• Zoznam PZ a OZ

    • Zoznam pedagogických a odborných zamestnancov

    •  

     Trieda  Meno a priezvisko Vyučuje Kontakt
     I.A Mgr. Katarína Nemčovská 1. - 4. roč. katarina.nemcovska@zskarlova61.sk
     I.B Mgr. Iveta Harceková 1. - 4. roč. iveta.harcekova@zskarlova61.sk
     I.C Mgr. Marcela Puškárová 1. - 4. roč. marcela.puskarova@zskarlova61.sk
     II.A Mgr. Lucia Olšavská 1. - 4. roč. lucia.olsavska@zskarlova61.sk
     II.B Mgr. Nikola Paštrnáková 1. - 4. roč. nikola.pastrnakova@zskarlova61.sk
     II.C Mgr. Mária Demeková 1. - 4. roč. maria.demekova@zskarlova61.sk
     II.D Ing.  Mgr. Eva Sabolíková 1. - 4. roč. eva.sabolikova@zskarlova61.sk
     III.A Natália Andrisová 1. - 4. roč. natalia.andrisova@zskarlova61.sk
     III.B Mgr. Martina Sedlaková 1. - 4. roč. martina.sedlakova@zskarlova61.sk
     III.C Mgr. Andrea Moravčíková 1. - 4. roč. andrea.moravcikova@zskarlova61.sk
     IV.A

     Mgr. Jana Čerňanská

     1. - 4. roč.

     jana.cernanska@zskarlova61.sk

     IV.B

     Mgr. Noemi Mészárosova

     1. - 4. roč.

     nikola.meszarosova@zskarlova61.sk

     IV.C

     Mgr. Andrea Bachratá (koordinátorka pre prácu s nadanými žiakmi)

     1. - 4. roč.

     andrea.bachrata@zskarlova61.sk

     V.A Mgr. Alica Šimová BIO - CHEM alica.simova@zskarlova61.sk
     V.B

     Mgr. art. Zlatica Šomorjai

     SJL zlatica.somorjai@zskarlova61.sk
     V.C PhDr. Danica Hudobová ANJ danica.hudobova@zskarlova61.sk
     VI.A Mgr. Zuzana Kubovčíková MAT zuzana.kubovcikova@zskarlova61.sk
     VI.B

     Mgr. Lenka Hlubíková

     NEJ

     lenka.hlubikova@zskarlova61.sk

     VII.A Mgr. Miroslava Rzounková MAT - TSV miroslava.rzounkova@zskarlova61.sk
     VII.B Mgr. Zuzana Bublová SJL zuzana.bublova@zskarlova61.sk
     VIII.A

     PaedDr.Zuzana Veľasová

     MAT - TSV

     zuzana.velasova@zskarlova61.sk

     VIII.B Mgr. Zuzana Lučeničová SJL - NEJ zuzana.lucenicova@zskarlova61.sk
     IX.A Mgr. Alena Žureková GEO - TSV alena.zurekova@zskarlova61.sk
     IX.B Ing. Júlia Kuchtová ANJ julia.kuchtova@zskarlova61.sk
       Bc. Simona Bošková ŠPJ simona.boskova@zskarlova61.sk
       Bc. Juraj Miškovič HUV juraj.miskovic@zskarlova61.sk
       Mgr. Vira Petková ANJ vira.petkova@zskarlova61.sk
       Ing. Alena Pribišová INF alena.pribisova@zskarlova61.sk
       Bc. Viera Puchorová ANJ viera.puchorova@zskarlova61.sk
       B. A. Alison Jayne Rybánska ANJ jayne.rybanska@zskarlova61.sk
       PhDr. Pavol Sekáč NAB pavol.sekac@zskarlova61.sk
       Lívia Sobinovská FYZ livia.sobinovska@zskarlova61.sk
       Mgr. Mária Solárová ANJ maria.solarova@zskarlova61.sk
       Mgr. Nina Šlauková NJ

     nina.slaukova@zskarlova61.sk

       Mgr. Gabriela Vilčeková DEJ - OBN - ETV gabriela.vilcekova@zskarlova61.sk
       Simona Achbergerová pedagogický asistent simoa.achbergerova@zskarlova61.sk
       Mgr. Jaroslava Hajašová pedagogický asistent jaroslava.hajasova@zskarlova61.sk
       Mgr. Martina Hamarová pedagogický asistent martina.hamarova@zskarlova61.sk
       Mgr. Filip Kopányi pedagogický asistent filip.kopanyi@zskarlova61.sk
       Mgr. Jana Mišľanová pedagogický asistent jana.grznarova@zskarlova61.sk
       Mgr. Andrej Pinkalský pedagogický asistent andrej.pinkalsky@zskarlova61.sk
       Mgr. Nikola Paštrnáková, PhD. školský špeciálny pedagóg nikola.pastrnakova@zskarlova61.sk
       Mgr. Andrea Ševčíková školský špeciálny pedagóg andrea.sevcikova@zskarlova61.sk
      

     Mgr. Adam Škopp

     školský špeciálny pedagóg 

     adam.skopp@zskarlova61.sk

       Mgr. Eva Hlistová školská psychologička/supervízorka eva.hlistova@zskarlova61.sk
       Mgr. Katarína Zemková školská psychologička katarina.zemkova@zskarlova61.sk
       Mgr. Simona Braciníková sociálna pedagogička simona.bracinikova@zskarlova61.sk

      

      

      

      

     ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
     Mgr. Simona Matuská - vedúca ŠKD - simona.matuska@zskarlova61.sk
     Mgr. Katarína Hajašová - katarina.hajasova@zskarlova61.sk
     Mgr. art. Marianna Kassayová - marianna.kassayova@zskarlova61.sk
     Mgr. Monika Kovácsová - monika.kovacsova@zskarlova61.sk
     Lea Lošonská -  lea.losonska@zskarlova61.sk
     Mgr. Lýdia Matejová - lydia.matejova@zskarlova61.sk
     Andrea Navarová - andrea.navarova@zskarlova61.sk
     Mgr. Zuzana Štefanková - zuzana.stefankova@zskarlova61.sk

     Bc. Ľubomíra Wuketichová - lubomira.wuketichova@zskarlova61.sk