Hlavné menu

Prevádzka

Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ na Karloveskej ul. 61 má v školskom roku 2022/2023 dvanásť oddelení. Šesť z nich sa nachádza v priestoroch v budove ŠKD a šesť v hlavnej budove školy. Priestory sú upravené tak, aby si v nich mohli deti po vyučovaní odpočinúť, venovať sa výchovno-vzdelávacej činnosti, ale taktiež sa pripraviť na vyučovanie. K dispozícii máme i dopravné a multifunkčné ihrisko, telocvičňu, rannú herňu, kuchynku, moderne vybavenú počítačovú a zážitkovú miestnosť.

 
Pre deti zabezpečujeme činnosť pred vyučovaním, po vyučovaní a po obede. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré pre deti pripravujú zaujímavé akcie počas celého školského roka (Deň otvorených dverí, Vianočné trhy, Mikulášska besiedka, Karneval, dopravná súťaž, rozlúčkové popoludnie so školským rokom atď.)

 

Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a poplatok od septembra 2022 do júna 2023 je 20,00 € mesačne.
 

Prevádzkový čas:       6:30    -  17:30

 

 6:30    -   7:40   ranný zberný klub, odpočinková činnosť v herni (príchod žiakov do 7:30)

11:55  -  13:45    príprava na obed, obed, odpočinková činnosť

14:00  -  15:00    rekreačná činnosť, pobyt vonku

15:00  -  15:45    príprava na vyučovanie, olovrant

15:45  -  17.00    výchovno-vzdelávacia činnosť /TOV/

16:30  -  17:30    odpoludňajší zberný klub, odpočinková činnosť

 

  • odpočinková činnosť:      relax v oddelení, spoločenské hry, čítanie detskej

literatúry, kreslenie, počúvanie CD ai.

  • rekreačná činnosť:          vychádzky a pobyt vonku, využívame krásne

okolie našej školy

  • príprava na vyučovanie:  písanie domácich úloh
  • tematické oblasti výchovy (TOV): vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová výchova 

 

I. oddelenie (1.A v priestoroch školy): Bc. Ľubomíra Wuketichová

 

II. oddelenie (1. B v priestoroch ŠKD): Mgr. Zuzana Štefanková


III. oddelenie (1.C v priestoroch ŠKD): Mgr. Katarína Hajašová

 

IV. oddelenie (1.D v priestoroch ŠKD): Helena Kekelyová

 

V. oddelenie (2.A v priestoroch školy): Mgr. Lýdia Matejová


VI. oddelenie (2.B v priestoroch školy): Mgr. Monika Kovácsová


VII. oddelenie (2.C v priestoroch školy): Mgr. art Marianna Kassayová

 

VIII. oddelenie (3.A  v priestoroch ŠKD): Andrea Navarová


IX. oddelenie (3.B v priestoroch školy): Zuzana Moravanská

 

X. oddelenie (3.C v priestoroch ŠKD): Mgr. Simona Matuská


XI. oddelenie (4.A v priestoroch školy): Mária Bajnárová

 

XII. oddelenie (4.B v priestoroch ŠKD): Lea Lošonská

 

Žiaci 4.C triedy sú rozdelení do oddelení v budove ŠKD

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria