Hlavné menu

Činnosť ŠDP v šk. r. 2017/2018

Už viac ako desať rokov získavajú žiaci našej školy špeciálne zručnosti vďaka pôsobení v detskom parlamente. Sú spolutvorcami i iniciátormi rôznych aktivít týkajúcich sa výchovy i vzdelávania. Aby sa ich predstavy stali skutočnosťou, učia sa vhodne argumentovať, verejne vystupovať, organizovať i niesť zodpovednosť. Detský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy. 

 

Členovia školského detského  parlamentu v roku 2017/18

Predseda ŠDP:  Artur Vydarený

Zástupcovia tried:

4.A:  Karolína Eliška Kováčiková

         Tomáš Gašparík

4.B:  Martin Brezina

         Kristína Leibnerová

5.A:  Marek Harcek

         Tomáš Tóth

5.B:  Sofia Kittnerová

         Martin Zemánek

6.C:  Artur Vydarený

         Matej Mikuláš

7.A:  Michal Pavlík

         Jakub Kalamen

7.B:  Michaela Kiszelyová

         Dominik Jančať

8.A:  Marek Kéry

         René Martinský

8.B:  Adriana Motúzová

         Klára Hoskinsová

9.C:  Dominika Čermáková

         Karolína Babarcaiová

 

Plán činností školského detského parlamentu

Október:  

Inštalácia informačných tabúl

Rozdelenie činností

November:

Hodnotenie čistoty tried

Výstava k 17. novembru

December:

Mikuláš - tradičná akcia

Zbierka sladkostí

Február:

Valentínska pošta

Týždeň s knihou

Marec:

Deň učiteľov

 

Apríl:

Deň Zeme

Máj:

Noc v škole

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria