidrichová

Michala Bošániová

michala.bosaniova@gmail.com

IV.A

Mgr. Katarína Nemčovská

Ivana Raslavská

ivana.raslavska@gmail.com

IV.B

Mgr. Monika Kolinská

Karolína Pajtášová

karolina.pajtasova@gmail.com

IV.C

Mgr. Andrea Bachratá

 

 

V.A

Mgr. art. Zlatica Šomorjai

Naďa Čičáková

ncicakova@yahoo.com

V.B

Mgr. Lenka Hlubíková

Dáša Kostrhunová

dasa.kostrhunova@gmail.com

V.C

Mgr. Zuzana Kubovčíková

Marianna Polanská

marianna.polanska@gmail.com

VI.A

Mgr. Miroslava Rzounková

 

 

VI.B

Mgr. Zuzana Bublová

Miša Drgoňová

misadrgonova@hotmail.com

VII.A

PaedDr. Zuzana Veľasová

Jaroslava Hajašová

jaroslava.hajasova@zskarlova61.sk

VII.B

Mgr. Dominiak Dolnická

Zuzana Hanková

zuzana.hankova1@gmail.com

VIII.A

Mgr. Alena Žureková

Barbora Ružičková

basa.ruzickova@gmail.com

VIII.B

Ing. Júlia Kuchtová

Lucia Fottová

fottova.lucia@gmail.com

IX.A

Mgr. Alica Šimová

Alžbeta Korčeková

alzbeta.korcekova@gmail.com

IX.B

PhDr. Danica Hudobová

Ivana Adamcová

ivkam@hotmail.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria