• Novinky

      • Sme v tom spoločne...

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       zažívame nesmierne náročné časy. Každý z nás v poslednom období veril, že situácia nevyeskaluje do súčasnej podoby. Nestalo sa tak a spoločne čelíme narastajúcemu strachu, obavám a smútku. Všetci si v súvislosti s aktuálnou situáciou prežívame emócie, ktoré nás ťažia. Pre niektorých môže byť situácia ešte náročnejšia, pretože ich blízki sa nachádzajú v zasahovaných oblastiach.

       Preto buďme k sebe, prosím, solidárni a súcitní. Dnes, ešte výraznejšie ako inokedy netušíme, čím si zrovna prechádza človek, s ktorým sa rozprávame.

       „Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz je to niečo skutočné, čo je veľmi blízko Je na nás dospelých, aby sme informácie o vojne vysvetľovali primerane veku dieťaťa. S dieťaťom treba hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo deti o konkrétnej situácii vojnového konfliktu, ktorý je zrazu k nám tak blízko, zaujíma, na čo sa pýta. Nemusíme mať veľa faktických informácii o tejto situácii, ale majme na pamäti skôr ich potrebu emocionálneho zdieľania.  Je vhodné nechať priestor na emócie – či vo forme plaču, ale aj hnevu, ktoré sa môže prejavovať vo forme nedisciplinovanosti, vyrušovania a pod.“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

       Milí rodičia,

       buďme prosím k deťom načúvajúci, rozprávajme sa s nimi a nebagatelizujme ich pocity. Aj oni súčasnú situáciu vnímajú a môže v nich vyvolávať zmätok a strach.

       Milí žiaci,

       na svoje pocity nie ste sami. Sme tu s Vami my, dospelí a kedykoľvek sa môžete na nás obrátiť. Či už na Vašich rodičov, alebo v škole na učiteľov, alebo niekoho dospelého, komu dôverujete.

       V prílohe prikladáme možné kontakty v rámci školy, alebo aj mimo školy.

       Spoločne to zvládneme.

       Kolektív ZŠ Karloveská 61

       Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť aktivuje linku pomoci

       VÚDPaP 0910 361 252 (od 08 – 18 hod.)

       Tá je k dispozícii rodičom, učiteľom ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu odborníka.

      • 2%

      • Milí rodičia,

       obraciame sa na Vás s dôverou, že aj tento rok podporíte naše občianske združenie - RZ pri ZŠ Karloveská 61 venovaním 

       2 % zo zaplatenej dane z príjmu.

       Každý rok sa usilujeme, aby naša škola napredovala a poskytovala deťom komfort po každej stránke. Za minulý rok sme s vašou pomocou mohli investovať    

                                             7 025,96 € .

       (špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov nájdete >>> tu)

       Vopred vám ďakujeme, že nám darujete z vašich zaplatených daní 2%, aby sme sa mohli neustále zlepšovať a kvalitnejšie  vzdelávať vaše deti.

       Viac info: TU

      • Poďakovanie

      • ĎAKUJEME našim rodičom, a to p. Talajkovej a pánovi Konečnému za stojany na bezdotykovú dezinfekciu
       a 25 monitorov k počítačom.
       Vďační žiaci školy :)

      • Farebný týždeň

      • Aký by bol náš svet bez farieb? No predsa smutný a pochmúrny!

       Aj v tomto školskom roku si školský parlament pripravil pre Vás FAREBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý odštartujeme už v pondelok 14. FEBRUÁRA červenou/ružovou farbou. Ukážme nášmu okoliu jednotnosť, silu a podporu, s ktorými sa na našej Karloveskej 61 stretávame každý deň.

       Prevetrajme teda šatníky a vytiahnime tričká, košele, svetre, nohavice či ponožky v týchto farbách:

       Červená je farba silných, prebúdza životnú energiu a priťahuje úspechy. Spolu s ružovou, farbou priateľstva a šťastia, je perfektná farba do školy práve na Deň sv. Valentína.

       Sivá predstavuje jednotvárnosť, všednosť a nezodpovednosť - presne tieto vlastnosti sa Vám nezídu počas žiadnej písomky. :D

       Čierna sa považuje za farbu elegancie a času, kde sa niečo končí, iné začína. Biela je zasa farba nepoškvrnenia, dodáva silu a symbolizuje začiatok.

       Hnedá, farba blaha, rešpektu, zeme a domova, reprezentuje rozvahu, mier, vyrovnanosť. Béžová je farba eliminujúca agresivitu, upokojuje a prispieva ku kvalitnému odpočinku.

       Zelená sa spája s pocitom byť prospešný a nápomocný, je farbou rastlinného života a krajiny.

      • Prvé školské kolo biologickej olympiády v kategórii F je za nami!

      • Biologická olympiáda v kategórii F pre 3.-5. ročník je beh na dlhé trate – prebieha približne od novembra do konca mája. Do súťaže je prihlásených 44 detí, ktoré sú rozdelené do 9 družstiev.

       A práve minulý týždeň (31.1.-3.2.) vypracovali družstvá svoj 1. test v rámci 1. školského kola. Napriek nevyspytateľnej epidemiologickej situácii, kedy sme nevedeli, či družstvá budú môcť prísť kvôli karanténam, tak prišli takmer všetky.

       1. školské kolo na tému FAREBNÝ LES zahŕňa spoznávanie stromov a krov našich lesov. Na túto tému vypracovali žiaci test spoločne a určili prírodniny. Bolo pekné vidieť ako kamaráti z jedného družstva sa snažili spolupracovať a navzájom sa počúvať. Zahanbiť sa nedali ani tí, ktorí prísť nemohli a vypracovali test cez Edupage doma. Viacerí tak významne pomohli svojmu družstvu zlepšiť svoje skóre.

       Okrem veľmi dobrých vedomostí, ktoré žiaci ukázali v teste, museli mladí bioolympionici preukázať aj praktickú zručnosť, a to v kreslení a vytvorení herbára listov a plodov určených drevín. Aj tieto zručnosti boli odmenené cennými bodmi.

       A ako vyzerá bodové skóre po 1. školskom kole? V tabuľke vidieť, že .....

       mladší žiaci:

       1.       Karloveské srnky  3.A     71

       2.        Včely                     3.C      68

       2.       Veveričky              4.B      68

       3.        Krtkovia      4.C + 3.A      65

       4.        Zlatý hucul            4.A     63

       5.        Myšky                   3.B      62

       6.        Rysy                      3.B      58

       7.        Karloveský les    3.C      40

       starší žiaci:

       1.        Karloveské bobry  5.A     100

       vedenia sa ujali dievčence z družstva Karloveské srnky, ktoré získali 71 bodov zo 72. Za nimi sú v tesnom závese družstvá Veveričky a Včely. Na treťom mieste sú Krtkovia. Každopádne nič nie je stratené ani pre ostatné družstvá. Všetko je to iba ZATIAĽ, lebo olympiáda vstupuje do svojho 2. kola, kde na nás v téme SPIACI LES už čaká zoologické dobrodružstvo.

       A nedá sa nespomenúť skúsené družstvo Karloveské bobry z 5.A, ktoré si ide svoju „jazdu“, pretože nemajú konkurenciu, ale s plnými počtami za test i zbierku mieria vysoko... Navyše ma milo prekvapili, keď si doniesli tričká s logom svojho družstvaJ. Nájdete ich na fotografiách? Určite... a okrem nich aj ostatných šikovných bioolympionikov.

       Mgr. Jaroslava Hajašová

      • Šaliansky Maťko

      • 28. januára 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže umeleckého prednesu  slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov rozdelených do troch kategórii. Trojčlenná porota mala náročnú úlohu, ale nakoniec sa zhodla na nasledujúcich výsledkoch:

        

       I. kategória (2. a 3. ročník):  

       1. Tamara Bublová, III. B

       2. Dominika Rybánska, III. B

       3. Zoja Šimová, III. B

        

        

       II. kategória (4. a 5. ročník):  

       1. Nela Kolinská, V. A

       2. Adela Hajašová, IV. B

       3. Izabella Vozárová, V. A

        

        

       III. kategória (6. a 7. ročník):

       1. Júlia Mikulášová, VI. B

       2. Sofia Macíková, VI. A

       3. Aurélia Duraiová, VI. A

        

       Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme, víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.