• Novinky

      • Organizácia prvého týždňa školského roka 2022/2023

      • 05.09.2022 o 08,00 h, v škole – 8,00 h – 9,30 h

       Privítanie a príhovor riaditeľky školy na DOPRAVNOM ihrisku  – 1. ročník

       05.09.2022 o 09,00 h, v škole – 9,00 h – 11,00 h

       Privítanie a príhovor riaditeľky školy na DOPRAVNOM ihrisku 2. – 9. ročník

        

       Organizácia prvého týždňa školského roka 2022/2023

        

       ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA JE POVINNÝ pri nástupe dieťaťa do školy elektronicky cez Edupage podať:

        

       1.      Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

       2.      Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

       3.      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

       4.      Žiadosť o uvoľnenie žiaka

        

       Uvedené  oznámenia  sú dostupné po prihlásení do RODIČOVSKÉHO konta, v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA, pridať žiadosť v pravom dolnom rohu.

        

      • Prihlásenie stravníka na stravovanie v Školskej jedálni na šk. r. 2022/2023

      • Nový stravník – žiak 1. ročníka

       Rodič / zákonný zástupca zaregistruje stravníka v kancelárii vedúceho ŠJ. Budeme tu pre Vás v dňoch:

       Streda 31. 08. 2022 8,30 - 13,30

       Štvrtok 01. 09. 2022 11,30 - 16,00

       Piatok 02. 09. 2022 8,30 - 13,00

           Vchod do kancelárie vedúceho ŠJ je zo Sekulskej ulice (biele plastové dvere s nápisom REGISTRÁCIA).

       Všetky potrebné informácie dostanete pri registrácii. Prineste si so sebou prosím  2,- € ako zálohu za elektronický čip.

       Ak nebudete môcť prísť zaregistrovať stravníka vo vyššie uvedených termínoch, prosím pošlite mi emailom na odhlasky@zskarlova61.sk krátku žiadosť o prihlásenie stravníka, do predmetu napíšte PREDREGISTRÁCIA. Na základe tejto žiadosti urobím predregistráciu a v deň nástupu stravníka do školy si osobne vyzdvihnete čip.

        

       Existujúci stravník – žiak alebo zamestnanec, ktorý sa v predchádzajúcom školskom roku už stravoval

       Nie je potrebná osobná návšteva.

       Emailom na odhlasky@zskarlova61.sk  stačí poslať žiadosť jednou vetou (Žiadam o prihlásenie na stravovanie v ŠJ v novom školskom roku 2022/2023 Lucia Prihlásená  III.A).  V odpovedi  dostanete všetky údaje potrebné na platbu. Číslo účtu IBAN (SK57 5600 0000 0086 1850 9008) aj variabilný symbol ostáva ten istý ako v predchádzajúcom  školskom roku.

       Elektronický čip aj prihlasovacie údaje na http://eskoly.sk  budú fungovať aj v novom školskom roku 2022/2023.

        

       Marek Ravasz

       Vedúci Školskej jedálne

       ZŠ Karloveská 61

       841 04  Bratislava

       jedalen@zskarlova61.sk

       0903/255 011

      • Prihlasovanie na KRÚŽKY V ŠKOLE

      • S OZ KRÚŽKY V ŠKOLE spolupracujeme už ďalší rok. Spokojnosť vás rodičov a hlavne vašich detí nás ubezpečuje, že sme si vybrali dobre. Aj tento školský rok už máme pre vás pripravenú bohatú ponuku krúžkovej činnosti TU

       Prihlasovanie je už spustené on-line na: http://www.kruzkyvskole.sk/