• Novinky

      • Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2022/2023

      • Vážené kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci,

       5. septembra bol krásny slnenčný deň, ktorý nám otvoril dvere do nového školského roka 2022/2023. Keďže začína nové obdobie máme aj nové očakávania. Práve dnes, 31. januára je deň, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť a hodnotiť, či naše očakávania boli naplnené snahou, úsilím, pevnou vôľou, a či sme dosiahli ciele a naše predsavzatia.

       Mojím najväčším prianím bolo a stále je vytvárať pre nás všetkých dobré podmienky, aby sme sa cítili v našej škole príjemne, aby sme sa cítili spoločne bezpečne, aby sme si každé ráno mohli povedať "dnes sa teším do školy na niečo zaujímavé, na niekoho milého." Som presvedčená, že dobré medziľudské vzťahy a pokojná atmosféra prispieva k výborným výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu aké sme dosiahli. Veď celkový priemer známok v 2. až 9 ročníku je 1,31.

       82 žiakov 1. ročníka bolo hodnotených slovne.

       Milí prváci, milé prváčky dnes ste dostali od Vašich triednych pani učiteliek pochvaly. Budem Vám držať palce, aby ste sa rovnako snažili aj v druhom polroku, aby som Vám v júni mohla udeliť pochvalu riaditeľkou školy.

       V 1. polroku školského roka 2022/2023 udeľujem pochvalu 89 žiakom. Žiakom 9. ročníka som pochvaly odovzdala osobne s pánom ministrom školstva. K výchovným opatreniam patria aj napomenutia a pokarhania. S poľutovaním konštatujem, že pedagogická rada mi navrhla a ja udeľujem 3 žiakom školy pokarhanie riaditeľkou školy a 7 žiakom zníženú známku zo správania na stupeň 2, a to uspokojivé.

       Rovnako vyjadrujem nespokojnosť s dochádzkou žiakov v 1. polroku. V priemere sme vymeškali 64 hodín na žiaka, čo je v jednotlivých ročníkoch 2,5 až 3 týždňe. Najlepšiu dochádzku mali žiaci 5.A triedy, za čo im patrí naše uznanie a pochvala. Verím, že teplejšie dni a viac priestoru na pobyt v prírode posilnia našu imunitu a v závere 2. polroka budem môcť konštatovať zlepšenie v dochádzke, no najmä v pevnejšom zdraví.

       Pedagogický zbor aj v tomto polroku pracoval na vysokej profesionálnej úrovni. Vzájomná spolupráca, zdieľanie skúseností a prejavovaná úcta sa odzrkadlili na žiackych výkonoch a v správaní.

       Ďakujem Vám milé kolegyne a milí kolegovia, že ste umožnili našim žiakom rozvíjať ich talenty a objavovali ste v nich to najlepšie.

       Vyučovanie, popoludňajšie činnosti v ŠKD a krúžková činnosť sú realizované v čistých priestoroch tried, odborných učebniach a v telocvični. Ďakujeme pani upratovačky.

       Pokazená kľučka, odlepená podlaha žiaden problém, veď máme 2 šikovných pánov školníkov. 

       Zaplatené účty a dobrá organizácia na recepcii školy sú zas výsledkom práce pani ekonómky Zuzky Bakošovej a pani recepčnej Lenky Kovácsovej. 

       No málo z týchto úspechov by sa nám podarilo, ak by sme boli hladní. Ďakujeme všetkým v našej školskej kuchyni, že sa o nás s láskou, tak dobre staráte. 

       Sme jeden veľký tím, v ktorom vrie 586 žiakov a 75 zamestnancov, čo je slušnosť a rešpekt. 

       Prajem nám mnoho farebných dní ako sú tie, ktoré nám pripravil tento týždeň Školský parlament. Ten dnešný sa nešie v nádeji zelenej a oranžového optimizmu.

       Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí naši žiaci, želám Vám príjemný záver 1. polroka školského roka 2022/2023.

       S úctou Eva Horníková, riaditeľka školy

      • Spustenie čipového dochádzkového systému žiakov

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       od 01.02.2023 bude na našej škole spustený čipový dochádzkový systém. Od zajtra sa žiaci pri vstupe vo vestibule školy pípnu pri elektronickom snímači (čipom alebo ISIC kartou), čím sa sa ZAEVIDUJE ich dochádzka.

       Pri odchode zo školy sa cez tento systém ODHLASUJÚ.

       Učitelia školy i rodičia budú mať, tak jednoduchý prehľad o dochádzke žiakov.

       V prípade, že si žiak zabudne čip (alebo ISIC kartu), nahlási to na rannej komunite triednemu učiteľovi.

       Ďakujeme za spoluprácu.

       S  pozdravom vedenie školy ZŠ Karloveská 61 

      • Farebný týždeň

      • Farby ovplyvňujú duchovnú a fyzickú povahu človeka. Poďme sa zjednotiť a spríjemnime si čas v škole pomocou FAREBHO TÝŽDŇA.

       Aj v tomto školskom roku sa bude konať farebný týždeň, ktorý začína už 30. JANUÁRA ŽLTOU/MODROU farbou.

       Ukážme sa v oblečení týchto farieb a vzorov: 

       Pondelok:

       ŽLTÁ dobre pôsobí na myslenie, sebavedomie a kreativitu, ale aj na pohybovú a nervovú sústavu.

       MODRÁ je farbou pohody a vyváženosti. Reprezentuje pokoj, dôveru, oslobodenú myseľ a celkovú umiernenosť v konaní. 

       Utorok:

       ZELENÁ je farbou rastlinného života a krajiny. Spája sa s pocitovým chápaním, s pocitom byť prospešný a nápomocný. 

       ORANŽOVÁ je farbou optimizmu, pozitívnej energie a povzbudenia.

       Streda:

       RUŽOVÁ je farbou priateľstva, harmónie a vnútornej čistoty.

       Štvrtok:

       ČIERNA je farbou znovuzrodenia a nového začiatku.

       BIELA  je považovaná za farbu čistoty. Farba pôsobí na človeka pokojne a vyvážene. 

       Piatok:

       PÁSIKY dávajú oblečeniu väčší kontrast farieb a tmavosti farby.

       Váš Školský parlament :)

      • Chodbovica

      • Dňa 24.1.2023 sa opäť stretli žiaci druhých ročníkov na spoločnej akcii s názvom: Chodbovica.

       Téma sa niesla v znamení fašiangov. Žiaci si po úvodnom rozhovore mali možnosť zvečniť svoje fašiangové predstavy na dlhý papier. Po výtvarnej činnosti nasledovala pohybová aktivita pri ktorej sa po chodbe ozýval hlasný detský smiech. Nesmel tiež chýbať vedomostný kvíz a výroba škrabošiek.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

      • Konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy

      • Vážení rodičia,

       dňa 19.01.2023 budú prebiehať konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Pedagogický a odborný zamestnanec Vám vopred ponúkne prostredníctvom Edupage časové intervaly, na ktoré sa musíte prostredníctvom Edupage prihlásiť.

       Pre rodičov žiakov 9. ročníka sa uskutoční o 18,00 h stretnutie k podavaniu prihlášok na stredné školy za prítomnosti výchovnej a kariérovej poradkyne Mgr. Simony Braciníkovej. Stretnutie prebehne v 9.A triede.

       Pre rodičov žiakov 7. ročníka sa uskutoční o 18,00 h stretnutie k lyžiarskemu kurzu v učebni fyziky.

      • www.desiaty.sk

      • Vážení rodičia,

       v mene spoločnosti desiaty.sk informovať, že od 16. 01. 2023 spúšťame exkluzívne na Vašej škole, jedinečný projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť deťom rozmanitú a vyváženú desiatu počas vyučovania a tým Vás odbremeniť od starostí.

       Už teraz si môžete na našej stránke www.desiaty.sk jednoducho vytvoriť objednávku, na ktorékoľvek dni z najbližších štyroch týždňov, a vybrať si z ponuky slaných, sladkých desiat, nápojov a snackov, čoskoro aj v bezlepkovej a bezlaktózovej verzii, a my sa postaráme v spolupráci so školou o všetko ostatné.

       Desiate sa každé ráno čerstvo pripravia, zabalia, označia menom žiaka, triedou.

       Žiaci si musia na recepcii školy u pani Lenky Kovácsovej v čase 07,30 h - 08,00 h prevziať svoje desiate.

       V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, všetky možnosti kontaktu nájdete priamo na stránke https://desiaty.sk/.

       Tešíme sa na Vás. :-)

       Denis Fačkovec

      • Šaliansky Maťko

      • Dňa 20.12. 2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Bol to už 28. ročník. I keď táto súťaž nie je až taká populárna medzi žiakmi, predsa sa školského kola zúčastnilo 6 dievčat v dvoch kategóriách, ktoré sa veľmi pekne pripravili a spríjemnili nám svojím prednesom deň.

       Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

        

       V 2. kategórii /žiaci 4. -6. ročníka/ súťažili štyri dievčatá a získali nasledovné umiestnenie.

       1. miesto: Ivana Ehnová, 5. A

       2. miesto: Tamara Bublová, 4. B

       3. miesto: Nina Kolinská, 4. B

       3. miesto: Stella Pajtášová, 4. B

        

       V 3. kategórii /žiaci 6. -7. ročníka/ súťažili dve žiačky.

       1. miesto: Júlia Mikulášová, 7. B

       2. miesto: Natália Šuplatová, 6. A

        

       Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme! Ivanke a Julke  prajeme veľa štastia v okresnom kole!

      • Desiaty.sk

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vás v mene spoločnosti desiaty.sk informovať, že od 16. 1. 2023 spúšťame exkluzívne na Vašej škole, jedinečný projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť deťom rozmanitú a vyváženú desiatu počas vyučovania a tým Vás odbremeniť od starostí.

       Už teraz si môžete na našej stránke www.desiaty.sk jednoducho vytvoriť objednávku, na ktorékoľvek dni z najbližších štyroch týždňov, a vybrať si z ponuky slaných, sladkých desiat, nápojov a snackov, čoskoro aj v bezlepkovej a bezlaktózovej verzii, a my sa postaráme v spolupráci so školou o všetko ostatné. A teda, desiaty sa každé ráno čerstvo pripravia, zabalia, označia menom žiaka, triedou a rozdistribuujú ráno medzi deti.

       Tento projekt je počiatočne spúšťaný iba na Vašej základnej škole, predtým, ako uvedieme na trh hromadnú spoluprácu s ostatnými školami. Preto si budeme vážiť každú jednu pripomienku, názor, návrh, o ktorý sa budete chcieť s nami podeliť, či už prostredníctvom našich sociálnych sietí, webstránky alebo iných komunikačných kanálov.

       V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, všetky možnosti kontaktu nájdete priamo na stránke https://desiaty.sk/.

       Tešíme sa na Vás. :-)

       Denis Fačkovec

      • Výstava Cosmos Discovery

      • Dňa 15.12. sa žiaci štvrtého ročníka bližšie zoznámili so slovenskými  i svetovými kozmonautami a ich dobrodružnými cestami do vesmíru.

       Navštivíli sme výstavu Cosmos Discovery, kde sme mali možnosť dozvedieť sa mnoho detailov o výskumných cestách, zariadeniach, raketoplánoch a živote kozmonautov pred štartom i priamo v kozmickej lodi. Do jednej časti sme mohli sme aj vstúpiť. Získané vedomosti sme si overovali vypĺňaním kvízu a zbieraním pečiatok.

       V závere sme si mohli vyskúšať virtuálnu realitu či simuláciu výcviku kozmonautov na pohyb vo vesmíre.

       Z výstavy sme si odniesli veľa zaujímavých poznatkov a zážitkov. Dokonca sme stretli kozmonauta naživo ... :)

      • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Žiaci našej školy si merali znalosti angličtiny v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

       Súťažili v dvoch kategóriách - žiaci 5. až 7. ročníka v kategórii A.

       Na 1.mieste sa umiestnil Richard Vydarený, na 2.mieste David Jančať a 3. miesto získala Lea Matejová.

       V kategórii B - 8. a 9. ročník obsadil 1.miesto Filip Jakub Minárik, 2. miesto Elena Khegai a na 3. mieste skončila Merjem Elizabeta Korčeková.

       Srdečne blahoželáme.