• Novinky

      • Jazykový kvet - Poviedková tvorba

      • Ešte v januári sa dvaja žiaci 2. stupňa zapojili do súťaže Jazykový kvet v kategórii poviedkovej tvorby v anglickom jazyku. Oliver Németh zo 7.A a Viktória Hubková z 8.A napísali pod vedením p. uč. Dolnickej veľmi pútavé príbehy, v ktorých sa zatúlali do neznámych krajín. Ich vymyslené vzdialené svety zaujali porotu súťaže natoľko, že postúpili do finálového celoslovenského kola!

       Obidvom súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im mnoho ďalších úspechov v postupovom kole súťaže. Ich poviedky si čoskoro budete môcť prečítať aj v školskom časopise. :)

      • 2 %

      • Milí rodičia,

       obraciame sa na Vás s dôverou, že aj tento rok podporíte naše občianske združenie - RZ pri ZŠ Karloveská 61 venovaním 

       2 % zo zaplatenej dane z príjmu.

       Každý rok sa usilujeme, aby naša škola napredovala a poskytovala žiakom komfort po každej stránke.

       Vopred vám ďakujeme, že nám darujete z vašich zaplatených daní 2%, aby sme sa mohli neustále zlepšovať a kvalitnejšie  vzdelávať vaše deti.

       TLAČIVO

      • Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách v ŠKD

      • V prvý marcové popoludnie sa naši prváci a druháci zúčastnili divadelného predstavenia Kocúr v čižmách. Deti sa dobre zabávali na popletenom kráľovi, bystrom kocúrovi a jeho pánovi Žánovi Baklažánovi. Veselú rozprávku o najznámejšom kocúrovi prinieslo priamo do školy Divadlo Oskar.

      • LVVK - SKI Kubínska hoľa

      • V dňoch 12. - 17.2.2023 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov siedmeho ročníka, doplnený niekoľkými ôsmakmi.
       LVVK sa uskutočnil v krásnom stredisku SKI Kubínska hoľa. Žiaci boli ubytovaní v 3,4 lôžkových  a jednej 6 a 8- lôžkovej  izbe chaty Kubínska hoľa. Strava bola zabezpečená formou plnej penzie v reštaurácii chaty. 

       Počas lyžiarskeho výcviku, boli žiaci rozdelení do 4 družstiev. V prvom, druhom a treťom družstve sme sa u žiakov zameriavali na zdokonalenie už ich nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. V štvrtom lyžiarskom družstve sme sa zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali.

       Počas lyžiarskeho kurzu mali žiaci každý večer zábavné súťaže, ktoré boli vyhodnotené sladkými odmenami, taktiež Valentínsku diskotéku.

       Posledný večer 16.2. sa konal karneval, ktorý bol vyhodnotený diplomami a vecnými cenami.

       Rovnako boli ocenení žiaci, ktorí si počas pobytu najlepšie udržiavali poriadok na izbách.

       Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli žiaci predviesť počas lyžiarskych pretekov (slalom), ktorý sa konal dňa 17.2.2023 - posledný lyžiarsky deň.

       Najlepší lyžiari budú ocenení po príchode do školy, keďže po pretekoch nás čakal posledný obed a cesta domov.

       Cieľ LVVK  bol splnený, všetci žiaci si osvojili jednotlivé techniky zjazdového lyžovania,  zvládli záverečné preteky. Upevnili sa aj priateľské vzťahy medzi žiakmi a rozvíjali sa aj osobnostné vlastnosti žiakov. Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi, pedagógmi, inštruktorom a zdravotníkom príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny pedagógov a inštruktora na svahu, ale aj na chate, boli slušní voči sebe i personálu chaty. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.

      • Zvýšenie poplatku za služby Školského klubu detí

      • Vážení rodičia,

       na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, číslo 4/2023 sa s účinnosťou od 1. marca 2023 zvyšuje poplatok za služby ŠKD na výšku 35 eur/dieťa/mesiac.

       V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa platieb ŠKD alebo zmien v dochádzke Vašich detí do klubu, sa prosím obracajte výlučne na vedúcu školského klubu Mgr. Simonu Matuskú (simona.matuska@zskarlova61.sk).

       Na základe zmeny výšky príspevku Vás prosím o zmenu Vašich trvalých príkazov, aby nedochádzalo ku nedorozumeniam a rozdielnym sumám v prijímaní finančných prostriedkov.

       Nové predpisy pre deti Vám budú odoslané do konca mesiaca február.

       Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujem.

       S pozdravom Mgr. Simona Matuská, ved. ŠKD

      • Zvýšenie stravného v Školskej jedálni

      • Vážení rodičia,

       výška stravného v Školskej jedálni sa od 1. marca 2023 zvyšuje podľa VZN 4/2023 schváleného 14. 2. 2023 poslancami mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nasledovne:

                   1. stupeň 1,90 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

                   2. stupeň  2,10 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

        

       Marek Ravasz

       Vedúci Školskej jedálne

       ZŠ Karloveská 61

       841 04  Bratislava

       jedalen@zskarlova61.sk

       0903 255 011

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • Vo štvrtok 8. februára 2023  sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej  súťaže Hviezdoslavov Kubín

       1. kategória - žiaci  2.-4. ročníka.

       Výsledky:

       kategória POÉZIA:        1. miesto: Pavol Vršanský     3.A

                                              2. miesto: Michal Gáťa          3.C

                                              3. miesto: Ella Šuranová       4.C

                                                              Nina Kolinská         4.B

                                                                                                     

       kategória PRÓZA:        1. miesto: Stela Pajtašová       4.B

                                              2. miesto: Tamara Bublová     4.B

                                              3. miesto: Nina Káčeríková     4.A

        

       Víťazom srdečne blahoželáme!

      • Všetkovedko

      • Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO pre žiakov 2.- 4. ročníka dopriala deťom radosť z hry, súťaženia a z úspechu, umožnila im predviesť, čo všetko vedia, dala im možnosť vyskúšať si, ako si poradia v neznámej a záťažovej situácii a overiť si, ako sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Všetky deti, ktoré nabrali odvahu dokázať, že majú prehľad o svete, vedia veľa o prírode a o Slovensku, slovenčinu, matematiku a angličtinu majú v malíčku, vyznajú sa aj vo výtvarnom a hudobnom umení, si zaslúžili potlesk a titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Tí, ktorí v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími preukázali najviac vedomostí, získali titul VŠETKOVEDKO a boli ocenení peknými cenami.

       K úžasnému výkonu blahoželáme týmto našim VŠETKOVEDKOM:

       2.A - Albert Filip, Katreniak Jakub

       2.B - Puškárová Laura

       2.C - Masárová Nadine, Podroužek Richard, Rybánsky Miroslav, Valter Daniel

       3.A - Badliková Sarah, Dindošová Lola, Fekiačová Lilien, Linkeš Martin, Vršanský Pavol

       3.B - Ondroušková Zoja, Palaj Matej

       3.C - Beňová Kamila, Podhradský Ján, Šteffek Oliver, Zvarík Milan

       4.A - Brzula Daniel, Kičinová Kristína, Kováčová Ema, Pašková Júlia, Simon Allan

       4.B - Duraiová Natália, Kováčiková Monika, Nižňanská Alica, Rybánska Dominika, Štibrányi Ben, Pajtášová Stela

       4.C - Bandurič Tomáš, Klebercová Dominika

      • Programovanie BBC micro:bitov na hodine INF

      • Žiaci 7. ročníka sa na hodinách informatiky v priebehu januára a februára oboznámili s programovaním BBC micro:bitov.

       Ich digitálne zručnosti sa zlepšili v blokovom programovaní na stránke makecode.microbit.org, kde mali možnosť naprogramovať si vlastný text, hraciu kocku, hudbu, LED pásiky a dokonca aj policajnú blikačku.

       Vďaka tomu si precvičili logické myslenie a jednotlivé kroky v programovaní, ako aj analýzu problémov, ktoré sa počas programovania vyskytli.

       Veríme, že aj táto činnosť vzbudila medzi nimi záujem o programovanie, logické myslenie a zároveň i zlepšenie svojich digitálnych zručností. 

      • Artefiletika pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       opäť vás pozývame na workshop artefiletiky, kde vám radi túto metódu priblížime prostredníctvom sebaskúsenosti a zážitku.

       Prihlasovanie spustíme 20.02.2023 prostredníctvom Edupage, kde dostanete aj konkrétne informácie o workshope.

       Veľmi sa na vás tešíme.

      • Čo sme zažili so školským parlamentom?

      • Už niekoľko rokov na našej škole pôsobí školský parlament, ktorý si pre žiakov i učiteľov pripravuje rôzne zaujímavé aktivity.

       Keď sa vrátime do obdobia adventu, ani tento školský rok nemohla chýbať zbierka „Podeľ sa s tým, čoho máš veľa!“ Táto akcia má aj vďaka Vám, rodičom a žiakom našej školy, dlhoročnú tradíciu. V decembri sme sa preto mohli opäť podeliť s deťmi z Centra pre deti a rodiny o veľké množstvo sladkostí, slaností a školských pomôcok. Posledné dni pred vianočnými prázdninami sa „parlamenťáci“ zahrali na kuriérov a doručili Vaše vianočné zásielky.

       Ďalšou akciou s názvom „Farebný týždeň“ sme nielen zavŕšili prelom prvého a druhého polroka, ale  zároveň sme si spríjemnili pobyt v škole a ukázali sme našu súdržnosť, silu a jednotu. Všetci, ktorí sa zapojil, vytvorili tak malý dielik jedného obrovského celku, ktorý nazývame „školská rodina“. Veď práve tu, na ZŠ Karloveská 61 prežijeme najväčšiu časť nášho detstva.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré si pre Vás pripravil Váš školský parlament.

      • Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2022/2023

      • Vážené kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci,

       5. septembra bol krásny slnenčný deň, ktorý nám otvoril dvere do nového školského roka 2022/2023. Keďže začína nové obdobie máme aj nové očakávania. Práve dnes, 31. januára je deň, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť a hodnotiť, či naše očakávania boli naplnené snahou, úsilím, pevnou vôľou, a či sme dosiahli ciele a naše predsavzatia.

       Mojím najväčším prianím bolo a stále je vytvárať pre nás všetkých dobré podmienky, aby sme sa cítili v našej škole príjemne, aby sme sa cítili spoločne bezpečne, aby sme si každé ráno mohli povedať "dnes sa teším do školy na niečo zaujímavé, na niekoho milého." Som presvedčená, že dobré medziľudské vzťahy a pokojná atmosféra prispieva k výborným výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu aké sme dosiahli. Veď celkový priemer známok v 2. až 9 ročníku je 1,31.

       82 žiakov 1. ročníka bolo hodnotených slovne.

       Milí prváci, milé prváčky dnes ste dostali od Vašich triednych pani učiteliek pochvaly. Budem Vám držať palce, aby ste sa rovnako snažili aj v druhom polroku, aby som Vám v júni mohla udeliť pochvalu riaditeľkou školy.

       V 1. polroku školského roka 2022/2023 udeľujem pochvalu 89 žiakom. Žiakom 9. ročníka som pochvaly odovzdala osobne s pánom ministrom školstva. K výchovným opatreniam patria aj napomenutia a pokarhania. S poľutovaním konštatujem, že pedagogická rada mi navrhla a ja udeľujem 3 žiakom školy pokarhanie riaditeľkou školy a 7 žiakom zníženú známku zo správania na stupeň 2, a to uspokojivé.

       Rovnako vyjadrujem nespokojnosť s dochádzkou žiakov v 1. polroku. V priemere sme vymeškali 64 hodín na žiaka, čo je v jednotlivých ročníkoch 2,5 až 3 týždňe. Najlepšiu dochádzku mali žiaci 5.A triedy, za čo im patrí naše uznanie a pochvala. Verím, že teplejšie dni a viac priestoru na pobyt v prírode posilnia našu imunitu a v závere 2. polroka budem môcť konštatovať zlepšenie v dochádzke, no najmä v pevnejšom zdraví.

       Pedagogický zbor aj v tomto polroku pracoval na vysokej profesionálnej úrovni. Vzájomná spolupráca, zdieľanie skúseností a prejavovaná úcta sa odzrkadlili na žiackych výkonoch a v správaní.

       Ďakujem Vám milé kolegyne a milí kolegovia, že ste umožnili našim žiakom rozvíjať ich talenty a objavovali ste v nich to najlepšie.

       Vyučovanie, popoludňajšie činnosti v ŠKD a krúžková činnosť sú realizované v čistých priestoroch tried, odborných učebniach a v telocvični. Ďakujeme pani upratovačky.

       Pokazená kľučka, odlepená podlaha žiaden problém, veď máme 2 šikovných pánov školníkov. 

       Zaplatené účty a dobrá organizácia na recepcii školy sú zas výsledkom práce pani ekonómky Zuzky Bakošovej a pani recepčnej Lenky Kovácsovej. 

       No málo z týchto úspechov by sa nám podarilo, ak by sme boli hladní. Ďakujeme všetkým v našej školskej kuchyni, že sa o nás s láskou, tak dobre staráte. 

       Sme jeden veľký tím, v ktorom vrie 586 žiakov a 75 zamestnancov, čo je slušnosť a rešpekt. 

       Prajem nám mnoho farebných dní ako sú tie, ktoré nám pripravil tento týždeň Školský parlament. Ten dnešný sa nešie v nádeji zelenej a oranžového optimizmu.

       Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí naši žiaci, želám Vám príjemný záver 1. polroka školského roka 2022/2023.

       S úctou Eva Horníková, riaditeľka školy

      • Spustenie čipového dochádzkového systému žiakov

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       od 01.02.2023 bude na našej škole spustený čipový dochádzkový systém. Od zajtra sa žiaci pri vstupe vo vestibule školy pípnu pri elektronickom snímači (čipom alebo ISIC kartou), čím sa sa ZAEVIDUJE ich dochádzka.

       Pri odchode zo školy sa cez tento systém ODHLASUJÚ.

       Učitelia školy i rodičia budú mať, tak jednoduchý prehľad o dochádzke žiakov.

       V prípade, že si žiak zabudne čip (alebo ISIC kartu), nahlási to na rannej komunite triednemu učiteľovi.

       Ďakujeme za spoluprácu.

       S  pozdravom vedenie školy ZŠ Karloveská 61 

      • Farebný týždeň

      • Farby ovplyvňujú duchovnú a fyzickú povahu človeka. Poďme sa zjednotiť a spríjemnime si čas v škole pomocou FAREBHO TÝŽDŇA.

       Aj v tomto školskom roku sa bude konať farebný týždeň, ktorý začína už 30. JANUÁRA ŽLTOU/MODROU farbou.

       Ukážme sa v oblečení týchto farieb a vzorov: 

       Pondelok:

       ŽLTÁ dobre pôsobí na myslenie, sebavedomie a kreativitu, ale aj na pohybovú a nervovú sústavu.

       MODRÁ je farbou pohody a vyváženosti. Reprezentuje pokoj, dôveru, oslobodenú myseľ a celkovú umiernenosť v konaní. 

       Utorok:

       ZELENÁ je farbou rastlinného života a krajiny. Spája sa s pocitovým chápaním, s pocitom byť prospešný a nápomocný. 

       ORANŽOVÁ je farbou optimizmu, pozitívnej energie a povzbudenia.

       Streda:

       RUŽOVÁ je farbou priateľstva, harmónie a vnútornej čistoty.

       Štvrtok:

       ČIERNA je farbou znovuzrodenia a nového začiatku.

       BIELA  je považovaná za farbu čistoty. Farba pôsobí na človeka pokojne a vyvážene. 

       Piatok:

       PÁSIKY dávajú oblečeniu väčší kontrast farieb a tmavosti farby.

       Váš Školský parlament :)