• Novinky

      • Tekvicománia

      • V dňoch 24. – 27.10. prebiehala  súťaž O najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Žiaci 1. až 4. ročníka spoločne so svojimi rodičmi zdobili tekvice rôznymi technikami a priniesli ich do školy. Vďaka ich zručnosti, kreativite a fantázii boli vytvorené originálne maľované a vyrezávané tekvičky, ktoré pútajú pozornosť pri vstupe do budovy školy i v areáli školy. Porota, zložená z členov žiackeho parlamentu a tiež učiteľov, mala veľmi zodpovednú a náročnú úlohu. Z 55 vyzdobených tekvíc nakoniec vybrala 10 víťazných:

       1. miesto – Danko Valter (II. C)
       2. miesto – Timotej Šteflovič (II. A) a  Ema Besedová (IV. B)
       3. miesto – Matúš Nemčovský (III. C)
       4. miesto – Júlia Pašková (IV. A)
       5. miesto – Nina Kolinská (IV. B) a Valentína Humeňanská (I. B)
       6. miesto – Klára Jušková (I. D)
       7. miesto – Hanka Besedová (II. C)
       8. miesto – Monika Kováčiková (IV. B) 

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a srdečne blahoželáme víťazom.

      • Zatmenie Slnka

      • 25.10. Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

       Žiaci 4. ročníka mali možnosť počas vyučovania na školskom dvore pozorovať najvýznamnejší astronomický úkaz v tomto roku. Čiastočné zatmenie Slnka sledovali v špeciálnych okuliaroch a počasie naozaj prialo.

      • Párty v maskách v III. oddelení

      • Deti z III. oddelenia (1.C a 4.C) sa pred jesennými prázdninami zabavili na párty v školskom klube. Privítali sme medzi sebou bosorky, múmie a netopierov, ale aj zvieratká, pirátov a princezné. Dobre sme sa zasmiali pri lepení bradavice na nos ježibaby (samozrejme poslepiačky!), veľké sústredenie vyžadovalo kŕmenie pavúka a súťažili sme v stoličkovom tanci.

       Nakoniec sa všetky zamaskované deti vybláznili na spoločnej diskotéke.

      • Tvorivý workshop v Bibiane

      • Dňa 18. a 19. októbra 2022 navštívili žiaci 1.C, 3.C a 4.C počas školského klubu Bibianu, kde sa zúčastnili tvorivého workshopu s názvom Hojdali sa čarodejnice, hojdali sa na metle. Workshop viedla mladá ilustrátorka Hedviga Guttierez, ktorá ilustrovala mnoho známych slovenských i zahraničných kníh pre deti.

       Pod jej profesionálnym a zároveň láskavým vedením si deti vytvorili farebné pohyblivé ježibaby a ježidedov. Niečo sme sa dozvedeli aj o technikách vyfarbovania a o spôsobe, ako vzniká ilustrácia detskej knihy.

       Po tvorivej hodine a pol nám ešte zostalo dosť času prezrieť si interaktívne výstavy Animanimals a Tresky plesky.

      • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

      • Týždeň od 17. do 21. októbra sme sa v školskom klube venovali téme zdravej výživy, ktorá je v čase premenlivého počasia a zvýšenej chorobnosti ešte viac aktuálna.

       Každé oddelenie sa zdravej výžive venovalo po svojom – deti zeleninu a ovocie spoznávali podľa hmatu a chuti, pripravovali si zdravé smoothie, otláčali jabĺčka na papier, tvorili postavy z ovocia, hrali ovocno-zeleninové bingo, venovali sa projektom či „zavárali“ ovocie na papieri.

       Veríme, že pozitívne zážitky spojené s týmto týždňom pomôžu u našich žiakov rozvíjať rozumný vzťah k strave. Októbrom to samozrejme nekončí a výžive sa v rôznych obmenách budeme venovať počas celého školského roka.

      • Európsky deň jazykov sme na 1. stupni

      • Európsky deň jazykov sme na 1.stupni "oslavovali" počas posledného septembrového týždňa rôznymi aktivitami, zameranými na poznávanie európskych krajín, jazykov, kultúry a tradícií.

       So žiakmi sme viedli rôzne rozhovory, debaty a brainstorming na danú tému, skúšali sme sa naučiť jednoduché slová v rôznych jazykoch, poznávali sme vlajky štátov, pozerali videá na tému európske jazyky, krajiny a obyčaje, spoločne sme hrali interaktívne hry, vypľňali zaujímavé pracovné listy, ale i počúvali a tvorili píbehy.

       Žiaci 4.A a 4.C. triedy tvorili projekty o európskych krajinách, ich zaujímavostiach, ktoré obsahovali aj slová, frázy či dokonca celé vety v danom jazyku.

       Na projektoch i na ich prezentácii bolo viditeľné nadšenie žiakov z témy, ktoré sa odrazilo aj v plánovaní si pokračovania v ďalšom roku...

      • Týždeň zdravej výživy

      • Týždeň od 17.10. do 21.10. sa tradične na našej škole niesol v znamení zdravého životného štýlu.  Počas celého týždňa sa z tried šírila vôňa ovocia a zeleniny. Na ranných komunitách sme sa rozprávali o vyváženej strave, o tom, čo by mala obsahovať zdravá desiata a tiež o našich obľúbených zdravých receptoch. Žiaci si svojím oblečením každý deň pripomínali rôzne druhy ovocia, zeleniny a samozrejme nezabudli na pitný režim .Spoločne si pripravovali zdravé raňajky, vyzdobovali chlebíky zeleninou, pripravovali si ovocné a zeleninové misy. Súčasťou vyučovania bolo zoraďovanie ovocia a zeleniny podľa abecedy, prezentácie na tému Potravinová pyramída, či aktivita Hádaj, čo jem. V školskej kuchynke si žiaci chystali mliečne koktaily, limonády  a vyskúšali si aj slávnostné prestieranie .

        Na I. stupni sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie.“ Na výtvarnej výchove tvorili koláže z ovocia a zeleniny. K zdravému životnému štýlu patrí aj pohyb. Každá trieda si s radosťou na školskom dvore zatancovala a zabehala pod vedením p. učiteľky Nemčovskej.

       Veľký úspech mala aj spoločná desiata žiakov I. stupňa. Stoly sa prehýbali pod zdravými koláčikmi, nátierkami ,ovocím a zeleninou.

       Ďakujeme  všetkým učiteľom a rodičom, ktorí opäť potvrdili svoju zanietenosť pre tému zdravie. Aj tento týždeň ukázal, že to so zdravou výživou na našej škole myslíme vážne.

      • Šarkaniáda

      • Dňa 12.10.2022 strávili žiaci druhých ročníkov príjemný jesenný deň na Kráľovej lúke na Dlhých dieloch púšťaním šarkanov. Počasie nám prialo, vetrík fúkal, deti sa jašili, súťažili a všetci sme sa výborne zabavili :).

      • Erasmus + Mobilita v Litve

      • Pondelok 3.10.2022

       V prvý deň mobility na nás čakalo srdečné prijatie v podobe tradičného chleba so soľou na pôde školy Antanas Baranauskas v malebnom meste Anyksciai. Žiaci tejto školy nám priblížili kultúru svojej krajiny aj krátkym programom – nechýbala ľudová pieseň, typická pre tento kraj, ktorou miestni vítajú svojich hostí, ľudový tanec či ďalšia krásna pieseň. Bodkou za týmto umeleckým zážitkom bol energický moderný tanec, ktorý nás ešte viac povzbudil do nastávajúcich aktivít. Vydali sme sa na potulky po zákutiach tejto priestrannej školy, zoznámili sme sa s jej chodom a nahliadli do tried, kde sme sa aktívne zúčastnili vyučovania. V rámci obeda sme mali možnosť ochutnať národné litovské jedno cepelinai, ktorého názov vznikol zo slova „zeppelin“, pretože pripomína malú chutnú vzducholoď. Po tomto výdatnom obede sme svoju energiu nasmerovali na matematiku. Svoje mysle aj telá sme ponorili do riešenia matematických rébusov, hier, súťaží v násobilke, zhudobnenej a zdramatizovanej násobilkovej piesne, či skladaním veže číselných radov pomocou fyzickej i psychickej spolupráce a koordinácie.  Podvečer žiakov hostili litovské deti so svojimi rodinami, ktoré im zabezpečili nielen program, ale aj plné brušká.

       Utorok 4.10.2022

       Celé dopoludnie sme strávili zaujímavými a zábavnými aktivitami na pôde školy. Žiaci súťažili v zmiešaných tímoch na piatich stanovištiach, kde si preverovali nielen svoje vedomosti z matematiky a geometrie, ale aj logické myslenie a fyzické schopnosti. Zvíťazilo priateľstvo a spolupráca, takže odmenení boli všetci. Na obed nás pohostili kotlíkovým gulášom, pripraveným zo zeleniny, ktorú si jednotlivé triedy prvého stupňa pestujú na školskom dvore. Následne sme sa zúčastnili recitálu o živote známej lokálnej spisovateľky, pripraveného v rámci dňa učiteľov, ktorý sa v Litve oslavuje 5.októbra. V popoludňajších hodinách sme sa rozdelili na dva „tábory“ – kým sa deti dosýtosti šantili v bazéne, učitelia absolvovali exkurziu v miestnom vinárenskom závode, ktorý má historickú tradíciu a význam pre rozvoj mesta a zaoberá sa najmä spracovaním a výrobou z jabĺk. Výdatnou bodkou za týmto pestrým dňom bola večera v meste. Nechýbal ani dezert 😊

       Streda 5.10.2022

       Tretí deň mobility sa niesol v znamení histórie a dobrodružstva. Hneď po raňajkách sme nasadli do autobusu a nechali sa uniesť do legendami opradeného hlavného mesta Litvy - Vilnius. Pod taktovkou milej a zanietenej sprievodkyne sme sa zoznámili s historickým centrom mesta, jeho bohatou strhujúcom minulosťou, a dozvedeli sa mnoho aj o formovaní krajiny a životnej ceste a hrdosti litovského národa. Po obednom občerstvení sme sa presunuli do nákupného centra Akropolis, kde sme  si užili aktívny odpočinok a dosýta si prišli na svoje všetky naše zmysly.

       Štvrtok 6.10.2022

       Tento deň bol dňom objavovania – objavovania litovskej histórie a prírody, nasávania atmosféry z ich pôsobivých príbehov a krás, a hlavne vychutnávania si spoločných chvíľ a zážitkov s úžasnými ľuďmi, s ktorými síce nemáte spoločný najzákladnejší prvok – jazyk, a predsa si dokážete tak skvele rozumieť. Navštívili sme prírodovedné múzeum Regionálneho parku Anykščiai, ktoré nás očarilo nielen samotnými prírodnými krásami a jedinečnosťami, ale najmä oku lahodiacou kreatívnou kompozíciou, ktorou dýchala každá miestnosť. Spoločnosť nám robili aj veveričky, ktoré sú akýmsi symbolom tohoto malebného parku. Našou ďalšou zastávkou bolo železničné múzeum Gauge station, kde sme mali možnosť zahrať na výpravcov, vyskúšať si jazdu na vlastný pohon, zoznámiť sa s menami, ktorými sa platilo v krajine, a hlavne dozvedieť sa mnoho zaujímavostí o histórii, výstavbe a rozvoji nielen železničnej dopravy v tomto regióne. Po doplnení energie chutným obedom sme absolvovali doslova poetickú prechádzku po vyvýšenom chodníku v korunách stromov, ktorý nás doviedol až k vyhliadkovej veži s nádherným výhľadom na okolitú krajinu. Pod vežou sme si vychutnali prírodnú chvíľku poézie, kedy sme si navzájom predniesli litovský národný sonet o lese v Anykščiai v rôznych jazykoch. Zábavnym zakončením tohoto zážitkového dňa boli atrakcie v Parku labyrintov, kde sme, okrem iného navštívili aj netradičné domy – naklonený, otočený „dolu hlavou“ či otáčajúci sa.

       Piatok 7.10.2022

       Naše kroky smerovali do blízkej, priam rozprávkovej, dediny Niūronys, ktorá bola plná remesiel a tradícií. Čakalo nás konské múzeum, plné ďalších kúskov z histórie tohoto litovského regiónu v podobe vozov, kočov, saní, popruhov, určených na prôcu i sviatočné chvíle svojich niekdajších majiteľov. Dozvedeli sme sa čo to o tradičných remeslách tohoto kraja – kováčstvo, výroba ozdôb a „čipiek“ z papiera, opracovanie dreva, a priamo pri práci sme pozorovali i zručné tkáčky. Veľmi príjemným a chutným zážitkom bolo pečenie tradičného litovského ražného chleba, ktorého hlavnými ingredianciami sú dobrosrdečnosť, trpezlivosť, vrelosť, milota, priateľskosť, pokora, pozitivita či láska. Každý z nás si pridal práve tú svoju „tajnú“ prísadu a všetci sme si svoje bochníky odniesli so sebou, aby sme sa mohli o ne podeliť so svojimi rodinami. Dobrý pocit zo spoločne vykonanej práce sme podporili aj veselou piesňou, ktorou sme si tiež vzájomne priblížili svoje krajiny, jazyky, tradície. Po posilnení sa domácimi lahôdkami sme s nadšením i rešpektom vysadli do sediel nádherných koní a vychutnali si vzrušujúcu jazdu na týchto hnedákoch cez okolitý les. Po návrate do hotela sme si každý po svojom trochu „vyfúkli“ a už sme sa aj chystali na záverečnú rozlúčkovú párty. Na nej sme získali nielen osvedčenia, ale hlavne radosť a teplo na duši z nových priateľstiev, ktoré medzi nami vznikli.

      • Výsledky volieb do Školského parlamentu

      • Milí žiaci,

       určite netrpezlivo očakávate výsledky volieb do Školského parlamentu. Najvyšší počet hlasov získali nasledovní kandidáti:

        

       Richard Vydarený, 7.B – 30 hlasov

       Erik Martinský, 8.B – 25 hlasov

       Matej Anda, 8.A – 15 hlasov

       Nela Kolinská, 6.A – 15 hlasov

       Hana Barlová, 5.C – 14 hlasov

       Adela Hajašová, 5.B – 11 hlasov

       Dominika Hlinová, 5.A – 9 hlasov

       Hana Tóthová, 5.B – 8 hlasov

       Myron Laktionov, 5.B – 8 hlasov

       Martin Kulík, 6.B – 7 hlasov

       Pavol Brutenič, 5.A – 6 hlasov

       Eliška Kákošová, 5.A – 6 hlasov

       Nina Kolinská, 4.B – 6 hlasov

       Dominika Rybánska, 4.B – 6 hlasov

        

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme.

      • Voľby do Školského parlamentu

      • Voľby do Školského parlamentu prebiehajú v termíne 4. október – 9.október prostredníctvom Edupage. Každý volič, t. j. žiak školy Základná škola Karloveská 61, môže zahlasovať iba za 1 kandidáta, ktorý sa do volieb ŠP prihlásil. Zo všetkých kandidátov sa právoplatnými členmi ŠP stávajú tí žiaci, ktorí vo voľbách získajú najväčší počet hlasov (maximálne 17 žiakov).

       Záujemcovia o členstvo v ŠP splnili všetky požiadavky a do 30. septembra doručili vypísané a podpísané prihlášky (kandidátky záujemcov nájdete TU).

       Do volieb ŠP sa celkovo prihlásilo 32 kandidátov:

       Allan Simon, 4.A

       Jakub Krútky 4.A

       Zoja Šimová, 4.B

       Tamara Bublová, 4.B

       Nina Kolinská, 4.B

       Dominika Rybánska, 4.B

       Alica Nižňanská, 4.B

       Natalia Majerčáková, 4.C

       Daniela Grebeňová, 4.C

       Olívia Dzurovčinová, 4.C

       Natália Petrášová, 5.A

       Dominika Hlinová, 5.A

       Eliška Kákošová, 5.A

       Emma Ryšavá, 5.A

       Pavol Brutenič, 5.A

       Adela Raková, 5.A

       Tatiana Koutná, 5.A

       Paulína Rovanová, 5.A

       Adela Hajašová, 5.B

       Gréta Harakaľová, 5.B

       Dominika Gahérová, 5.B

       Hana Tóthová, 5.B

       Myron Laktionov, 5.B

       Linda Kulíková, 5.C

       Andrej Smolár, 5.C

       Hana Barlová, 5.C

       Timo Pavešic, 5.C

       Nela Kolinská, 6.A

       Martin Kulík, 6.B

       Richard Vydarený, 7.B

       Matej Anda, 8.A

       Erik Martinský, 8.B

        

       Všetkým zúčastneným držíme palce!

      • Mobilita v Litve

      • Pondelok 03.10.2022

       V prvý deň mobility na nás čakalo srdečné prijatie v podobe tradičného chleba so soľou na pôde školy Antanas Baranauskas v malebnom meste Anyksciai. Žiaci tejto školy nám priblížili kultúru svojej krajiny aj krátkym kultúrnym programom – nechýbala ľudová pieseň, typická pre tento kraj, ktorou miestni vítajú svojich hostí, ľudový tanec či ďalšia krásna pieseň. Bodkou za týmto umeleckým zážitkom bol energický moderný tanec, ktorý nás ešte viac povzbudil do nastávajúcich aktivít. Vydali sme sa na potulky po zákutiach tejto priestrannej školy, kde sme sa zoznámili s jej chodom a nahliadli  do tried, kde sme sa aktívne zúčastnili vyučovania. V rámci obeda sme mali možnosť ochutnať národné litovské jedno cepelinai, ktorého názov vznikol zo slova „zeppelin“, pretože pripomína malú chutnú vzducholoď. Po tomto výdatnom obede sme svoju energiu nasmerovali na matematiku. Svoje mysle aj telá sme ponorili do riešenia matematických rébusov, hier, súťaží v násobilke, zhudobnenej a zdramatizovanej násobilkovej piesne, či skladaním veže číselných radov pomocou fyzickej i psychickej spolupráce a koordinácie.  Podvečer žiakov hostili litovské deti so svojimi rodinami, ktoré im zabezpečili nielen program, ale aj plné brušká.

       Utorok 04.10.2022

       Celé dopoludnie sme strávili zaujímavými a zábavnými aktivitami na pôde školy. Žiaci súťažili v zmiešaných tímoch na piatich stanovištiach, kde si preverovali nielen svoje vedomosti z matematiky a geometrie, ale aj logické myslenie a fyzické schopnosti. Zvíťazilo priateľstvo a spolupráca, takže odmenení boli všetci. Na obed nás pohostili kotlíkovým gulášom, pripraveným zo zeleniny, ktorú si jednotlivé triedy prvého stupňa pestujú na školskom dvore. Následne sme sa zúčastnili recitálu o živote známej lokálnej spisovateľky, pripraveného v rámci dňa učiteľov, ktorý sa v Litve oslavuje 5.októbra. V popoludňajších hodinách sme sa rozdelili na dva „tábory“ – kým sa deti dosýtosti šantili v bazéne, učitelia absolvovali exkurziu v miestnom vinárenskom závode, ktorý má historickú tradíciu a význam pre rozvoj mesta a zaoberá sa najmä spracovaním a výrobkov z jabĺk. Výdatnou bodkou za týmto pestrým dňom bola večera v meste. Nechýbal ani dezert 😊

      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 26.9. sme si na hodinách angličtiny pripomenuli Európsky deň jazykov. Vytvorili sme zaujímavé plagáty, s ktorými sme sa zapojili do sútaže Jazyková reťaz.

       Za naše diela môžete hlasovať na stránke www.jazykovevzdelavanie.sk. do 15.10.2022.

      • Erasmus + Mobilita Litva

      • Aktuálne pozdravy z Litvy 

       Záznam z rozhovoru pre Rádio Regina Západ: Mladí študenti odchádzajú do Litvy

       Štyria žiaci zo Základnej školy Karloveská 61 si pomaly chystajú veci do Litvy. Šiesta mobilita v rámci projektu, ktorý je zastrešený sektorom školského vzdelávanie Erazmus+, sa mladým študentom začína o pár dní. Krátkodobé výmenné pobyty nie sú súčasťou len stredoškolského či vysokoškolského štúdia, ale čoraz viac sa dostávajú do popredia aj na základných školách. Osmeliť sa rozprávať v cudzom jazyku, okúsiť samostatnosť či pripraviť úlohy pre žiakov z iných krajín. To sú výzvy, ktoré čakajú štyroch šikovných žiakov v Litve od 1. októbra. Štefánia Turyová oslovila koordinátorku projektu Martinu Lošonskú zo základnej školy na Karloveskej ulici.

       Martina Lošonská dodáva, že počas tohto projektu boli príjemne prekvapení zo zodpovednosti a samostatnosti detí na pobytoch v zahraničí. V podobných projektoch chcú pokračovať, aby čím viac žiakov malo príležitosť vycestovať.