Hlavné menu

Činnosť ŠDP v šk. r. 2015/2016

Predseda :     Martin Brutenič, VIII.B

 

Členovia :

 

IV.A                Michaela Sofia Paulínyová, Adam Ostatník

IV.B                Martina Paracková, Emma Mária Valentová

V.A                 Simona Malinovská, Michal Brodňan

V.B                 Daniel Bartoš, Richard Ďurači,

VI.A                Hana Ježeková, Matúš Fukas

VI.B                Patrícia Lehká, Ján Brutenič

VII.A               Katrin Skuráková, Samuel Foltín

VII.B               Elena Kolláriková, Pavel Detvan

VIII.A              Nina Grajcarová, Matúš Borsuk   

VIII.B              Tomáš Kele

IX.A                 Lenka Marková, Lukáš Čermák

IX.B                Zuzana Kodajová, Radoslav Kodaj

 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

( šk. rok 2015/2016 )

 

 

 • Športové turnaje ( v spolupráci s p. učiteľkami telesnej výchovy )
 • Rubbish Fashion Show ( za pomoci p. učiteliek výtvarnej výchovy )
 • Školský časopis ( pod odborným vedením p. učiteľky Petríkovej )
 • Zber papiera ( pomoc p. asistentke Miláčkovej )
 • Burza kníh ( s vedením školskej knižnice  )
 • CHIPS  (  patronátne skupiny )
 • Zbierka hračiek pre deti v Afrike
 • Vytvorenie stravovacej komisie
 • Tradičné akcie ( Valentínska pošta, Starší čítajú mladším, Hodina tichého čítania a iné )

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Karloveská 61

Fotogaléria