• Novinky

      • Tvorivé trhy

      • Vážení rodičia, milí kolegovia, žiaci

       veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do našich Tvorivých trhov – či už darovaním, alebo kúpou nejakého výrobku.

       Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 852,20€. Všetky tieto peniaze poputujú pre rodinu z Turecka. O doručení financií vás budeme ešte informovať, aby celá zbierka prebehla čo najviac transparentne.

       V prípade, že by ste sa chceli ešte do zbierky zapojiť, stále je k dipozícii transparentný účet, kde môžete darovať ľubovoľnú sumu:

       IBAN: SK23 8330 0000 0022 0250 5444

       Ďakujeme a máme úprimnú radosť z toho, že sa všetci vieme spojiť a pomôcť v prípade náročných situácií.

      • Organizačné pokyny k MDD

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       dňa 01.06.2023 sa na našej škole uskutoční Medzinárodný deň detí.

       Organizačné pokyny:

       Nástup žiakov na dopravnom ihrisku v čase od 08,00 h - 08,20 h. Do budovy školy NEVSTUPUJÚ.

       Program pre žiakov zabezpečený v čase od 08,30 h do 11,30 h.

       Školský piknik (obed) bude na školskom dvore v čase od 11,30 h do 12,00 h.

       Ranný a popoludňajší ŠKD je pre prihlásených žiakov zabezpečený v normálnom režime.

      • Čokotretra

      • V utorok 23.05.2023 sa uskutočnil už siedmy ročník Čokotretry na Mladej Garde, kde nechýbalo ani zastúpenie našej školy. Reprezentovali nás: Nela Božeková, Varvara Nikolaieva, Dávid Brzula, Dávid Gahér, Olívia Dzurovčinová, Kamila Beňová, Melisa Petrlová, Nataša Rácová, Hana Jánošíková, Adela Matejovičová, Ela Sokolová. Naši malí prvostupniari si počínali skvele a dokonca Dávidovi Gahérovi sa podarilo vybojovať postup v behu na 100m do Košíc, kde sa uskutoční celoslovenské kolo. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu a Dávidovi budeme držať palce!

      • Atletika pre staršie žiačky, okresné kolo

      • Dňa 25.5.2023 sa uskutočnila súťaž Atletika pre staršie žiačky, okresné kolo na ZŠ Sokolíkova, kde našu školu reprezentovali dievčatá: Alexandra Kianičková, Lara Markova, Kristína Labajová, Emília Michvóciková, Lucia Szalayová. Dievčatá sa veľmi snažili a podarilo sa im vybojovať pekné štvrté miesto. Najviac sa darilo v individuálnej disciplíne Kristíne Labajovej, ktorá obsadila tretie miesto v skoku do diaľky. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Atletika pre starších žiakov, okresné kolo

      • Dňa 22.5.2023 sa uskutočnila súťaž Atletika pre starších žiakov, okresné kolo na ZŠ Sokolíkova, kde našu školu reprezentovali chlapci: Jakub Patócs, Michal Ťapuš, Maroš Adamec, Matej Marton, Tomáš Iliáš, Marek Čavoja. Chlapci statočne bojovali a umiestnili sa na krásnom druhom mieste, kde im chýbalo len pár bodov do prvenstva, a teda aj k postupu na krajské kolo. Najväčší zisk bodov vybojoval Jakub Patócs, ktorý vyhral beh na 60m a skok do diaľky. Michalovi Ťapušovi sa tiež darilo, keď sa umiestnil na treťom mieste v skoku do výšky. A zlatú medailu získali chlapci aj zo štafety 4x60m v zložení: Tomáš Iliáš-Michal Ťapuš- Maroš Adamec- Jakub Patócs. Chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

      • ekoŠerif

      • Prvá májová streda patrila v X. oddelení projektu „ekoŠerif“. Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia a minimalizovanie tvorby odpadov.

       S lektorkou sme sa rozprávali o zelenej energii, skúsili sme si hravý pokus s prúdom vzduchu – výroba malej veternej turbíny a naučili sme sa ekošerifskú pieseň.

       Projekt ekoŠerif je podporený Kohéznym fondom EÚ a Operačným programom Kvalita životného prostredia.

      • Vytvor si svoj fotogram

      • Predposlednú májovú stredu deti z X. oddelenia a časť detí z VIII. oddelenia navštívili Bibianu, kde bol pre nich pripravený workshop pod názvom „Vytvor si svoj fotogram“.

       Deti sa oboznámili s tvorbou fotografie bez použitia fotoaparátu. Pomocou prírodných materiálov a predmetov bežnej potreby a tiež použitím farieb si deti vytvárali vlastné „fotografie“ a hľadali znaky pri práci so svetlocitlivým materiálom. Pre mnohých to bola úplne nová skúsenosť a oboznámenie sa s procesom vyvolávania fotografie. Z hotových výrobkov mali deti veľkú radosť.

       Zároveň sme absolvovali  interaktívnu výstavu aj s odborným výkladom, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií z histórie vzniku písma a tlače a samozrejme sa deti aj dobre zabavili.

      • Úspešní riešitelia súťaže Matematický klokan

      • V tomto školskom roku sa konal už 25. ročník medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Nápadité klokankovské úlohy, ktoré výraznou mierou napomáhajú rozvíjaniu predstavivosti a logického myslenia detí, riešilo na 1. stupni našej školy 149 žiakov. K získaniu titulu úspešného riešiteľa srdečne blahoželáme týmto našim žiakom:

       1.A - Anna Sečanská, Jakub Demčák, Matiáš Kušnír

       1.B - Marína Uhrinová, Alica Šteffeková, Valentína Humeňanská, Dominik Plánovský, Daniel Nosian, Adrián Hajro, Dorota Mikulec, Peter Šuran

       1.C - Viktória Palajová, Dávid Brzula, Félix Koša, Varvara Nikolaieva                                                       

       1.D - Hana Ďurišková, Veronika Balážová, Tereza Pálešová, Karolína Lazarovová, Oliver Kubina, Olívia Pauliaková, Viliam Zeher, Sebastián Lobík, Lenka Klenková, Klára Jušková

       2.A - Jakub Katreniak, Adam Babušiak

       2.B - Martin Kleberc, Michaela Nikodémová

       2.C - Richard Podroužek, Miroslav Rybánsky, Marko Cvetanoski

       3.A - Matúš Melišík, Kuzma Nikolaiev, Mia Ondrašovič, Félix Petrisko, Pavol Vršanský

       3.B - Linda Vaydová, Matúš Tomašovič, Martina Smolárová

       3.C - Kamila Beňová, Jakub Kurek, Juraj Sestrienka, Ján Podhradský

       4.A - Daniel Brzula, Allan Simon

       4.C - Tomáš Bandurič, Matej Katreniak

      • Výlet na farmu Abeland

      • 25.5. takmer 80 našich prváčikov v rámci školského výletu navštívili farmu Abeland, kde sa v krásnom prostredí gazdovskej dedinky oboznámili so životom, akým žili naši predkovia. Deti si vyskúšali kŕmenie hospodárskych zvierat, poznávanie liečivých byliniek, pečenie chlebíka a streľbu z luku. Nielenže si tak prehĺbili vzťah k tradičnému spôsobu života našich predkov, ale veríme, že pochopili i potrebu chrániť a zveľaďovať  naše vzácne prírodné i kultúrne dedičstvo.

      • Príbeh Slovenska

      • V stredu 24. mája 2023 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili výchovného koncertu Príbeh Slovenska. Rozprávanie príbehu  Slovenska nás prenieslo od najstarších čias príchodu Slovanov na naše územie, cez svetové vojny, Nežnú revolúciu, vznik Slovenskej republiky až po jej vstup do Európskej únie. Dejinami nás sprevádzali vhodne zvolené populárne piesne od slovenských interpretov. Deti si prehĺbili vedomosti z dejepisu, aj sa zabavili. Ďakujeme za skvelý kultúrny zážitok.

       Mgr. Zuzana Bublová

      • Robotika v 7. ročníku

      • Žiaci siedmeho ročníka sa na hodinách informatiky venovali robotike. Vďaka svojim znalostiam z blokového programovania boli schopní naprogramovať Photon robotov, ktoré boli schopné pohybu, zvukového senzora aj zmeny farby. Hodiny s Photon robotom priniesli opäť ďalšie poznatky zo sveta robotiky i programovania pre našich žiakov, vďaka čomu nadobudli do budúcnosti ďalšie digitálne kompetencie.

      • Štvrťfinále a finále Detskej ligy v malom futbale

      • Naši chlapci zo štvrtých a tretích ročníkov (kategória U10) vybojovali postup vo štvrťfinále a následne vo finále Detskej ligy v malom futbale vyhrali nádherné 3. miesto!

       Súťaž, ktorá začala jesennými vyraďovacími kolami pokračovala v apríli a mala svoje vyvrcholenie 19. mája v športovom areáli na Mladej garde. Chlapci podali veľmi bojovný výkon, viacerí išli na 150%:-). Prvý zápas ktorí odohrali, bol jednoznačne v náš prospech ZŠ Karloveská 61: ZŠ Viničné 4:0! Ďalší zápas o postup do finále chlapci tesne prehrali so ZŠ Sibírska 0:1. A tak hrali o 3. miesto so ZŠ Félix, kde opäť padli 4 góly a náš šikovný brankár udržal čisté konto. Chlapci boli odmenení bronzovými medailami, detským šampanským (už sme si pripili;-)) a pohárom do školskej vitrínky.

       Gratulácie patria víťaznej  zostave chlapcov: Samko Hajaš (náš najlepší strelec), Danko Brzula, Adam Žovic, Jacob Stamm, Jakub Krútky, Maťko Katreniak, Samko Tomko a brankár Matúš Beliš. Veľká vďaka patrí aj chlapcom, ktorí sa zúčastnili predošlých kôl!

       Ďakujeme chlapcom za príkladnú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa školských aj športových úspechov!

       Chlapcov sprevádzala a povzbudzovala;-) Mgr. Jaroslava Hajašová – pedagogický asistent

      • Komparo žiakov 5. ročníka

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       aj tento školský rok sme sa zúčastnili nezávislého evaluačného projektu KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných gymnázií.

       Výsledkami žiakov 5. ročníka v matematike sa naša škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.

      • Testovanie 9 - výsledková listina

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch našej školy ohľadom Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ... - Testovanie 9 2022.

       V prvom rade chceme POĎAKOVAŤ Mgr. Zuzane Kubovčíkovej a Mgr. Zuzane Bublovej za prípravu žiakov na Testovanie 9.

       Žiaci našej školy sú z MAT o 10,2 % a v SJL o 4,7 % úspešnejší oproti národnému priemeru.

       Ďakujeme a gratulujeme.

      • McDonald Cup - okresné kolo

      • Tretieho mája sa uskutočnilo okresné kolo v McDonald Cupe, kde sme sa umiestnili na krásnom treťom mieste. Reprezentovali nás: Daniel Brzula, Samuel Hajaš, Jacob Stamm, Adam Žovic, Dominik Malík, Matúš Beliš, Lucas Číž a dievčatá Katarína Dúbravská a Ema Kováčová. Družstvo predviedlo bojový výkon a chýbalo málo k postupu na krajské kolo.

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.