• Novinky

      • 2 %

      • Milí rodičia,

       obraciame sa na Vás s dôverou, že aj tento rok podporíte naše občianske združenie - RZ pri ZŠ Karloveská 61 venovaním 

       2 % zo zaplatenej dane z príjmu.

       Každý rok sa usilujeme, aby naša škola napredovala a poskytovala žiakom komfort po každej stránke.

       Vopred vám ďakujeme, že nám darujete z vašich zaplatených daní 2%, aby sme sa mohli neustále zlepšovať a kvalitnejšie  vzdelávať vaše deti.

       TLAČIVO

      • Zvýšenie poplatku za služby Školského klubu detí

      • Vážení rodičia,

       na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, číslo 4/2023 sa s účinnosťou od 1. marca 2023 zvyšuje poplatok za služby ŠKD na výšku 35 eur/dieťa/mesiac.

       V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa platieb ŠKD alebo zmien v dochádzke Vašich detí do klubu, sa prosím obracajte výlučne na vedúcu školského klubu Mgr. Simonu Matuskú (simona.matuska@zskarlova61.sk).

       Na základe zmeny výšky príspevku Vás prosím o zmenu Vašich trvalých príkazov, aby nedochádzalo ku nedorozumeniam a rozdielnym sumám v prijímaní finančných prostriedkov.

       Nové predpisy pre deti Vám budú odoslané do konca mesiaca február.

       Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujem.

       S pozdravom Mgr. Simona Matuská, ved. ŠKD

      • Zvýšenie stravného v Školskej jedálni

      • Vážení rodičia,

       výška stravného v Školskej jedálni sa od 1. marca 2023 zvyšuje podľa VZN 4/2023 schváleného 14. 2. 2023 poslancami mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nasledovne:

                   1. stupeň 1,90 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

                   2. stupeň  2,10 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

        

       Marek Ravasz

       Vedúci Školskej jedálne

       ZŠ Karloveská 61

       841 04  Bratislava

       jedalen@zskarlova61.sk

       0903 255 011

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • Vo štvrtok 8. februára 2023  sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej  súťaže Hviezdoslavov Kubín

       1. kategória - žiaci  2.-4. ročníka.

       Výsledky:

       kategória POÉZIA:        1. miesto: Pavol Vršanský     3.A

                                              2. miesto: Michal Gáťa          3.C

                                              3. miesto: Ella Šuranová       4.C

                                                              Nina Kolinská         4.B

                                                                                                     

       kategória PRÓZA:        1. miesto: Stela Pajtašová       4.B

                                              2. miesto: Tamara Bublová     4.B

                                              3. miesto: Nina Káčeríková     4.A

        

       Víťazom srdečne blahoželáme!

      • Všetkovedko

      • Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO pre žiakov 2.- 4. ročníka dopriala deťom radosť z hry, súťaženia a z úspechu, umožnila im predviesť, čo všetko vedia, dala im možnosť vyskúšať si, ako si poradia v neznámej a záťažovej situácii a overiť si, ako sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Všetky deti, ktoré nabrali odvahu dokázať, že majú prehľad o svete, vedia veľa o prírode a o Slovensku, slovenčinu, matematiku a angličtinu majú v malíčku, vyznajú sa aj vo výtvarnom a hudobnom umení, si zaslúžili potlesk a titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Tí, ktorí v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími preukázali najviac vedomostí, získali titul VŠETKOVEDKO a boli ocenení peknými cenami.

       K úžasnému výkonu blahoželáme týmto našim VŠETKOVEDKOM:

       2.A - Albert Filip, Katreniak Jakub

       2.B - Puškárová Laura

       2.C - Masárová Nadine, Podroužek Richard, Rybánsky Miroslav, Valter Daniel

       3.A - Badliková Sarah, Dindošová Lola, Fekiačová Lilien, Linkeš Martin, Vršanský Pavol

       3.B - Ondroušková Zoja, Palaj Matej

       3.C - Beňová Kamila, Podhradský Ján, Šteffek Oliver, Zvarík Milan

       4.A - Brzula Daniel, Kičinová Kristína, Kováčová Ema, Pašková Júlia, Simon Allan

       4.B - Duraiová Natália, Kováčiková Monika, Nižňanská Alica, Rybánska Dominika, Štibrányi Ben, Pajtášová Stela

       4.C - Bandurič Tomáš, Klebercová Dominika

      • Programovanie BBC micro:bitov na hodine INF

      • Žiaci 7. ročníka sa na hodinách informatiky v priebehu januára a februára oboznámili s programovaním BBC micro:bitov.

       Ich digitálne zručnosti sa zlepšili v blokovom programovaní na stránke makecode.microbit.org, kde mali možnosť naprogramovať si vlastný text, hraciu kocku, hudbu, LED pásiky a dokonca aj policajnú blikačku.

       Vďaka tomu si precvičili logické myslenie a jednotlivé kroky v programovaní, ako aj analýzu problémov, ktoré sa počas programovania vyskytli.

       Veríme, že aj táto činnosť vzbudila medzi nimi záujem o programovanie, logické myslenie a zároveň i zlepšenie svojich digitálnych zručností. 

      • Artefiletika pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       opäť vás pozývame na workshop artefiletiky, kde vám radi túto metódu priblížime prostredníctvom sebaskúsenosti a zážitku.

       Prihlasovanie spustíme 20.02.2023 prostredníctvom Edupage, kde dostanete aj konkrétne informácie o workshope.

       Veľmi sa na vás tešíme.

      • Čo sme zažili so školským parlamentom?

      • Už niekoľko rokov na našej škole pôsobí školský parlament, ktorý si pre žiakov i učiteľov pripravuje rôzne zaujímavé aktivity.

       Keď sa vrátime do obdobia adventu, ani tento školský rok nemohla chýbať zbierka „Podeľ sa s tým, čoho máš veľa!“ Táto akcia má aj vďaka Vám, rodičom a žiakom našej školy, dlhoročnú tradíciu. V decembri sme sa preto mohli opäť podeliť s deťmi z Centra pre deti a rodiny o veľké množstvo sladkostí, slaností a školských pomôcok. Posledné dni pred vianočnými prázdninami sa „parlamenťáci“ zahrali na kuriérov a doručili Vaše vianočné zásielky.

       Ďalšou akciou s názvom „Farebný týždeň“ sme nielen zavŕšili prelom prvého a druhého polroka, ale  zároveň sme si spríjemnili pobyt v škole a ukázali sme našu súdržnosť, silu a jednotu. Všetci, ktorí sa zapojil, vytvorili tak malý dielik jedného obrovského celku, ktorý nazývame „školská rodina“. Veď práve tu, na ZŠ Karloveská 61 prežijeme najväčšiu časť nášho detstva.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré si pre Vás pripravil Váš školský parlament.