Hlavné menu

Činnosť ŠDP v šk. r. 2016/2017

Detský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole. Cieľom zriadenia detského parlamentu  je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať, obhajovať svoje názory i názory rovesníkov v triede, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu. Detský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. 

Členovia školského detského  parlamentu v roku 2016/17

Predseda ŠDP:  Martin Brutenič

Zástupcovia tried:

4.A:  Lýdia Kobydová

         Tomáš Tóth

4.B:  Liam Gieci

         Karolína Vajdová

5.A:  Lila Ivovič

         Lujza Blažková

5.B:  Martina Paracková

         Nikol Tománková

6.A:  Silvia Malinovská

         Jakub Idrizi

6.B:  Soňa Roblová

         Noemi Paracká

7.A:  René Martinský

         Barbora Antalová

7.B:  Ján Brutenič

         Adriana Motúzová

8.A:  Ketrin Skuráková

         Rebecca Sáriová

8.B:  Pavel Detvan

         Erik Benhauer

9.C:  Tomáš Kele

         Petra Bohunická

 

Plán činností školského detského parlamentu

Október:  

 • Inštalizácia informačných tabúl
 • Schránky na odkazy
 • Mesiac úcty k starším
 • Haloween -noc v škole

November:

 • Nadviazať spoluprácu so združením rodičov
 • Svetový deň dobročinnosti
 • Svetový deň slobody

December:

 • Mikuláš - tradičná akcia
 • Zbierka sladkostí

Január:

 • Svetový deň obetí holokaustu

Február:

 • Valentínska pošta

Marec:

 • Starší čítajú mladším
 • Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 • Rubbish fashion show

Apríl:

 • Hodina tichého čítania
 • Burza kníh
 • Deň zeme

Máj:

 • Deň matiek

Jún:

 • Deň otcov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Karloveská 61

Fotogaléria