• Novinky

      • Jazykový kvet

      • Už tradične, ako každý rok, aj tentokrát sme sa s úspešnými účastníkmi súťaže Jazykový kvet vybrali na zmrzlinu.

       Toto príjemné posedenie sme spojili aj s vyhodnotením posledného súťažného kola - celoslovenského recitačného finále, na ktorom sme aj v tomto školskom roku žali úspechy. Matúško Nemčovský sa stal tretím najlepším na Slovensku spomedzi žiakov prvého stupňa, keďže obsadil 3. miestoBarborka Blahová dokonca získala 2. miesto v kategórii starších žiakov. Obaja usilovne pracovali na svojich prednesoch po celý školský rok a pred ďalším kolom vždy vylepšili svoje vystúpenie. O kvalite a šikovnosti prevedenia sa môžete sami presvedčiť prostredníctvom video nahrávok priložených nižšie. :)

       Všetkým našim žiakom srdečne blahoželáme k ich tohtoročným veľkým úspechom a želáme im krásne leto, počas ktorého načerpajú nové inšpirácie a sily do súťaže v budúcom školskom roku. :)