Hlavné menu

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  17. 2. 2023

  Vo štvrtok 8. februára 2023  sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej  súťaže Hviezdoslavov Kubín

  1. kategória - žiaci  2.-4. ročníka.

  Výsledky:

  kategória POÉZIA:        1. miesto: Pavol Vršanský     3.A

                                         2. miesto: Michal Gáťa          3.C

                                         3. miesto: Ella Šuranová       4.C

                                                         Nina Kolinská         4.B

                                                                                                

  kategória PRÓZA:        1. miesto: Stela Pajtašová       4.B

                                         2. miesto: Tamara Bublová     4.B

                                         3. miesto: Nina Káčeríková     4.A

   

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Rozhovor s našou pedagogickou asistentkou

  16. 2. 2023

  Školský zákon hovorí, že každý žiak a žiačka by mali mať rovnaké šance na úspech bez ohľadu na ich zdravotné či iné znevýhodnenie. Realita je však na niektorých slovenských školách iná. V mnohých prípadoch si škola nedokáže dostatočne poradiť so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a dochádza k ich neprijatiu či dokonca vylúčeniu zo štúdia. Pomocnú ruku však môžu deťom poskytnúť pedagogickí asistenti, ktorí dokážu podporiť rovnosť príležitostí všetkých žiakov aj napriek rôznym zdravotným či sociálnym bariéram.

  O tom, aké sú kompetencie práce pedagogických asistentov, o ich bežnom dni v škole, ale aj o vzťahu s ostatnými členmi pedagogického zboru v ďalšej časti podcastu diskutoval moderátor Noro Chomistek spolu s Janou Grznárovou, pedagogickou asistentkou na ZŠ Karloveská v Bratislave.

  Časť podcastu, ktorú práve počúvate vznikla s podporou Nadácie Pontis a programu Srdce pre deti.

  Počúvať nás môžete aj na podcastových platformách: Spotify: https://open.spotify.com/show/3eVyEuu... Apple: https://podcasts.apple.com/sk/podcast... Google Podcasty: https://podcasts.google.com/feed/aHR0... Castbox: https://castbox.fm/channel/id4548947?...

  Nech vám už nič neujde: Web: https://lifestarter.sk/ Newsletter: https://lifestarter.mailchimpsites.com/ Podpora: https://lifestarter.sk/podpora/ FB: https://www.facebook.com/lifestarterSK IG: https://www.instagram.com/lifestarter... LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/1262...

 • Všetkovedko

  16. 2. 2023

  Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO pre žiakov 2.- 4. ročníka dopriala deťom radosť z hry, súťaženia a z úspechu, umožnila im predviesť, čo všetko vedia, dala im možnosť vyskúšať si, ako si poradia v neznámej a záťažovej situácii a overiť si, ako sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Všetky deti, ktoré nabrali odvahu dokázať, že majú prehľad o svete, vedia veľa o prírode a o Slovensku, slovenčinu, matematiku a angličtinu majú v malíčku, vyznajú sa aj vo výtvarnom a hudobnom umení, si zaslúžili potlesk a titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Tí, ktorí v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími preukázali najviac vedomostí, získali titul VŠETKOVEDKO a boli ocenení peknými cenami.

  K úžasnému výkonu blahoželáme týmto našim VŠETKOVEDKOM:

  2.A - Albert Filip, Katreniak Jakub

  2.B - Puškárová Laura

  2.C - Masárová Nadine, Podroužek Richard, Rybánsky Miroslav, Valter Daniel

  3.A - Badliková Sarah, Dindošová Lola, Fekiačová Lilien, Linkeš Martin, Vršanský Pavol

  3.B - Ondroušková Zoja, Palaj Matej

  3.C - Beňová Kamila, Podhradský Ján, Šteffek Oliver, Zvarík Milan

  4.A - Brzula Daniel, Kičinová Kristína, Kováčová Ema, Pašková Júlia, Simon Allan

  4.B - Duraiová Natália, Kováčiková Monika, Nižňanská Alica, Rybánska Dominika, Štibrányi Ben, Pajtášová Stela

  4.C - Bandurič Tomáš, Klebercová Dominika

 • Programovanie BBC micro:bitov na hodine INF

  16. 2. 2023

  Žiaci 7. ročníka sa na hodinách informatiky v priebehu januára a februára oboznámili s programovaním BBC micro:bitov.

  Ich digitálne zručnosti sa zlepšili v blokovom programovaní na stránke makecode.microbit.org, kde mali možnosť naprogramovať si vlastný text, hraciu kocku, hudbu, LED pásiky a dokonca aj policajnú blikačku.

  Vďaka tomu si precvičili logické myslenie a jednotlivé kroky v programovaní, ako aj analýzu problémov, ktoré sa počas programovania vyskytli.

  Veríme, že aj táto činnosť vzbudila medzi nimi záujem o programovanie, logické myslenie a zároveň i zlepšenie svojich digitálnych zručností. 

 • Valentín v škole

 • Artefiletika pre rodičov

  Vážení rodičia,

  opäť vás pozývame na workshop artefiletiky, kde vám radi túto metódu priblížime prostredníctvom sebaskúsenosti a zážitku.

  Prihlasovanie spustíme 20.02.2023 prostredníctvom Edupage, kde dostanete aj konkrétne informácie o workshope.

  Veľmi sa na vás tešíme.

 • Čo sme zažili so školským parlamentom?

  8. 2. 2023

  Už niekoľko rokov na našej škole pôsobí školský parlament, ktorý si pre žiakov i učiteľov pripravuje rôzne zaujímavé aktivity.

  Keď sa vrátime do obdobia adventu, ani tento školský rok nemohla chýbať zbierka „Podeľ sa s tým, čoho máš veľa!“ Táto akcia má aj vďaka Vám, rodičom a žiakom našej školy, dlhoročnú tradíciu. V decembri sme sa preto mohli opäť podeliť s deťmi z Centra pre deti a rodiny o veľké množstvo sladkostí, slaností a školských pomôcok. Posledné dni pred vianočnými prázdninami sa „parlamenťáci“ zahrali na kuriérov a doručili Vaše vianočné zásielky.

  Ďalšou akciou s názvom „Farebný týždeň“ sme nielen zavŕšili prelom prvého a druhého polroka, ale  zároveň sme si spríjemnili pobyt v škole a ukázali sme našu súdržnosť, silu a jednotu. Všetci, ktorí sa zapojil, vytvorili tak malý dielik jedného obrovského celku, ktorý nazývame „školská rodina“. Veď práve tu, na ZŠ Karloveská 61 prežijeme najväčšiu časť nášho detstva.

  Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré si pre Vás pripravil Váš školský parlament.

 • Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2022/2023

  31. 1. 2023

  Vážené kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci,

  5. septembra bol krásny slnenčný deň, ktorý nám otvoril dvere do nového školského roka 2022/2023. Keďže začína nové obdobie máme aj nové očakávania. Práve dnes, 31. januára je deň, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť a hodnotiť, či naše očakávania boli naplnené snahou, úsilím, pevnou vôľou, a či sme dosiahli ciele a naše predsavzatia.

  Mojím najväčším prianím bolo a stále je vytvárať pre nás všetkých dobré podmienky, aby sme sa cítili v našej škole príjemne, aby sme sa cítili spoločne bezpečne, aby sme si každé ráno mohli povedať "dnes sa teším do školy na niečo zaujímavé, na niekoho milého." Som presvedčená, že dobré medziľudské vzťahy a pokojná atmosféra prispieva k výborným výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu aké sme dosiahli. Veď celkový priemer známok v 2. až 9 ročníku je 1,31.

  82 žiakov 1. ročníka bolo hodnotených slovne.

  Milí prváci, milé prváčky dnes ste dostali od Vašich triednych pani učiteliek pochvaly. Budem Vám držať palce, aby ste sa rovnako snažili aj v druhom polroku, aby som Vám v júni mohla udeliť pochvalu riaditeľkou školy.

  V 1. polroku školského roka 2022/2023 udeľujem pochvalu 89 žiakom. Žiakom 9. ročníka som pochvaly odovzdala osobne s pánom ministrom školstva. K výchovným opatreniam patria aj napomenutia a pokarhania. S poľutovaním konštatujem, že pedagogická rada mi navrhla a ja udeľujem 3 žiakom školy pokarhanie riaditeľkou školy a 7 žiakom zníženú známku zo správania na stupeň 2, a to uspokojivé.

  Rovnako vyjadrujem nespokojnosť s dochádzkou žiakov v 1. polroku. V priemere sme vymeškali 64 hodín na žiaka, čo je v jednotlivých ročníkoch 2,5 až 3 týždňe. Najlepšiu dochádzku mali žiaci 5.A triedy, za čo im patrí naše uznanie a pochvala. Verím, že teplejšie dni a viac priestoru na pobyt v prírode posilnia našu imunitu a v závere 2. polroka budem môcť konštatovať zlepšenie v dochádzke, no najmä v pevnejšom zdraví.

  Pedagogický zbor aj v tomto polroku pracoval na vysokej profesionálnej úrovni. Vzájomná spolupráca, zdieľanie skúseností a prejavovaná úcta sa odzrkadlili na žiackych výkonoch a v správaní.

  Ďakujem Vám milé kolegyne a milí kolegovia, že ste umožnili našim žiakom rozvíjať ich talenty a objavovali ste v nich to najlepšie.

  Vyučovanie, popoludňajšie činnosti v ŠKD a krúžková činnosť sú realizované v čistých priestoroch tried, odborných učebniach a v telocvični. Ďakujeme pani upratovačky.

  Pokazená kľučka, odlepená podlaha žiaden problém, veď máme 2 šikovných pánov školníkov. 

  Zaplatené účty a dobrá organizácia na recepcii školy sú zas výsledkom práce pani ekonómky Zuzky Bakošovej a pani recepčnej Lenky Kovácsovej. 

  No málo z týchto úspechov by sa nám podarilo, ak by sme boli hladní. Ďakujeme všetkým v našej školskej kuchyni, že sa o nás s láskou, tak dobre staráte. 

  Sme jeden veľký tím, v ktorom vrie 586 žiakov a 75 zamestnancov, čo je slušnosť a rešpekt. 

  Prajem nám mnoho farebných dní ako sú tie, ktoré nám pripravil tento týždeň Školský parlament. Ten dnešný sa nešie v nádeji zelenej a oranžového optimizmu.

  Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí naši žiaci, želám Vám príjemný záver 1. polroka školského roka 2022/2023.

  S úctou Eva Horníková, riaditeľka školy

 • Spustenie čipového dochádzkového systému žiakov

  31. 1. 2023

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 01.02.2023 bude na našej škole spustený čipový dochádzkový systém. Od zajtra sa žiaci pri vstupe vo vestibule školy pípnu pri elektronickom snímači (čipom alebo ISIC kartou), čím sa sa ZAEVIDUJE ich dochádzka.

  Pri odchode zo školy sa cez tento systém ODHLASUJÚ.

  Učitelia školy i rodičia budú mať, tak jednoduchý prehľad o dochádzke žiakov.

  V prípade, že si žiak zabudne čip (alebo ISIC kartu), nahlási to na rannej komunite triednemu učiteľovi.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  S  pozdravom vedenie školy ZŠ Karloveská 61 

 • Farebný týždeň

  Farby ovplyvňujú duchovnú a fyzickú povahu človeka. Poďme sa zjednotiť a spríjemnime si čas v škole pomocou FAREBHO TÝŽDŇA.

  Aj v tomto školskom roku sa bude konať farebný týždeň, ktorý začína už 30. JANUÁRA ŽLTOU/MODROU farbou.

  Ukážme sa v oblečení týchto farieb a vzorov: 

  Pondelok:

  ŽLTÁ dobre pôsobí na myslenie, sebavedomie a kreativitu, ale aj na pohybovú a nervovú sústavu.

  MODRÁ je farbou pohody a vyváženosti. Reprezentuje pokoj, dôveru, oslobodenú myseľ a celkovú umiernenosť v konaní. 

  Utorok:

  ZELENÁ je farbou rastlinného života a krajiny. Spája sa s pocitovým chápaním, s pocitom byť prospešný a nápomocný. 

  ORANŽOVÁ je farbou optimizmu, pozitívnej energie a povzbudenia.

  Streda:

  RUŽOVÁ je farbou priateľstva, harmónie a vnútornej čistoty.

  Štvrtok:

  ČIERNA je farbou znovuzrodenia a nového začiatku.

  BIELA  je považovaná za farbu čistoty. Farba pôsobí na človeka pokojne a vyvážene. 

  Piatok:

  PÁSIKY dávajú oblečeniu väčší kontrast farieb a tmavosti farby.

  Váš Školský parlament :)

 • Chodbovica

  30. 1. 2023

  Dňa 24.1.2023 sa opäť stretli žiaci druhých ročníkov na spoločnej akcii s názvom: Chodbovica.

  Téma sa niesla v znamení fašiangov. Žiaci si po úvodnom rozhovore mali možnosť zvečniť svoje fašiangové predstavy na dlhý papier. Po výtvarnej činnosti nasledovala pohybová aktivita pri ktorej sa po chodbe ozýval hlasný detský smiech. Nesmel tiež chýbať vedomostný kvíz a výroba škrabošiek.

  Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 • Konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy

  Vážení rodičia,

  dňa 19.01.2023 budú prebiehať konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Pedagogický a odborný zamestnanec Vám vopred ponúkne prostredníctvom Edupage časové intervaly, na ktoré sa musíte prostredníctvom Edupage prihlásiť.

  Pre rodičov žiakov 9. ročníka sa uskutoční o 18,00 h stretnutie k podavaniu prihlášok na stredné školy za prítomnosti výchovnej a kariérovej poradkyne Mgr. Simony Braciníkovej. Stretnutie prebehne v 9.A triede.

  Pre rodičov žiakov 7. ročníka sa uskutoční o 18,00 h stretnutie k lyžiarskemu kurzu v učebni fyziky.

 • www.desiaty.sk

  Vážení rodičia,

  v mene spoločnosti desiaty.sk informovať, že od 16. 01. 2023 spúšťame exkluzívne na Vašej škole, jedinečný projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť deťom rozmanitú a vyváženú desiatu počas vyučovania a tým Vás odbremeniť od starostí.

  Už teraz si môžete na našej stránke www.desiaty.sk jednoducho vytvoriť objednávku, na ktorékoľvek dni z najbližších štyroch týždňov, a vybrať si z ponuky slaných, sladkých desiat, nápojov a snackov, čoskoro aj v bezlepkovej a bezlaktózovej verzii, a my sa postaráme v spolupráci so školou o všetko ostatné.

  Desiate sa každé ráno čerstvo pripravia, zabalia, označia menom žiaka, triedou.

  Žiaci si musia na recepcii školy u pani Lenky Kovácsovej v čase 07,30 h - 08,00 h prevziať svoje desiate.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, všetky možnosti kontaktu nájdete priamo na stránke https://desiaty.sk/.

  Tešíme sa na Vás. :-)

  Denis Fačkovec

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 20.12. 2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Bol to už 28. ročník. I keď táto súťaž nie je až taká populárna medzi žiakmi, predsa sa školského kola zúčastnilo 6 dievčat v dvoch kategóriách, ktoré sa veľmi pekne pripravili a spríjemnili nám svojím prednesom deň.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

   

  V 2. kategórii /žiaci 4. -6. ročníka/ súťažili štyri dievčatá a získali nasledovné umiestnenie.

  1. miesto: Ivana Ehnová, 5. A

  2. miesto: Tamara Bublová, 4. B

  3. miesto: Nina Kolinská, 4. B

  3. miesto: Stella Pajtášová, 4. B

   

  V 3. kategórii /žiaci 6. -7. ročníka/ súťažili dve žiačky.

  1. miesto: Júlia Mikulášová, 7. B

  2. miesto: Natália Šuplatová, 6. A

   

  Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme! Ivanke a Julke  prajeme veľa štastia v okresnom kole!

 • Desiaty.sk

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás v mene spoločnosti desiaty.sk informovať, že od 16. 1. 2023 spúšťame exkluzívne na Vašej škole, jedinečný projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť deťom rozmanitú a vyváženú desiatu počas vyučovania a tým Vás odbremeniť od starostí.

  Už teraz si môžete na našej stránke www.desiaty.sk jednoducho vytvoriť objednávku, na ktorékoľvek dni z najbližších štyroch týždňov, a vybrať si z ponuky slaných, sladkých desiat, nápojov a snackov, čoskoro aj v bezlepkovej a bezlaktózovej verzii, a my sa postaráme v spolupráci so školou o všetko ostatné. A teda, desiaty sa každé ráno čerstvo pripravia, zabalia, označia menom žiaka, triedou a rozdistribuujú ráno medzi deti.

  Tento projekt je počiatočne spúšťaný iba na Vašej základnej škole, predtým, ako uvedieme na trh hromadnú spoluprácu s ostatnými školami. Preto si budeme vážiť každú jednu pripomienku, názor, návrh, o ktorý sa budete chcieť s nami podeliť, či už prostredníctvom našich sociálnych sietí, webstránky alebo iných komunikačných kanálov.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, všetky možnosti kontaktu nájdete priamo na stránke https://desiaty.sk/.

  Tešíme sa na Vás. :-)

  Denis Fačkovec

 • Výstava Cosmos Discovery

  9. 1. 2023

  Dňa 15.12. sa žiaci štvrtého ročníka bližšie zoznámili so slovenskými  i svetovými kozmonautami a ich dobrodružnými cestami do vesmíru.

  Navštivíli sme výstavu Cosmos Discovery, kde sme mali možnosť dozvedieť sa mnoho detailov o výskumných cestách, zariadeniach, raketoplánoch a živote kozmonautov pred štartom i priamo v kozmickej lodi. Do jednej časti sme mohli sme aj vstúpiť. Získané vedomosti sme si overovali vypĺňaním kvízu a zbieraním pečiatok.

  V závere sme si mohli vyskúšať virtuálnu realitu či simuláciu výcviku kozmonautov na pohyb vo vesmíre.

  Z výstavy sme si odniesli veľa zaujímavých poznatkov a zážitkov. Dokonca sme stretli kozmonauta naživo ... :)

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Žiaci našej školy si merali znalosti angličtiny v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

  Súťažili v dvoch kategóriách - žiaci 5. až 7. ročníka v kategórii A.

  Na 1.mieste sa umiestnil Richard Vydarený, na 2.mieste David Jančať a 3. miesto získala Lea Matejová.

  V kategórii B - 8. a 9. ročník obsadil 1.miesto Filip Jakub Minárik, 2. miesto Elena Khegai a na 3. mieste skončila Merjem Elizabeta Korčeková.

  Srdečne blahoželáme.

 • Šťastné a veselé...

  21. 12. 2022

  Želáme si v novom roku 2023,

  dobrých ľudí vždy po boku.

  Zdravia, lásky plný dom

  a pokojný život v ňom.

  Nech anjeli Vaše cesty chránia

  a nech sa splnia Vaše priania

  Zo srdca praje vedenie školy a všetci zamestnanci, dobrí ľudia, našej ZŠ Karloveská 61

 • Oznam ŠKD

  19. 12. 2022

  Vážení rodičia,

  z organizačných dôvodov bude prevádzka ŠKD v stredu 21.12.2022 skrátená do 17.00 h.

  Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

  Kolektív vychovávateliek

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna dňa 22.12.2022

  Z prevádzkových dôvodov, oprava sociálnych zariadení, ktoré môžu z hygienických dôvodov narušiť výchovno-vzdelávací proces, poskytujem vo štvrtok, 22.12.2022 pre žiakov školy riaditeľské voľno.
  Eva Horníková, riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Karloveská 61

Fotogaléria