• Novinky

      • Príspevok do OZ Rodičovského združenia

      • Vážení rodičia,

       príspevok do OZ Rodičovského združenia, ktorý bol jednohlasne prijatý dňa 08.09.2022 na Rozšírenom výbore RZ je potrebné zaslať do 31.12.2022

       na číslo účtu: SK91 0900 0000 0001 7021 0473

       Variabilný symbol je prvé číslo ročník ( 1, 2, 3...) a druhé číslo príslušné písmeno (A -1, B - 2, C - 3, D - 4).

       Ročný príspevok do OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61 je:

       1. dieťa - 40,- €

       2. dieťa - 30,- €

       3. dieťa -10,- €

       Ďakujem.

       S pozdravom Tatiana Andová, hospodárka OZ RZ pri ZŠ Karloveská 61

      • ŠKD - Výrobné dielničky v Bibiane

      • Dňa 16.novembra deti z X. oddelenia /3.C + 4.C/ navštívili výrobné dielničky v BIBIANE pod názvom „Hráme sa s chémiou“.

       V úvode sa deti dozvedeli formou prezentácie a rozhovoru základné informácie zo sopečnej činnosti na našej planéte. Všetci boli veľmi aktívni a prekvapili svojimi vedomosťami z tejto oblasti.

       V hlavnej časti stretnutia si deti vlastnoručne vyrábali základ svojej sopky a tiež z plastelíny tvarovali rôznych obyvateľov jej okolia. Následne si pripravili špeciálnu tekutú zmes, ktorá po zmiešaní s octom simulovala výbuch sopky a tečúcu lávu po jej povrchu. Sila reakcie zmiešaných „ingrediencií“ všetkých prekvapila, a tak sa deti tešili z výsledku pokusu.

       Návšteva BIBIANY nebola určite posledná a už teraz sa tešíme na jej ďalšie zaujímavé akcie a podujatia.

      • Florbal cup

      • Chlapci zabojovali veľmi dobre. Postúpili z druhého miesta do okresneho kola v Zahorskej Vsi.

       Ďakujeme veľmi pekne a držíme palce.

      • iBobor

      • V dňoch 7. novembra až 11. novembra 2022 sa na našej škole uskutočnila hlavná súťaž v informatickom iBobrovi, ktorej sa dovedna zúčastnilo 96 žiakov 3. – 9. ročníka. V jednotlivých kategóriách uspeli a stali sa tak úspešnými riešiteľmi títo žiaci:

       V kategórii Drobec (2.** – 3. ročník) zo dňa 8. novembra 2022 (**žiaci druhého ročníka sa súťaže nezúčastnili, nakoľko sa v týchto triedach predmet INF nevyučuje):

       1. Matúš Melišík  – 3.A – 72 bodov
       2. Simona Gálisová – 3.C – 72 bodov
       3. Kuzma Nikolaiev – 3.A – 60 bodov
       4. Juraj Sestrienka – 3.C – 60 bodov
       5. Matúš Tomašovič – 3.B – 60 bodov
       6. Matej Palaj – 3.B – 60 bodov
       7. Lucas Iľja Číž – 3.C – 56 bodov
       8. Martina Smolárová – 3.B – 56 bodov
       9. Oliver Šteffek – 3.C – 52 bodov
       10. Ján Podhradský – 3.C – 52 bodov

       V kategórii Bobrík (4. – 5. ročník) zo dňa 11. novembra 2022:

       1. Samuel Filip Košík – 5.B – 88 bodov
       2. Matej Katreniak – 4.C – 84 bodov
       3. Paulína Rovanová – 5.A – 84 bodov
       4. Kristína Kolibárová – 5.C – 84 bodov
       5. Lucia Tomašovičová – 5.B – 83 bodov
       6. Patrik Pavelka – 4.C – 80 bodov
       7. Xénia Rzounková – 5.A – 80 bodov
       8. Nazar Donets – 5.A – 76 bodov
       9. Patrik Krivý – 5.A – 76 bodov
       10. Pavol Brutenič – 5.A – 72 bodov
       11. Aurora Sečanská – 5.C – 72 bodov
       12. Linda Kulíková – 5.C – 71 bodov
       13. Allan Simon – 4.A – 68 bodov
       14. Simona Pavlíková – 5.B – 68 bodov
       15. Dominka Rybánska – 4.B – 68 bodov
       16. Hana Barlová – 5.C – 67 bodov
       17. Jakub Kováč – 5.A – 64 bodov
       18. Natália Majlathová – 5.B – 60 bodov
       19. Alica Nižňanská – 4.B – 60 bodov
       20. Sára Szabóová – 5.C – 60 bodov

       V kategórii Benjamín (6. – 7. ročník) zo dňa 9. novembra 2022 (*body sú zaokrúhlené na celé čísla):

       1. Lucia Kopecká – 6.B – 63 bodov*
       2. Valéria Barčiaková – 7.B – 61 bodov*
       3. Sabina Gálisová – 7.A – 60 bodov*
       4. Martin Kulík – 6.B – 59 bodov*
       5. Filip Strážovský – 7.A – 57 bodov*
       6. Eliška Šandorová – 7.A – 55 bodov*
       7. Adam Jozef Szymik – 6.A – 55 bodov*
       8. Nina Barčiaková – 6.A – 51 bodov*
       9. Richard Vydarený – 7.B – 51 bodov*

       V kategórii Kadet (8. – 9. ročník) zo dňa 7. novembra 2022 (*body sú zaokrúhlené na celé čísla):

       1. Anna Slaninová – 9.B – 80 bodov
       2. Filip Jakub Minárik – 9.B – 73 bodov*
       3. Michal Ťapuš – 9.B – 73 bodov*
       4. Filip Reinberger – 8.A – 73 bodov*
       5. Marcel Gomba – 9.B – 69 bodov*
       6. Aleksei Vasilenko – 9.A – 57 bodov*
       7. Filip Ryšavý – 8.B – 55 bodov*
       8. Lukáš Vajdička – 8.A – 52 bodov
       9. Matej Anda – 8.A – 52 bodov*

        

       Všetkým úspešným riešiteľom (50% z prihlásených) srdečne gratulujeme a ostatným držíme palce v ďalších ročníkoch.

      • Jazyková reťaz

      • V októbri sme sa zapojili pri príležitosti Európskeho dňa jazykov do sútaže Jazyková reťaz. Žiaci vyrábali plagáty na tému "priateľstvo". Výsledok je vynikajúci - súťaž o najkrajší plagát vyhrali naše značky zo 6.B triedy - Lucka Kopecká a Alicka Harvanková.

       Srdečne blahoželáme.

      • Aktuálny oznam

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       možno ste si už niektorí všimli, že pri vstupe do budovy školy cez hlavný vchod Vás privíta pani recepčná Lenka Kovácsová. S tým súvisia aj niektoré organizačné zmeny pri vstupe do budovy školy:

       - v čase neskorého príchodu žiak prichádza do budovy školy cez hlavný vchod a recepciu školy (nie bočný vchod),

       - v čase neskorého prichodu sa žiak zapíše do knihy neskorých príchodov a preberie si kľúč od šatne na recepcii školy,

       - v čase skoršieho odchodu žiak odovzdá priepustku a preberie si kľúč od šatne na recepcii školy,

       - týždenníci si fixky a filcovú stierku na tabule, poprípade kancelársky papier preberajú na recepcii školy.

       V prípade potreby rodič alebo zákonný zástupca žiaka vchádza do budovy školy výlučne hlavným vchodom cez recepciu.

       Kontakt na recepciu školy:

       Lenka Kovácsová

       recepcia@zskarlova61.sk

       0903 624 822

      • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      •  Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo celoslovenské školské kolo  Olympiády zo SJL v kategórii C - žiaci 8. a 9. ročníka. Školské kolo prebiehalo formou jednotného online testu. Žiaci, ktorí získali v teste najviac bodov, boli pozvaní na ústnu časť. Tento rok sa zapojilo do olympiády 11 žiakov.       

       Našu školu bude v okresnom kole reprezentovať v tejto kategórii Anna Slaninová z 9. B triedy, ktorá získala najviac bodov. Na 2. mieste sa umiestnil Filip Minárik z 9. B3. miesto patrí Tomášovi Gašparíkovi z 9. A.

        Srdečne blahoželáme! Aničke prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

                   Ostatným žiakom ďakujeme za záujem a veríme, že sa zapoja a skúsia šťastie opäť v budúcom školskom roku.

      • Noc v škole

      • Dňa 27.10. (štvrtok) sme sa so žiakmi 2. ročníka stretli v škole aj v noci. Uskutočnila sa akcia: Noc v škole, kde boli pre žiakov pripravené zaujímavé nočné aktivity: skladanie obrázka, skladanie slov, baterkové hry,..... Brušká žiakov boli naplnené chutnou pizzou. S blížiacou sa únavou žiaci zaľahli do spacákov a s úsmevom na tvári zaspali.

      • Tréneri v škole

      • Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

       Program je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl. Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín Telesnej a športovej výchovy na 1.stupni základnej školy a je zameraný na aktívne zapojenie športových odborníkov-trénerov, na hodinách Telesnej a športovej výchovy v 1. a 2. ročníku ZŠ. Deti sa zoznámia s viacerými športami a ich športovým náčiním hravou formou, s cieľom prehĺbiť ich záujem o rôzne pohybové aktivity. V pilotnom projekte sa budú deti zdokonaľovať v športovej gramotnosti.

       Žiaci prvých a niektorých druhých ročníkov našej školy sú zapojení do tohto projektu. Na telesnú výchovu sa veľmi tešia.

       Poďakovanie za atraktívne hodiny patrí trénerovi Matejovi a Andrejovi. Taktiež koordinátorovi Tiborovi Balgovi.